Object

Title: Konstanty A. Jeleński – historyk literaturynowoczesnej

Creator:

Bielecki, Marian

Date issued/created:

2005

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2005)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. W. Bolecki, Modernizm w literaturze polskiej XX w. (rekonesans), „Teksty Drugie” 2002 nr 4. ; 2. G. Bouthoul, Sauver la Guerre, Paris 1961. ; 3. L. Burska, Wposzukiwaniu treści życia (Konstanty Jeleński), w: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy, red. A. Brodzka-Wald, T. Żukowski, Warszawa 2003, s. 179-206. ; 4. A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków 2001, s. 153-192. ; 5. Być wieszczem, w: Poznawanie Miłosza 2, część druga, 1980-1998, red. A. Fiut, Kraków 2001, s. 102-124. ; 6. A. Czabanowska-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski, Kraków 2003. ; 7. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków 1997, s. 156-192. ; 8. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, Kraków 1997, s. 323. ; 9. R. Gorczyńska, Portrety paryskie, Kraków 1999, s. 236-238. ; 10. J. Jarzębski, Gombrowicz: ucieczka z rodzinnego domu, w: W Polsce czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1992, s. 28. ; 11. J. Jarzębski, przedr. w: Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej, Kraków 1998, s. 204-213. ; 12. J. Jarzębski, Urok Jeleńskiego, „Tygodnik Powszechny” 1991 nr 16. ; 13. K.A. Jeleński, Bellmer albo Anatomia Nieświadomości Fizycznej i Miłości, przeł. J. Lisowski, Gdańsk 1998. ; 14. K.A. Jeleński, F. Bondy, Wi­told Gombrowicz Theater, München 1976. ; 15. K.A. Jeleński, „Ferdydurke” po pięćdziesięciu latach, „Zeszyty Literackie” 1988, z. 21. ; 16. K.A. Jeleński, Szkice, wyb. W. Karpiński, Kraków 1990. ; 17. K.A. Jeleński, Zbiegi okoliczności, Paryż 1982. ; 18. K.A. Jeleński, Zbiegi okoliczności (O przeżytym i przeczytanym przez 30 lat), wyb. i red. P. Kłoczowski, Kraków 1981. ; 19. Jerzy Giedroyc - Konstanty A. Jeleński. Listy 1950-1987, wyb., oprac. i wstęp W. Karpiński, Warszawa 1995. ; 20. E. Morin, L’Esprit du Temps, Paris 1962. ; 21. E. Możejko, Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku, „Teksty Drugie” 1994 nr 5/6. ; 22. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001, s. 34, 69, 100-114, 212-213. ; 23. R. Nycz, Literatura postmodernistyczna a mimesis. (Wstępne rozróżnienia), w: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000, s. 162. ; 24. J. Orska, Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce, Kraków 2004. ; 25. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego, przeł. P. Wawrzyszko, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 71-140. ; 26. Walka o sławę. Korespondencja Witolda Gombrowicza z Konstantym A. Jeleńskim, François Bondym, Dominikiem de Roux, układ, przedm. J. Jarzębski, przyp. T. Podoska, M. Nycz, J. Jarzębski, tłum. listów z jęz. franc. I. Kania, Kraków 1998. ; 27. K. Wyka, Tragiczność, drwina i realizm, w: Pogranicze powieści, Warszawa 1989, s. 7-31. ; 28. Z. Zabicki, „Tragiczność” i „drwina” w świadomości „pokolenia 1910”, w: O prozie polskiej XX wieku. Materiały konferencji ogólnopolskiej w Toruniu, red. A. Hutnikiewicz, H. Zaworska, Wrocław 1971, s. 123-149. ; 29. S. Zolla, Eclisse dell'Intelletuale, Bompiani 1959.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

46

End page:

68

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:52504 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Mar 17, 2015

Number of object content hits:

490

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/69667

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information