Object

Title: Impresjonizm w prozie modernizmu. Wstęp do modernizmu w literaturze polskiej XX wieku

Creator:

Bolecki, Włodzimierz

Date issued/created:

2003

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2003)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. Ch. Baldick, The Concise Oxford Dictionary Literary Terms, Oxford-New York 1996. ; 2. K. Beckson, A. Ganz, Literary Terms. A Dictionary, London 1990. ; 3. T.K. Bender, Literary impressionism in Jean Rhys, Ford Madox Ford, Joseph Conrad, and Charlotte Brontë, New York 1997. ; 4. O.F. Best, Handbuch literarischer Fachbegriffe. Definitionen und Beispiele, Frankfurt a/M., 1972. ; 5. W. Bolecki, Modalność - literaturoznawstwo i kognitywizm. Rekonesans, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, pod red. W. Boleckiego, R. Nycza, Warszawa 2002. ; 6. W. Bolecki, Modernizm w literaturze polskiej XX w. (Rekonesans), „Teksty Drugie" 2002 nr 4. ; 7. W. Bolecki, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu Międzywojennym: Witkacy - Gombrowicz - Schulz, Kraków 1996 (I wyd. 1982). ; 8. W. Bolecki, Punkt widzenia i konsekwencje stylu nominalnego, „Pamiętnik Literacki" 1981 z. 1. ; 9. A. Brodzka, Spór o wartość kultury współczesnej w polskiej prozie narracyjnej, w: Literatura polska 1918-1975, t.I, Warszawa 1976, s. 561-563. ; 10. F. Brunetier, L'impressionisme dans le roman, „Les revue des deux mondes" 1879; przedr. w: Le roman naturaliste, Paris 1883. ; 11. J. Childes, G. Hentzi, The Columbia Dictionary of Modern Literary and Cultural Criticism, New York 1995. ; 12. W. Chwalewik, O głównym motywie wczesnej twórczości Conrada, w: Wspomnienia i studia o Conradzie, wyb. B. Kocówna, Warszawa 1963, s. 428. ; 13. J. Conrad, Listy, wyb. i oprac. Z. Najder, przeł. H. Caroll-Najder, Warszawa 1968, s. 116. ; 14. J. Conrad, Murzyn z załogi „Narcyza", przeł. B. Zieliński, Warszawa 1977, s. 11. ; 15. J. Conrad, Le nègre du „narcisse", trad. R. D'Humières, Paris 1965, s. 11. ; 16. J.A. Cuddon, A Dictionary of Literary Terms, New York-London 1984. ; 17. M. Danielewiczowa, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa 2002, s. 206-210. ; 18. M. Des Loges, Impresjonizm w literaturze (1948), przedr. w: Naturalizm. Europejskie konteksty, wyb. D. Knysz-Tomaszewska, J. Kulczycka-Saloni, Warszawa 1996. ; 19. J. Detko, Antoni Sygietyński. Estetyk i krytyk, Warszawa 1971. ; 20. S. Eile, Światopogląd powieści, Wrocław 1972. ; 21. S. Eile, Teorie perspektyw narratora. Analiza stanowisk badawczych, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" 1971 nr 9, s. 160. ; 22. S. Elkhadem, The York Dictionary of English, French, German, Spanish Literary terms and their Origin, New York 1976. ; 23. R. Fernandez, Balzac i Conrad, przeł. M. Żurowski, „Przegląd Humanistyczny" 1959 nr 3, s. 103-109. ; 24. F.M. Ford, Conrad i technika powieści, przeł. M. Żurowski, w: Conrad w oczach krytyki światowej, wyb. Z. Najder, Warszawa 1976, s. 744. ; 25. J. Gardes-Tamine, M.C. Hubert, Dictionnaire de critique littéraire, Paris 1993. ; 26. M. Głowiński, Impresjonizm, hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1998, s. 211-212. ; 27. M. Głowiński, Powieść młodopolska, Wrocław 1969. ; 28. A. Hauser, Impresjonizm (1951), w: Społeczna historia sztuki, Warszawa 1974. ; 29. Z. Herbert, H. Elzenberg, Korespondencja, red. i posł. B. Toruńczyk, Warszawa 2002, s. 88 (list z 23 VIII 1957). ; 30. Z. Herbert, J. Zawieyski, Korespondencja 1949-1967, opr. P. Kądziela, Warszawa 2002, s. 20. ; 31. P. Hultberg, Styl wczesnej prozy fabularnej W. Berenta, przeł. I. Sieradzki, Wrocław 1966. ; 32. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej (1739), przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1963. ; 33. H. James, Henry James - An Appreciation (1905), w: Notes on Life and Letters, ed. J.M. Dent, b.m.w. 1921. ; 34. H. James, Selected Literary Criticism, ed. by M. Shapira, intr. by F.R. Leavis, New Year-Toronto 1965, s. 54. ; 35. Kleines Literarisches Lexikon, heraus. H. Rüdiger, E. Koppen, München 1966. ; 36. D. Knysz-Rudzka, Europejskie powinowactwa naturalistów polskich, Warszawa 1992. ; 37. D. Knysz-Tomaszewska, Kategoria impresjonizmu w badaniach nad literaturą Młodej Polski (1890-1918), „Przegląd Humanistyczny" 2001 nr 1 (364). ; 38. M.E. Kronegger, Literary Impressionism, New Haven 1973. ; 39. M. Levenson, A Genealogy of Modernism: A Study of English Literary Doctrine 1908-1922, Cambridge 1985. ; 40. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (1689), przeł. B.J. Gawęcki, Warszawa 1953. ; 41. A.Z. Makowiecki, Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000, t. I, s. 235. ; 42. H. Markiewicz, Młoda Polska i -izmy, przedr. w: K. Wyka, Modernizm polski, Warszawa 1959. ; 43. M. Matecka, Impresjonizm we wczesnej prozie Iwana Bunina i Borysa Zajcewa, Lublin 1996. ; 44. J. Matz, Literary Impressionism and Modernist Aesthetics, Cambridge 2001. ; 45. Metzler Literatur Lexikon, herausg. G. und I. Schweikle, Stuttgart 1990. ; 46. J. Ortega y Gasset, Uwagi o powieści, przeł. M. Żurowski, „Przegląd Humanistyczny" 1958 nr 2, s. 78-104. ; 47. J.G. Peters, Conrad and impressionism, Cambridge 2001. ; click here to follow the link ; 48. A. Półtawski, Świat, spostrzeżenie, świadomość. Fenomenologiczna koncepcja świadomości a realizm, Warszawa 1973. ; 49. M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu, przeł. M. Żurowski, Warszawa 1974, t. VI, s. 254. ; 50. J. Rewald, Historia impresjonizmu, przeł. J. Guze, Warszawa 1985. ; 51. A.F. Scott, Current Literary Terms, New York 1965. ; 52. H. Shaw, Dictionary of Literacy Terms, New York 1972. ; 53. Slovnik Literarni Teorie, red. S. Vlasin, Praha 1984. ; 54. Słownik literatury XX wieku, Słownik literatury polskiej XX w., red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992. ; 55. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2002, s. 159. ; 56. P. Stowell, Literary Impressionism: James and Chekhov, Athens 1880. ; 57. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II: Filozofia nowożytna do roku 1830, Warszawa 2002, s. 110. ; 58. W. Tomasik, R. Moser, L'impressionisme français. Painture-Littèrature. Musique, Genève l951. ; 59. O. Walzel, Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, Berlin 1923, s. 380-382. ; 60. I. Watt, Conrad w wieku dziewiętnastym, przeł. M. Boduszyńska-Borowikowa, Gdańsk 1984. ; 61. I. Watt, Pink Toads And Yellow Curs: An Impressionist Narrative Device In Lord Jime, w: J. Conrad Colloquy in Poland 5-12 IX 1972. Contributions, red. R. Jabłkowska, Wrocław 1975, s. 11-31. ; 62. G. von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 1964. ; 63. V. Woolf, Nowoczesna powieść, przeł. E. Życieńska, w: V. Woolf, Pochyła wieża. Eseje literackie, Warszawa 1977, s. 288. ; 65. H.L. Yelland, Sc.J. Jones, K.S.W. Easton, Handbook of Literary Terms, New York 1966.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

17

End page:

33

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:53853 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

May 12, 2015

Number of object content hits:

1 345

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/70217

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information