Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Partytura literacka. Przedmiot badań komparatystyki interdyscyplinarnej

Twórca:

Hejmej, Andrzej ORCID

Data wydania/powstania:

2003

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 4 (2003)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. S. Barańczak, Chirurgiczna precyzja, Kraków 1998, s. 62-63.
2. S. Barańczak, Podróż zimowa. Wiersze do muzyki Franza Schuberta, Poznań 1994.
3. R. Barthes, La partition, w: S/Z, Paris 1970, s. 35.
4. R. Barthes, S/Z, przeł. M.P. Markowski, M. Gołębiewska, wstęp M.P. Markowski, Warszawa 1999, s. 64.
5. The Bernheimer Report, 1993, w: Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, red. Ch. Bernheimer, Baltimore-London 1995, s. 43 i n.
6. C.S. Brown, The Musical Analogies in Mallarmé's „Un Coup de dés", „Comparative Literature Studies" 1967 nr 1-2, s. 67-79.
7. M. Butor, Les Bagatelles de Thélème, „Revue des Sciences Humaines" 1987 nr 205, s. 227-231.
8. M. Butor, Dialogue avec 33 variations de Ludwig van Beethoven sur une valse de Diabelli, [Paris] 1971; Arles 2001.
9. M. Choromański, Biali bracia [1931], Poznań 1990, s. 60, 62, 64, 70, 83.
10. F. Claudon, Littérature et musique, „Revue de Littérature Comparée" 1987 nr 3, s. 265.
11. J. Combarieu, Les rapports de la musique et de la poésie considérées au point de vue de l'expression, Paris 1894, s. XXI.
12. A. Compagnon, La seconde main ou le travail de la citation, [Paris] 1979.
13. J.L. Cupers, Aldous Huxley et la musique: A la manière de Jean-Sébastien, Bruxelles 1985, s. 110.
14. J.L. Cupers, Analyses musicales chez Aldous Huxley et l'idéal de la critique d'art, w: Mélanges de musicologie, 1, red. Ph. Mercier, M. de Smet, Louvain 1974, s. 14 i n.
15. J.L. Cupers, Approches musicales de Charles Dickens. Etudes comparatives et comparatisme musico-littéraire, w: Littérature et musique, red. R. Célis, Bruxelles 1982, s. 23-47.
16. M. Czanerle, O Karolu Hubercie Rostworowskim, „Dialog" 1960 nr 10, s. 86.
17. F. Delay, J. Raubaud, Partition rouge: Poèmes et chants des Indiens d'Amérique du Nord, [Paris] 1988, s. 9.
18. F. Escal, La partition, w: Espaces sociaux, espaces musicaux, Paris 1979, s. 134 i n.
19. G. Genettt, Romances sans paroles, „Revue des Sciences Humaines" 1987 nr 205, s. 113-120.
20. K. Górski, Muzyka w opisie literackim, „Życie i Myśl" 1952 nr 1-6, s. 91.
21. A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław 2001, s. 78 i n.
22. J. Iwaszkiewicz, Opowiadania muzyczne, Warszawa 1971, s. 147.
23. J. Iwaszkiewicz, Vöglein als Prophet, w: Śpiewnik włoski. Wiersze, Warszawa 1974, s. 31.
24. H.R. Jauss, Historia literatury jako wyzwanie rzucone teorii literatury, przeł. R. Handke, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. III, red. H. Markiewicz, Kraków 1976, s. 109.
25. J. Kopciński, Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997, s. 5, 365, 367.
26. M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka [1936], Warszawa 1980, s. 106, 177, 179.
27. M. Kundera, Nieznośna lekkość bytu, przeł. z czeskiego A. Holland, Londyn 1984, s. 23.
28. La littérature et les autres arts: Actes du IX Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée [Innsbruck, 20-25 sierpnia 1979], red. Z. Konstantinovic, S.P. Scher, U. Weisstein, Innsbruck 1981, część II: Literature and Music, s. 215-296.
29. A. Locatelli, Références et citations musicales, w: La lyre, la plume et le temps. Figures de musiciens dans le „Bildungsroman", Tübingen 1998, s. 154-160.
30. S. Mallarmé, Préface do Un coup de dés, w: Oeuvres complètes, red. H. Mondor, G. Jean-Aubry, Paris 1979, s. 455.
31. S. Mallarmé, Rzut kości, tłum. M. Żurowski, „Poezja" 1975 nr 7/8, s. 66-75.
32. Th. Marin, Pour une narration musicale. „Bing" de Samuel Beckett. „Poétique" 2000 nr 122, s. 135.
33. Th. Marin, Pour un récit musical, Paris-Budapest-Torino 2002, s. 19 i n.
34. Cz. Miłosz, Rok myśliwego, Paryż 1990, s. 159.
35. Musico-Poetics in Perspective, red. J.L. Cupers, U. Weisstein, Amsterdam-Atlanta 2000.
36. J.J. Nattiez, Proust musicien, Paris 1984.
37. I. Piette, Littérature et musique: Contribution à une orientation théorique (1970-1985), Namur 1987, s. 3-46.
38. F.X. Pusłowski, H.K. Rostworowski, Carmen Saeculare. Dożynki. Poezja i muzyka, Kraków 1910.
39. Z. Raszewski, Partytura teatralna, „Pamiętnik Teatralny" 1958 z. 3-4, s. 380-412.
40. J. Réda, Cinq variations sur Francis Ponge, w: Francis Ponge, red. J.M. Gleize, Paris 1986, s. 574.
41. P. Ricoeur, Wyjaśnianie i rozumienie, przeł. K. Rosner, w: Język, tekst, interpretacja, wyb. i wstęp K. Rosner, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989, s. 161.
42. R. Rolland, Jean-Christophe, Paris 1966, s. 1122.
43. K.H. Rostworowski, Judasz z Kariothu, w: Pisma, Kraków 1936, s. 177-178.
44. K.H. Rostworowski, O kryzysie teatralnym, „Gazeta Literacka" 1932 nr 7, s. 108.
45. S.P. Scher, Literature and Music, w: Interrelations of Literature, red. J.P. Barricelli, J. Gibaldi, New York 1982, s. 237.
46. A. Schweitzer, Jan Sebastian Bach, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Krakow 1972, s. 344.
47. Ph. Sollers, Le Coeur absolu, Paris 1987, s. 194-197.
48. L. Styan, Partytura dramatu, przeł. K. Karkowski, „Pamiętnik Literacki" 1976 z. 3, s. 209-249.
49. T. Szulc, Muzyka w dziele literackim, Warszawa 1937.
50. J. Tokarz, Związki poezji Adama Mickiewicza z muzyką, „Ruch Literacki" 1992 z. 6, s. 620.
51. K. Ujejski, Poezje, Lipsk 1866, s. 23-25.
52. P. Vernois, La dramaturgie poétique de Jean Tardieu, Paris 1981, s. 244.
53. R. Węgrzyniak, Partytura „Dziadów " Swinarskiego, „Dialog" 1999 nr 8, s. 159-166.
54. J. Winn, Unsuspected Eloquence: A History of the Relations between Poetry and Music, New Heven 1981.
55. Word and Music Studies. Defining the Field, red. W. Bernhart, S.P. Scher, W. Wolf, Amsterdam-Atlanta 1999.
56. K. Wóycicki, Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego [1912], Warszawa 1960, s. 37 in., 173 in.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

34

Strona końc.:

46

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:53852 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-09-21

Data dodania obiektu:

2015-05-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

717

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/70218

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji