Object

Title: Granice anarchizmu interpretacyjnego

Creator:

Szahaj, Andrzej

Date issued/created:

1997

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1997)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. K. Ajdukiewicz, Obraz świata i aparatura pojęciowa, w tegoż: Język i poznanie. Wybór pism z lat 1920-1939, Warszawa 1960.
2. F. Ankersmit, Narracja jako przedstawianie, w: Metodologiczne problemy narracji historycznej, pod red. J. Pomorskiego, Lublin 1990, s. 79.
3. A. Bronk, Rozumienie, dzieje, język, Lublin 1988.
4. M. Buchowski, Racjonalność. Translacja. Interpretacja, Poznań 1990.
5. W. Burszta, Czytanie kultury. Łódź 1996.
6. W. Burszta, Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań 1992.
7. J. Culler, Prolegomena to a Theory of Reading, w: The Reader in the Text. Essays on Audience and Interpretation, eds. S. Suleiman. I. Crosman, Princeton 1980, s. 50, 53.
8. W. Dilthey, Powstanie hermeneutyki, tłum. K. Krzemieniowa, w tegoż: Pisma estetyczne, oprac., wstęp i komentarz Z. Kuderowicz, Warszawa 1982.
9. E. Domańska, Kryzys tradycyjnego rozumienia historii w filozofii anglosaskiej, „Historyka" 1994, t. XXIV.
10. E. Domańska, J. Topolski, W. Wrzosek, Między modernizmem a postmodernizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii historii, Poznań 1994.
11. U. Eco, Interpretation and History, w: Interpretation and Overinterpretation, ed. S. Collini, Cambridge 1992.
click here to follow the link
12. U. Eco, Lector in fabula, tłum. P. Salwa, Warszawa 1994, s. 261.
13. S. Fish, Doing What Comes Naturally, Durham 1989.
click here to follow the link
14. S. Fish, Literatura w czytelniku, tłum. M. B. Fedewicz, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, cz. 1, pod red. H. Markiewicza, Kraków 1996.
15. S. Fish, Normal Circumstances, Literal Language, Direct Speech Acts, the Ordinary, the Everyday, the Obvious: What Goes Without Saying, and Other Special Cases, w: Interpretative Social Sciences. A Reader, eds. P. Rabinow, W. M. Sullivan, Berkeley 1979, s. 248 i 250.
16. S. Fish, There's No Such Thing as Free Speech and It's a Good Thing Too, New York 1994, s. 296-297.
17. H. G. Gadamer, Hermeneutyka, „Życie i Myśl" 1976 nr 4.
18. J. Habermas, Kłopoty z przygodnością: powrót historyzmu, tłum. J. Niżnik, w: Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej, pod red. J. Niżnika, Warszawa 1996.
19. E. D. Hirsch, The Politics of Theories of Interpretation, w: The Politics of Interpretation, ed. W. J. T. Mitchell, Chicago 1983.
20. E. D. Hirsch Validity in Interpretation, New Haven 1967.
21. W. Iser, Apelacyjna struktura tekstów, tłum. W. Bialik, w: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec, pod red. H. Orłowskiego, Warszawa 1986, s. 205.
22. W. Iser, Interaction Between Text and Reader, w: The Reader in the Text. Essays on Audience and Interpretation, eds. S. Suleiman. I. Crosman, Princeton 1980.
23. H. R. Jauss, Cząstkowość metody estetyki recepcji, tłum. W. Bialik, w: Myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec, pod red. H. Orłowskiego, Warszawa 1986, s. 167.
24. H. R. Jauss, Literary History as a Challenge to Literary Theory, „New Literary Theory" 1970 nr 2.
25. W. Kalaga, The Literary Sign: A Triadic Model, Katowice 1986.
26. J. Kmita, Czy artysta jest twórcą dzieła sztuki?, „Sztuka" 1974 nr 4, s. 52-53.
27. J. Kmita, Kultura i poznanie, Warszawa 1985.
28. T. Komendziński, Znak i jego ciągłość. Semiotyka C. S. Peirce'a między precepcją a recepcją, Toruń 1996.
29. Z. Kuderowicz, Światopogląd a życie u Diltheya, Warszawa 1966.
30. E. Kuźma, Spór o wartość i zasadność interpretacji literackiej, „Pamiętnik Literacki" 1989 nr 3, s. 4.
31. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu. tłum. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988.
32. H. Markiewicz, O falsyfikowaniu interpretacji literackich, „Pamiętnik Literacki" 1996 nr 1.
33. O. Marquard, Pytanie o pytanie, na które odpowiedzią jest hermeneutyka, w tegoż: Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 138.
34. T. Nagel, The View from Nowhere. New York 1986.
35. L. Nowak, O interpretacji adaptacyjnej, w: Wartość, dzieło, sens. Szkice z filozofii kultury artystycznej, pod red. J. Kmity, Warszawa 1975.
36. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995.
37. A. Pałubicka, Kulturowy wymiar ludzkiego świata obiektywnego, Poznań 1990.
38. E. Prower, Tekst i czytelnik, w: Tekst (czytelnik) margines, pod red. W. Kalagi, T. Sławka, Katowice 1988, s. 38.
39. H. Putnam, Realism with a Human Face, Cambridge, Mass., 1992.
40. R. Rorty, Contingency. Irony and Solidarity, Cambridge 1989, s. 18.
41. R. Rorty, Dekonstrukcjonizm, tłum. zbiorowe, "Teksty Drugie" 1997 nr 3.
42. R. Rorty, The Pragmatist 's Progress, w: Interpretation and Overinterpretation, ed. S. Collini, Cambridge 1992.
43. S. Suleiman, Introduction: Varieties of Audience-Oriented Criticism, w: The Reader in the Text. Essays on Audience and Interpretation, eds. S. Suleiman. I. Crosman, Princeton 1980, s. 23.
44. A. Szahaj, Fundamentalizm, „Przegląd Społeczny" 1993 nr 9.
45. A. Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wrocław 1996, s. 217.
46. A. Szahaj, Teksty na wolności. Strukturalizm, poststrukturalizm, postmodernizm, w: Dokąd zmierza współczesna humanistyka?, pod red. T. Kostyrko, Warszawa 1994, s. 174.
47. J. Topolski, Tendencje postmodernistyczne w historiografii, w: Dokąd zmierza współczesna humanistyka?, pod red. T. Kostyrko, Warszawa 1994.
48. T.Walas, Przeciw historii. Poststrukturalistyczna krytyka historii - wybrane problemy, w: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, pod red. R. Nycza, Wrocław 1992.
49. H. White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore and London 1973.
50. H. White, Problem narracji we współczesnej teorii historycznej, w: Metodologiczne problemy narracji historycznej, pod red. J. Pomorskiego, Lublin 1990.
51. W. Wrzosek, Historia, kultura, metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1996.
52. T. Zgółka, O obiektywności krytyki artystycznej, w: Wartość, dzieło, sens. Szkice z filozofii kultury artystycznej, pod red. J. Kmity, Warszawa 1975,s. 240.
53. A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruń 1995.
54. A. Zybertowicz, Świeżość metafor: jak zostać geniuszem w epoce postmodernizmu, „Hydra" 1992 nr 5.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

5

End page:

33

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66541 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 19, 2018

Number of object content hits:

148

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/72663

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Szahaj A. - Granice anarchizmu interpretacyjnego Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information