Object

Title: Nietzsche i hermeneutyka

Creator:

Markowski, Michał Paweł

Date issued/created:

1996

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (1996)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. G. Bataille, O Nietzschem, przeł. T Komendant, „Literatura na Świecie" 1985 nr 10, s. 181.
2. K. Baynes, J. Bohman, T McCarthy, General Introduction, w: After Philosophy. End or Transformation?, Cambridge 1987.
3. E. Behler, Confrontations. Derrida, Heidegger, Nietzsche, Stanford 1991, s. 82.
4. K. Braetz, Friedrich Nietzsche - Eine Studie zur Theorie der Öffentlichen Meinung, Berlin-New York 1988, s. 130-143.
5. S. Brzozowski, Fryderyk Nietzsche, w: Kultura i życie. Zagadnienie sztuki i twórczości. W walce o światopogląd, wstepem poprzedził A. Walicki, Warszawa 1973, s. 640.
6. H. Buczyńska-Garewicz, Znak i oczywistość, Warszawa 1981.
7. W. Dilthey, Powstanie hermeneutyki [Uzupełnienia z rękopisów], przekł. K. Krzemieniowa, w: Pisma estetyczne, oprac., wstępem i komentarzem poprzedził Z. Kuderowicz, Warszawa 1982, s. 292, 322.
8. J. Figl, Interpretation als philosophisches Prinzip. Friedrich Nietzsches universale Theorie der Auslegung im späten Nachlaß, Berlin-New York 1982, s. 209.
9. H.G. Gadamer, Filozoficzne podstawy dwudziestego wieku, przeł. M. Łukasiewicz, w: Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, wybór, oprac., wstęp K. Michalski, Warszawa 1979.
10. H.G. Gadamer, Hermeneutyka a filozofia praktyczna, przeł. W. Wypych, „Studia Filozoficzne" 1985 nr 1, s. 22.
11. J. Habermas, Uniwersalistyczne roszczenia hermeneutyki, przeł. M. Łukasiewicz, w: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia, wybór, oprac., wstęp H. Orłowski, Warszawa 1986.
12. Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel-Stuttgart 1971, t. 1, szp. 666-667.
13. M. Janion, Kuźnia natury, w tejże: Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.
14. A. M. Kaniowski, Filozofia po „lingwistycznym zwrocie", „Teksty Drugie" 1990 nr 5/6.
15. W. Kaufmann, Nietzsches Philosophie der Masken, „Nietzsche-Studien" 10/11 (1981/82), s. 111-131.
16. F. Kaulbach, Die Tugend der Gerechtigkeit und das philosophische Erkennen, w: Nietzsche — kontrovers, t.l, Würzburg 1981, s. 76.
17. S. Kofman, Généalogie, interprétation, texte, „Critique" 275 (Avril 1970), s. 380.
18. Z. Krasnodębski, Rozumienie ludzkiego zachowania. Rozważania o filozoficznych podstawach nauk humanistycznych i społecznych, Warszawa 1986, s. 88-89.
19. O. Marquard, Pytanie o pytanie, na które odpowiedzią jest hermeneutyka, w tegoż: Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 140.
20. K. Michalski, Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu, Warszawa 1988.
21. A. Nehamas, Nietzsche. Life As Literature, Cambrigde 1985, s. 3.
22. F. Nietzsche, Pisma pozostałe 1876-1889, przeł. B. Baran, Kraków 1994.
23. F. Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden, hrsg. von G. Colli und M. Montinari, München-Berlin-New York 1988.
24. M. Potępa, Hermeneutyczny zwrot? — hermeneutyka F. Schleiermachera, w: Fenomenologia i hermeneutyka, pod red. naukową P. Dybla i R Kaczorowskiego, Warszawa 1991.
25. M. Potępa, Problem podmiotu w filozoficznej hermeneutyce, „Przegląd Filozoficzny" 1994 nr 1 s. 5-13.
26. G. L. Ormiston, A. D. Schrift, Editors' Introduction, w: Transforming Hermeneutical Context: From Nietzsche to Nancy, Albany 1990, s. 12.
27. P. Ricoeur, De l'interprétation. Essai sur Freud, Paris 1965.
28. P. Ricoeur, Interpretacja a refleksja: konflikt hermeneutyczny, przekł. S. Cichowicz, „Studia Filozoficzne" 1986 nr 9.
29. P. Ricoeur, Konflikt hermeneutyk: epistemologia interpretacji, przeł. J. Skoczylas, w tegoż: Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, wybór, oprac. i wprowadzenie S. Cichowicz, Warszawa 1985, s. 133.
30. R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, tłum. M. Szczubiałki, Warszawa 1994.
31. S. Rosen, Hermeneutics as Politics, Oxford 1987, s. 161.
32. F. D. E. Schleiermacher, Hermeneutik, oprac, von H. Kimmerle, Heidelberg 1974.
33. G. Scholtz, Czym jest i od kiedy istnieje „filozofia hermeneutyczna", przeł. D. Domagała, przekł. przejrzał S. Czerniak, w: Studia z filozofii niemieckiej, pod red. S. Czerniaka i J. Rolewskiego, t. 1: Hermeneutyczna tożsamość filozofii, Toruń 1994.
34. G. Vattimo, Friedrich Nietzsche. Eine Einführung, Stuttgart 1992, s. 4.
35. A. Veraart, R. Wimmer, Hermeneutyka, przeł. G. Sowiński, w: Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, wybór i przekł. G. Sowiński, Kraków 1993, s. 12-13.
36. W.D. Williams, Nietzsche's Masks, w: Nietzsche: Imagery and Thought. A Collection of Essays, London 1978.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

20

End page:

41

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66667 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 6, 2018

Number of object content hits:

337

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/72682

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Markowski M. P. - Nietzsche i hermeneutyka Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information