Object

Title: Trop w imadle historii idei. O literaturoznawczej koncepcji symbolu

Creator:

Stankowska, Agata

Date issued/created:

1995

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1995)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. C. Abastado, Introduction an surréalisme, Paris 1971, s. 133-134.
2. B. Andrzejewski, Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech, Poznań 1989.
3. S. Balbus, Intertekstualność a proces historycznoliteracki, Kraków 1992, s. 145.
4. M. Baranowska, Surrealna wyobraźnia i poezja, Warszawa 1984, s. 5-25.
5. J. Białostocki, Czy istniała barokowa teoria sztuki, w tegoż: Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978, s. 151.
6. Z. Bieńkowski, Modelunki, Warszawa 1966, s. 453.
7. W. Binder, Das „offenbare Geheimnis". Goethes Symbolverständnis, w: Welt der Symbole. Interdisziplinäre Aspekte des Symbolverstandnises, wyd. II, Göttingen 1989, s. 146-163.
8. W. Bolecki, PPP (Pierwszy Polski Poststrukturalista), „Teksty Drugie" 1994 nr 4 s. 5-18.
9. H. Buczyńska-Garewicz, Filozofia a świat symboli, wstęp do: S. K. Langer, Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, przeł. A. Bogucka, Warszawa 1976, s. 18.
10. M. Czerwiński, Symbol wykorzeniony, symbol wolny, w tegoż: Przyczynki do antropologii współczesności, Warszawa 1988, s. 70-143.
11. H.G. Gadamer, Symbol i alegoria, w: Symbole i symbolika, oprac. M. Głowiński, Warszawa 1990, s. 100-107.
12. W. Hang, Einleitung zum ersten Tag, w: Formen und Funktionen der Allegorie. Symposion Wolfenbüttel 1978, Stuttgart 1979, s. 2-3.
13. A. Jamroziakowa, Czy możliwy jest postmodernistyczny symbol głęboki?, w: Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce, Warszawa-Poznań 1993, s. 288-289.
14. G. Kurz, Zu einer Hermeneutik der literarischen Allegorie, w: Formen und Funktionen der Allegorie. Symposion Wolfenbüttel 1978, Stuttgart 1979.
15. J. Kwiatkowski, Wizja przeciw równaniu. Nowa walka romantyków z klasykami „Życie Literackie" 1958 nr 3, s. 8.
16. Z. Maciejewski, Pansymbolizm, „Teksty" 1979 z. 5, s. 158.
17. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka, Kraków 1975.
18. P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, oprac. K. Rosner, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989.
19. J. Sokolski, Barokowa księga natury. O europejskiej symbolografii wieku siedemnastego, Wrocław 1992, s. 7-33.
20. M. Titzmann, Allegorie und Symbol im Denksystem der Goethezeit, w: Formen und Funktionen der Allegorie. Symposion Wolfenbüttel 1978, Stuttgart 1979.
21. J. Ziomek, Metafora a metonimia. Refutacje i propozycje, w tegoż: Prace ostatnie, Warszawa 1994.
22. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990.
23. J. Ziomek, Symbol wśród tekstów kultury obrzędu i sztuki, w: Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu, red. A. Brodzka, M. Hopfinger, J. Lalewicz, Wrocław 1986.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

69

End page:

81

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68024 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 25, 2019

Number of object content hits:

96

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/73386

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information