Obiekt

Tytuł: Digital geomorphological map of Poland

Twórca:

Rączkowska, Zofia ; Zwoliński, Zbigniew

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 88 No. 2 (2015)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

The paper presents the Digital Geomorphological Map of Poland (DGM) on which work started in 2013. Background is provided on the history of geomorphological mapping and the digital adaptation of analoguegeomorphological maps. The legend (key symbols) of the DGM and the construction of its database are introduced. The test sheets prepared on the basis of the DGM assumptions are demonstrated.

Bibliografia:

1. BERNATEK A., GORCZYCA E., IZMAIŁOW B., KŁAPYTA P., KRZEMIEŃ K., MICHNO A., SOBUCKI M., WROŃSKA- -WAŁACH D., 2013. Cyfrowa mapa geomorfologiczna. Kraków Zachód: 1:100,000. Warszawa: Główny Geodeta Kraju.
2. BUKOWSKA A., JASIEWICZ J., ROTNICKI K., 2011a. Geomorfologia południowo-wschodniej Wielkopolski w skali 1:200,000. Poznań: Instytut Geoekologii i Geoinformacji. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
3. BUKOWSKA A., JASIEWICZ J., ROTNICKI K., 2011b. Geomorfologia Wzgórz Ostrzeszowskich w skali 1:75,000. Poznań: Instytut Geoekologii i Geoinformacji. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
4. BURACZYŃSKI J., CHABUDZIŃSKI Ł., 2013. Mapa geomorfologiczna Roztocza w skali 1: 50,000. 9 sheets, Lublin: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej.
5. BURACZYŃSKI J., GAWRYSIAK L., CHABUDZIŃSKI Ł., 2013. Cyfrowa mapa geomorfologiczna. Tomaszów Lubelski w skali 1:100,000. Warszawa: Główny Geodeta Kraju.
6. DMOWSKA A., GUDOWICZ J., ZWOLIŃSKI Z., 2010. Cyfrowa adaptacja analogowych map geomorfologicznych. Landform Analysis, 12, pp. 35-47.
7. Galon R., 1962. Instrukcja do szczegółowej mapy geomorfologicznej Polskiego Niżu 1:50,000. Toruń: Zakład Geomorfologii i Hydrografii Niżu. Instytut Geografii PAN.
8. Gilewska S., 1968. Project of the unified key to the detailed geomorphological map of the world. Folia Geographica. Series Geographica-Physica, 2, Kraków: Polska Akademia Nauk. Komisja Geograficzna.
9. Gilewska S., 1991, Rzeźba [in:] L. Starkel (ed.), Geografia Polski: Środowisko przyrodnicze. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 248-296.
10. Gustavsson M., Kolstrup E., Seijmonsbergen A.C., 2006. A new symbol-and-GIS based detailed geomorphological mapping system: Renewal of a scientific discipline for understanding landscape development. Geomorphology, vol. 77, no. 1-2, pp. 90-111.
-
11. JANIA J., DULIAS R., SZYPUŁA B., TYC A., 2013. Cyfrowa mapa geomorfologiczna. Katowice w skali 1:100,000. Warszawa: Główny Geodeta Kraju.
12. Karczewski A., Mazurek M., Stach A., Zwoliński Z., 2007. Mapa geomorfologiczna Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej w skali 1:300,000 wersja numeryczna pod redakcją B. Krygowskiego. Poznań: Instytut Paleogeografii i Geoekologii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
13. KARCZEWSKI A., DMOWSKA A., STACH A., GUDOWICZ J., ZWOLIŃSKI J., 2008. Geomorfologia Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej: 1:200,000 – A. Karczewski. Poznań: Instytut Paleogeografii i Geoekologii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
14. KARCZEWSKI A., ZWOLIŃSKI Z., 2013. Cyfrowa mapa geomorfologiczna. Świnoujście w skali 1:100,000. Warszawa: Główny Geodeta Kraju.
15. Klimaszewski M., 1953. The problem of the geomorphological field mapping of Poland. Przegląd Geograficzny, vol. 25, no. 3, pp.16-23.
16. Klimaszewski M., 1956. The principles of geomorphological survey of Poland. Przegląd Geograficzny, 28, pp.32-40.
17. Klimaszewski M., (ed.), 1963. Problems of geomorphological mapping. Geographical Studies, 46, Warsaw: Institute of Geography PAS.
18. Klimaszewski M., 1982. Detailed geomorphological maps. ITC Journal, 3, pp. 265-271.
19. Klimaszewski M., 1990. Thirty years of detailed geomorphological mapping. Geographia Polonica, 58, pp.11-18.
20. Lewicka J., ZWOLIŃSKI ZB., SOLDATI M., 2012. Mapa geomorfologiczna wyspy Wolin. Poznań: Instytut Paleogeografii i Geoekologii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
21. MANIA W., 2005. Numeryczna mapa geomorfologiczna Wysoczyzny Torzymskiej [in:] A. Kijowski, J. Kijowska, L. Kozacki, W. Mania (eds.), Środowisko przyrodnicze Ziemi Lubuskiej. Wybrane zagadnienia. Sesja naukowa dedykowana prof. dr hab. Stefanowi Żyndzie z okazji 50-lecia pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, Poznań: Oficyna, pp. 99-104.
22. Migoń P., Kasprzak M., Jancewicz K., 2013. Cyfrowa mapa geomorfologiczna. Jelenia Góra w skali 1:100,000. Warszawa: Główny Geodeta Kraju.
23. MOLEWSKI P., WECKWERTH P., WYSOTA W., 2013. Cyfrowa mapa geomorfologiczna. Kutno w skali 1:100,000. Warszawa: Główny Geodeta Kraju.
24. Otto J-CH., Smith M.J., 2013. Section 2.6: Geomorphological mapping [in] L.E. Clarke, J.M. Nield (eds.), Geomorphological techniques (online edition). London: British Society for Geomorphology, pp. 1-10.
25. Rączkowska Z., 2013. Cyfrowa mapa geomorfologiczna. Nowy Targ-Płd. w skali 1:100,000. Warszawa: Główny Geodeta Kraju.
26. Starkel L., (ed.), 1980. Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna Polski: 1:500,000. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
27. Starkel L., 2007. Koncepcja kartowania geomorfologicznego profesora Mieczysława Klimaszewskiego. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Kraków, 7, pp. 65-70.
28. WECKWERTH P, MOLEWSKI P., WYSOTA W., 2013. Cyfrowa mapa geomorfologiczna. Toruń w skali 1:100,000. Warszawa: Główny Geodeta Kraju.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

88

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

205

Strona końc.:

210

Format:

Rozmiar pliku 4,6 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54621 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0025

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji