Object

Title: Krzysztofa Dorohostajskiego zabawy Muzom poświęcone

Creator:

Jarczykowa, Mariola (1960- )

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 58 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 105-122 ; Sum. eng.

References:

Augustyniak Urszula, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008, PWN.
Augustyniak Urszula, Testamenty ewangelikow reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa 1992, Wydawnictwo Naukowe Semper.
Górska Magdalena, Polonia – Respublica – Patria. Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku, Wrocław 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Kuran Michał, Adresaci i poetyka listów dedykacyjnych w „Kronice Sarmacyjej europskiej” Aleksandra Gwagnina, [w:] Proza staropolska, red. Krystyna Płachcińska, Marcin Bauer. Łodź 2011, Wydawnictwo UŁ, s. 43-62.
Lepszy Kazimierz, Dorohostajski Krzysztof Mikołaj, Polski Słownik Biograficzny, t. 5/1, Kraków 1939, Polska Akademia Umiejętności, s. 331-333.
Malicki Marian, „Summarius wierszów” przypisywany Hieronimowi Morsztynowi i odmiany jego tekstu, „Archiwum Literackie”, t. XXVII: Miscellanea staropolskie, 6, 1990, s. 119-478.
Michałowska Teresa, Średniowiecze, Warszawa 1995, PWN.
Nieznanowski Stefan, Elegia, w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – Renesans – Barok, red. Teresa Michałowska, przy udziale Barbary Otwinowskiej, Elżbiety Sarnowskiej–Temeriusz, Wrocław 1990, Ossolineum, s. 156-158.
Nieznanowski Stefan, Poezja polityczna, [w:] Słownik literatury staropolskiej (średniowiecze, renesans, barok), red. Teresa Michałowska i in., Wrocław 1990, Ossolineum, s. 652.
Nowak-Dłużewski Juliusz, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III, Warszawa 1971, PAX.
Rybiński Jan, Wiosna, wyd. fototypiczne, oprac. M. Frankowska, Toruń 2006, Towarzystwo Bibliofilow im. J. Lelewela w Toruniu.
Seredyka Jan, Księżniczka i chudopachołek. Zofia z Radziwiłłow Dorohostajska i Stanisław Tymiński, Opole 1995, Wydawnictwo UO.
Urbańska Edyta, „Hippika” i inne utwory literackie Krzysztofa Moniwida Dorohostajskiego (1562-1615), „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica”, IX, 2003, s. 233-237.

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

58

Issue:

122

Start page:

105

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55360 ; 0029-8514

Source:

IH PAN, sygn. A.512/58 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/58 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information