Obiekt

Tytuł: ‘John-Paul-the-Second-isation’ of cultural landscape in Poland

Twórca:

Przybylska, Lucyna ; Sołjan, Izabela

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 88 No. 4 (2015)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszwa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

The aim of this paper is to identify, categorize, explain and interpret the process of ‘John-Paul-the-Secondisation’ which has been taking place for the last three decades in Poland. ‘John-Paul-the-Second-isation’ is perceived as a kind of landscape sacralisation, i.e. the process of filling the cultural landscape with objects and phenomena related to Pope John Paul II, his work and personality. The process is analysed on three basic levels: architectural, nominative and temporal. The growing cult of the ‘Polish Pope’ is a visible sign of social, cultural, religious and political factors influencing cultural landscape.

Bibliografia:

1. BILSKA-WODECKA E., 2012. Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. ; 2. BURROWS W.R., 2006. Mission and missiology in the pontificate of John Paul II. International Bulletin of Missionary Research, vol. 30, no. 1, pp. 3-8. ; 3. CASANOVA J., 1994. Public religions in the modern world. Chicago: Chicago University Press. CAVA R.D., 1992. Vatican policy. 1978-90: An updated overview. Social Research, vol. 59, no.1, pp. 169-199. ; 4. COUGHLIN J.J., 2003. John Paul II and the dignity of the human being. Harvard Journal of Law and Public Policy, vol. 27, no. 1, pp. 65-79. ; 5. CSO, 2011a. Statistical Yearbook of the Regions – Poland. Warsaw: Central Statistical Office of Poland. ; 6. CSO, 2011b. Statistical Yearbook of the Republic of Poland. Warsaw: Central Statistical Office of Poland. ; 7. CZEPCZYŃSKI M., 2008. Cultural landscape of postsocialist cities: Representation of powers and needs. Adlershot: Ashgate. ; 8. Dalin D.G., Levering M. (eds.), 2008. John Paul II and the Jewish people: A Jewish-Christian dialogue. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield. ; 9. Davie G., 2013. Sociology of religion. A critical agenda. London: Sage. ; 10. Everett H., 2002. Roadside crosses in contemporary memorial culture. Denton: University of North Texas Press. ; 11. FNDT, 2013. Historia. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, http://dzielo.pl/strona/3/historia 14 March 2015]. ; 12. Gaweł Ł., 2012. Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ; 13. Grč Ić M., 2011. Geografija religija. Belgrade: Faculty of Geography. University of Belgrade. ; 14. Guth K., 1996. Pilgrimages in contemporary Europe: Signs of national and universal culture. History of European Ideas, vol. 20, no. 4-6, pp. 831-835. ; - ; 15. HAVLÍ Č EK T., HUPKOVÁ M., 2013. Sacred structures in the landscape: The case of rural Czechia. Scottish Geographical Journal, vol. 129, no. 2, pp. 100-121. ; - ; 16. Henkel R., 2005. Geography of religion – Rediscovering a subdiscipline. Hrvatsky Geografski Glasnik, vol. 67, no. 1, pp. 5-25. ; 17. HERBERT D., 2001. Religion and the "Great Transformation" in Poland and East Germany [in:] D. Herbert (ed.), Religion and social transformations, Aldershot-Burlington-Singapore-Sydney: Ashgate, pp. 13-63. ; 18. ISKK, 2013. Church in Poland statistics. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, http://www. iskk.pl/kosciolnaswiecie.html [22 May 2013]. ; 19. Jackowski A., 2007. Pielgrzymki zagraniczne szansą dla rozwoju polskich ośrodków kultu religijnego. Prace Geograficzne, 117, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, pp. 239-257. ; 20. JACKOWSKI A., SOŁJAN I., MRÓZ F., 2009. Geografia pielgrzymek Jana Pawła II. Peregrinus Cracoviensis, no 20, pp. 19-47. ; 21. Jagosz M., 2000. Pomniki Jana Pawła II [in:] A. Dobroński, M. Kucharski (eds.), Papież Słowianin: Zwiastun nadziei, Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski, pp. 297-326. ; 22. Jenkins P., 2007. The next Christendom: The coming of global Christianity. Oxford: Oxford University Press. ; 23. Klima E., 2011. Przestrzeń religijna miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ; 24. Knippenberg H., 1998. Secularization in the Netherlands in its historical and geographical dimensions. GeoJournal, vol. 45, no. 3, pp. 209-220. ; - ; 25. Kong L., 2010. Global shifts, theoretical shifts: Changing geographies of religion. Progress in Human Geography, vol. 34, no. 6, pp. 755-776. ; - ; 26. KRAKOWSKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA, 2014. Rejsy papieskie, http://www.statekkrakow.com/tm/158-rejsy-papieskie.html [29 September 2014]. ; 27. Kuligowski W., 2013. Ludzie, sztuka, pieniądze: Festiwalizacja w Polsce. Czas Kultury, 175(4), pp. 4-15. ; 28. Matlovič R., 2011. Geography of religion in Slovakia since 1990. Peregrinus Cracoviensis, 22, pp. 49-60. ; 29. Matsui K., 2013. Geography of religion in Japan: Religious space, landscape, and behavior. Tokyo: Springer. ; 30. MUZEUM DOM RODZINNY JANA PAWŁA II, 2014. http://domjp2.pl/, [2 September 2014]. ; 31. Myga-Piątek U. 2012. Krajobrazy kulturowe: Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Katowice: Uniwersytet Śląski. ; 32. Nelson Louis P. (ed.), 2006. American sanctuary: Understanding sacred spaces. Bloomington: Indiana University Press. ; 33. NOWY SĄCZ, 2012. Sądeckie pomniki, http://www.nowysacz.pl/pomniki-sdeckie [10 October 2015]. ; 34. ORLICZ R.H., 2008. Mapa pomników Jana Pawła II, http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/reg_odznak/pjp2_mapa.html [12 October 2015]. ; 35. Ostwald C., 2003. Secular steeples: Popular culture and the religious imagination. Harrisburg-London-New York: Trinity Press International. ; 36. OŻÓG K.S., 2007. Miedziany pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II w Polsce w latach 1980-2005. Głogów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. ; 37. Park C.C., 1994. Sacred worlds. An introduction to Geography and Religion. London-New York: Routledge. ; - ; 38. PETERSSON A., 2010. The production of a memorial place: Materialising expressions of grief [in:] A. Maddrell, J. D. Sidaway (eds.), Deathscapes: Spaces for death, dying, mourning and remembrance, Farnham: Ashgate, pp. 141-159. ; 39. Pixten R., Dikomitis L. (eds), 2012. When God comes to town: Religious traditions in urban contexts. New York: Berghahn Books. ; 40. Przybylska L., 2014. Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ; 41. Ptaszycka-Jackowska D., 2005. Sacrum w parkach narodowych w polskich Karpatach [in:] B. Domański, S. Skiba (eds.), Geografia i sacrum, vol. 2, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 389-402. ; 42. RONSTRÖM O., 2011. Festivalisation: What a festival says – and does. Reflections over festivals and festivalisation. Paper read at the international colloquium "Sing a simple song", Neuchâtel, Switzerland, 15-16 September, 2011, http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:461099/FULLTEXT01.pdf [30 May 2014]. ; 43. RSJP, 2012. Rodzina szkół noszących imię Jana Pawła II, http://rodzina.org.pl/baza-szkol/ [31 May 2015]. ; 44. Rykała A., 2011. Mniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ; 45. SANKTUARIUM GÓRSKIE NA GRONIU JANA PAWŁA II, 2014. http://www.gron.diecezja.bielsko.pl/ [22 September 2014]. ; 46. SERWIS PAPIESKI, 2013. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Wiara.pl, http://papiez.wiara.pl/Pielgrzymki_Jana_Pawla_II/Polskie [16 March ; 47. Sherwin B.L., Kasimow H., 2005. John Paul II and interreligious dialogue. Eugene: Wipf & Stock Publishers. ; 48. Sisk G.C., 2007. John Paul II: The quintessential religious witness in the public square. Journal of Catholic Legal Studies, vol. 45, no. 2, pp. 241-275. ; 49. Stump R.W., 2008. The Geography of religion: Faith, place and space. Lanham (Maryland): Rowman & Littlefield Publishers. ; 50. Sutton M., 1997. John Paul II's idea of Europe. Religion, State and Society, vol. 25, no. 1, pp. 17-29. ; - ; 51. UDOMAH J.M., 2014. The pontificate of John Paul II: A pastoral model for effective leadership. The Journal of Values-Based Leadership, vol. 7, no. 1, article 9. ; 52. Whelany Y., 2005. Mapping meanings in the cultural landscape [in:] G.J. Ashworth, B. Graham (eds.), Senses of place: Senses of time, Aldershot: Ashgate, pp. 61-71. ; 53. Williams G.H., 1982. John Paul II's concepts on church, state and society. Journal of Church and State, vol. 24, no. 3, pp. 463-496. ; - ; 54. Własiuk U.J., 2010. Szlaki papieskie. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła. ; 55. Zagacki K.S., 2001. Pope John Paul II and the crusade against communism: A case study in secular and sacred time. Rhetoric & Public Affairs, vol. 4, no. 4, pp. 689-710. ; - ; 56. Zelinsky W., 2010. Organizing religious landscapes [in:] M.P. Conzen (ed.), The making of the American landscape, New York-London: Routledge, pp. 253-278.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

88

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

669

Strona końc.:

686

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:57340 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0039

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji