Obiekt

Tytuł: Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 89 No. 2 (2016)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

The paper presents a study of changes in the overall population of Poland and in the number and proportion of the 60+ age group. Popular census data spanning the period 1960-2011 was analysed at the level of commune-equivalent units (LAU 2). The study identified 9 types of communes based on two criteria: absolute population change and the proportion of the 60+ age group.

Bibliografia:

1. Długosz Z., Kurek S., 2006. Demographic ageing in European Union countries. Europa XXI, 15, pp. 185-197. ; 2. Eberhardt P., 2000. Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową. Dokumentacja Geograficzna, 15, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 3. Gawryszewski A., 2005. Ludność Polski w XX wieku. Monografie, 5. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 4. Gołata E., 2012. Spis ludności i prawda. Studia Demograficzne, 1 (161), pp. 23-55. ; - ; 5. GUS, 2013. Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ; 6. Jończy R., 2010. Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Opole-Wrocław: Wydawnictwo Instytut Śląski. ; 7. Korcelli P., 2002. Studia nad transformacją i rozwojem Warszawy w latach dziewięćdziesiątych [in:] G. Węcławowicz (ed.), Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 8. Kosiński L., 1963. Procesy ludnościowe na ziemiach odzyskanych w latach 1945-1960. Prace Geograficzne, 40, Warszawa: Instytut Geografii PAN. ; 9. Kowalewski A., 2015. Gospodarka przestrzenna – 25 lat samorządnej i samorządowej Polski. Samorząd Terytorialny, 1-2, pp. 36-43. ; 10. Kupiszewski M., 2002. Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych. Prace Geograficzne, 181, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 11. Kurek S., 2008. Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Kraków: Wydawnictwa Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. ; 12. Latocha A., 2013. Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej? Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, pp. 373-396. ; - ; 13. Okólski M., 2012. Makrospołeczne i regionalne konsekwencje migracji z Polski [in:] R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż (eds.), Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945–2011–2035 – aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, Opole-Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, pp. 15-26. ; 14. Rosset E., 1967. Ludzie starzy. Studium demograficzne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ; 15. Szmytkie R., Tomczak P., 2015. Współczesne tendencje zmian ludnościowych i funkcjonalnych na obszarach wiejskich Ziemi Kłodzkiej. Studia Obszarów Wiejskich, 37, Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Instytut Geografii Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 181-194. ; 16. Śleszyński P., 2006. Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego [in:] A. Richling, B. Stojek, M. Strzyż, I. Szumacher, E. Świercz (eds.), Regionalne studia ekologiczno--krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16, part 2, pp. 75-88. ; 17. Śleszyński P., 2013. Demographic changes in the functional urban areas in Poland, 2000-2010. Geographia Polonica, vol. 86, no. 2, pp. 169-170. ; - ; 18. Śleszyński P., 2013. Prawidłowości zróżnicowań przestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r. Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, vol. 39, no. 3, pp. 37-62. ; 19. Śleszyński P., 2014. Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna [in]: A. Wolaniuk (ed.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 11-26. ; 20. Śleszyński P., 2014. Przemiany społeczno--demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. ; 21. Śleszyński P., 2015. Komentarz do wyników GUS na temat ludności rezydującej. Biuletyn Migracyjny, 52, pp. 2-4, http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/bm_52_dodatek_0.pdf [7 February 2016].

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

89

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

259

Strona końc.:

265

Format:

Rozmiar pliku 4,9 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59011 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0056

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji