Object

Title: Choroba migrantów – literacka epikryza i patogeneza (na przykładzie narracji osadniczej i postosadniczej)

Creator:

Mikołajczak, Małgorzata

Date issued/created:

2014 ; 2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2014)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. A.S. Ahmed, Post-traumatic stress disorder, resilience and vulnerability, „Advances in Psychiatric Treatment. Journal of continuing Professional Development” 2007 no. 13.
click here to follow the link
2. H. Auderska, Ptasi gościniec. Babie lato, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
3. B. Bakuła, Z kresów na kresy. Migracje społeczeństwa polskiego w literaturze krajowej po 1945 roku, w: Utracona ojczyzna przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, red. H. Orłowski, A. Sakson, PDN, Poznań 1996.
4. J. Bator Ciemno, prawie noc, W.A.B., Warszawa 2012.
5. T. Bilczewski Trauma, translokacja, transmisja w perspektywie postpamięci. Od literatury do epigenetyki, w: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013.
6. G.A. Bonanno, Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? „American Journal of Psychology” 2004 no. 59.
click here to follow the link
7. W. Borodziej, S. Ciesielski, J. Kochanowski, Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski w latach 1944-1947, wybór, redakcja i opracowanie dokumentów S. Ciesielski, Neriton, Warszawa 2000.
8. J. Brzoza,Ziemia, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1963.
9. E. Domańska, Historiografia insurekcyjna, „Literatura na Świecie” 2008 nr 1-2.
10. S. Fleszarowa-Muskat, cyt. za: http://zlp.like.pl/oddzial_zlp_w_zielonej_gorze-z_ycia_literackiego_na_ziemi_lubuskiej-xiii_zjazd_pisarzy_ziem_zachodnich_i_pnocnych_1970-p11. html (23.10.2014).
11. J. Huszcza, Narodziny miasteczka, w: Pan Gracjan i inni, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1970.
12. I. Iwasiów, Bambino, Świat Książki – Bertlesmann Media, Warszawa 2008.
13. I. Iwasiów, Hipoteza literatury neo-post-osiedleńczej, w: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, Universitas, Kraków 2012.
14. I. Iwasiów, Ku słońcu, Świat Książki, Warszawa 2010.
15. B. Jałowiecki, S. Kapralski, Peryferie i pogranicza jako interdyscyplinarny obszar badawczy, w: Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności, red. B. Jałowiecki, S. Kapralski, Scholar, Warszawa 2011.
16. Joanna Szydłowska, Wstęp, do: Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2013.
17. A. Jurewicz, Pan Bóg nie słyszy głuchych, Marabut, Gdańsk 1995.
18. T. Komendant, Czym była, czym mogła być literatura korzenna, „Tytuł” 1997 nr 1.
19. D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. K. Bojarska, Universitas, Kraków 2009.
20. R. Luchurst, Traumaculture „New Formations” 2003 no. 50.
21. Z. Mach, Niechciane miasta: tożsamość i migracja społeczna, Universitas, Kraków 1998.
22. A. Mach, Polska kondycja posttraumatyczna – próba diagnozy, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2011.
23. Cz. Miłosz, Miejsca utracone, w: Szukanie ojczyzny, Znak, Kraków 1996.
24. Z. Morawski Kwartał bohaterów, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1965.
25. Nie płaczę nad brakiem korzeni. Z Ingą Iwasiów o odłożonej traumie przesiedlenia, o korzyściach i zagrożeniach płynących z zerwania ciągłości historycznej i o kształtujących tożsamość mikrohistoriach rozmawia Katarzyna Uczkiewicz, „Ziemie Zachodnie” (www.pamieciprzyszlosc.pl/ files/0003/1347/Kw_PiP_nr12_s63.pdf (23.10.2014).
26. F. Nietzsche, Wędrowiec i jego cień (Ludzkie, arcyludzkie, część druga), przeł. K. Drzewiecki, BIS, Warszawa 1994.
27. R. Nycz, „Nie leczony, chroniczny pogłos”. Trzy uwagi o polskim dyskursie postzależnościowym, w: Kultura po przejściach…
28. D. Odija, Kronika umarłych, W.A.B., Warszawa 2010.
29. M. Orwid, Trauma, Wydawnictwo Litrackie, Kraków 2009.
30. Z. Oryszyn, Ocalenie Atlantydy, Świat Książki – Wetbild, Warszawa 2012.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

18

End page:

39

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60213 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 21, 2016

Number of object content hits:

2 655

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/79707

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information