Object

Title: Sienkiewicz i Żydzi. Rekonesans

Creator:

Świerczyńska, Dobrosława

Date issued/created:

2008

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego. T. 1: 1890-1918. Oprac. W. Stankiewicz, A. Piber. Wrocław 1973.
2. A. Cała, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897). Postawy-konflikty-stereotypy. Warszawa 1989.
3. A. Czarnowski, Studium o Żydach. Warszawa 1880.
4. Encyclopedia Americana. T. 3. New York-Chicago-Washington 1963.
5. M. Fuks, Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939. Warszawa 1979.
6. E. Gellert, Język Żydów polskich. Warszawa 1999.
7. A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej. Warszawa 1988.
8. J. Jeleński, Kalisz i jego okolica. „Niwa” 1875, nr 1-16.
9. Jubileusz Sienkiewicza. „Izraelita” 1900, nr 50.
10. Z. Landau, Prawnicki-Kirszrot Józef. Hasło w: Polski słownik biograficzny t. 28. Wrocław 1983-1985, s. 363-364.
11. B. Lauer, Henryk Sienkiewicz i Żydzi. „Rozwaga” 1916, nr 12, s. 249-251.
12. B. Lauer, Nasze rachunki i sjonizm. Warszawa 1903.
13. B. Lauer, Das polnische Problem. Zurich 1915.
14. B. Lauer, La Question Polono-Juive d ’après un Juif Polonais. Paris 1916.
15. B. Lauer, W tak zwanej sprawie "litwackiej ”. Przyczynek do kwestii żydowskiej w Królestwie Polskim. Warszawa 1909.
16. B. Lauer, Zum Polnisch-Jüdischen Problem (von Standpunkt eines polnischen Juden). Berlin 1915.
17. D. Lazer, Cztery nieznane listy H. Sienkiewicza do obrońcy [tj. Józefa Rossenblata]. „Nowy Dziennik” 1933, nr 66, s. 9.
18. D. Lazer, Sienkiewicz i głodówka studentów ukraińskich. Nieznana obrona Sienkiewicza przed sądem wiedeńskim. „Wiadomości Literackie” 1933, nr 11, s. 1.
19. W. Mrówczyński, Dzieła. T. 1. Lwów [1885].
20. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło S. Adalberga oprac. zespół red. pod kierunkiem J. Krzyżanowskiego. T. 3. Red. S. Świrko. Warszawa 1972.
21. B. Petrozolin-Skowrońska, „Gazeta Handlowa ” i „Nowa Gazeta ” (1864-1918). „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1968, T. 7. nr 1, s. 41-72.
22. D. Płygawko, Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej. Poznań 1986.
23. M. Prosnak-Tyszka, Drugi pogrzeb Sienkiewicza z Vevey do Warszawy w październiku 1924. W: H. Sienkiewicz , Wspomnienie. [...]. Warszawa 1997, s. 13-46.
24. B. Prus, Lalka. Oprac. A. Popławska. Kraków 2007.
25. J. Schall, Rok 1648 i kniaź Jeremi Wiśniowiecki w świetle współczesnych historyków żydowskich. (Na marginesie walki o rzeczywistość historyczną "Ogniem i mieczem”). „Miesięcznik Żydowski” 1934.
26. H. Sienkiewicz, Dwie łąki. Kraków 1908.
27. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 30. Warszawa 1949.
28. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T.32. Warszawa 1949.
29. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T.42. Warszawa 1950.
30. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T.47-49. Warszawa 1950.
31. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T.51-52. Warszawa 1950.
32. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T.53. Warszawa 1952.
33. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 54. Warszawa 1952.
34. H. Sienkiewicz, Listy. Oprac. M. Bokszczanin. T. 3. Warszawa 2007.
35. H. Sienkiewicz, Przed wyborami do Dumy. W: Pisma zapomniane i niewydane. Lwów 1922, s. 542-548.
36. Szkoła Główna Warszawska (1862-1869). T. 1: Wydział Filologiczno-Historyczny. Kraków 1900.
37. L. Tołstoj, Listy. T. 2. Przeł. M. Leśniewska. Kraków 1976.
38. L. Tołstoj, Połnoje sobranije soczinienij. T. 74. Moskwa 1954.
39. Żydzi. [jednodniówka] „Dziennik Powszechny” 1907.
40. Żydzi w Polsce. Antologia literacka. Oprac. H. Markiewicz. Kraków 1997.

Issue:

2

Start page:

121

End page:

157

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63126 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

738

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/79955

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information