Obiekt

Tytuł: The authenticity of culture as a problem of everyday life. Actions aimed at the revival of Western Buryat culture

Twórca:

Głowacka-Grajper, Małgorzata

Data wydania/powstania:

2015 (2016)

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Etnografia Polska 59 Z. 1-2 2015 (2016)

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

In the paper, the author addresses the issue of different ways of understanding the authenticity of the various elements of culture of Western Buryats living in Irkutsk Oblast. Social conditions in which the question of authenticity exist are determined by Western Buryats’ double minority status (compared to the Russian majority and to Eastern Buryats). The problems result from the interruption of the intergenerational transmission as a result of Stalin’s repressions and the process of building a unified communist society. In the policy of ethnic culture revival which Buryat activists and intelligentsia pursue problems of authenticity of tradition appear constantly. The question of authenticity is not only a problem for anthropologists, historians and social activists. First, it is a question of power: who determines how the Buryats’ past looks like determines also their socio-political status in the modern world. Secondly, it is a problem of everyday life, as it determines health and success in this life and after death. However, in situations where the intergenerational transmission has been broken, there is a competition between the authorities that speak about the past – between local knowledge and the ethnographic and historical data

Bibliografia:

Abaeva Liubov L., Zhukovskaia Natalia L. (eds) 2004, Buriaty, Nauka: Moskva ; Bogdanov M. N. 2008, Ocherki istorii buriat-mongolskovo naroda, Izdatielstvo BGU: Ulan-Ude ; Brubaker Rogers 1996, Nationalism reframed. Nationhood and the national question in the new Europe, Press Sindicate of the University of Cambrigde: Cambrigde ; Comaroff John L., Comaroff Jean 2009, Ethnicity, Inc., University of Chicago Press: Chicago ; Chagdurov S. S. 1991, Geseriada: proshloe i nastoiashchee, BOVFK: Ulan-Ude ; Chymytdorzhev Shirap B. 2008, Buriatski etnos: trudni put istorii i niereshenee zadachi, Buriatskoe knizhnoe izdatelstwo: Ulan-Ude ; Dameshek Lev M. (ed.) 1995, Istoriia Ust-Ordinskovo Buriatskovo avtonomnovo okruga, Progress-Kultura: Moskva ; Dorzhev Badma S. 2005, Istoriia buriatskih i rodoplemennih obrazovanii Pribaikalia, FGOU WPO WSGAKI: Ulan-Ude ; Dugarova Tuiana C. 2010, Globalne vyzovy: etnicheskoe samosoznane buriat, Prometei: Moskva ; Hilhanov D. L. 2005, Etnicheskaia identichnost i etnosocialne processi v Buriatii: istoria i sovremiennost, IPK WSGAKI: Ulan-Ude ; Hobsbawm Eric, Ranger Terence (eds) 1983, The Invention of Tradition, Cambrigde University Press: Cambrigde ; Humphrey Carolyn 2002, The Unmaking of Soviet Life: Everyday Economies after Socialism, Cornell University Press: Ithaca ; Lévy-Strauss Claude 1955, Tristes tropiques, PLON: Paris ; Lewellen Ted C. 2003, Political Anthropology: An Introduction, Praeger: Westport ; Lindholm Charles 2013, The rise of expressive authenticity, Anthropological Quarterly, vol. 86, no. 2: 361–396 ; Lubaś Marcin 2008, Tradycjonalizacje kultury. O zaletach i ograniczeniach koncepcji „tradycji wymyślonych”, [in:] Tworzenie i odtwarzanie kultury, G. Kubica, M. Lubaś (eds), WUJ: Kraków: 33–69 ; MacCannell D. 1976, The Tourist. A New Theory of the Leisure Class, Schocken Books: New York ; Mantykov Wiktor M., Sanzheeva Tatiana E., Zoryktuev Bulat R., Pavlov Evgienii W. 2009, Proiskhozhdene i rasselene zapadnykh buriat, Izdatielstvo BGU: Ulan-Ude ; Nowicka Ewa 2013, Utracić język i zachować etniczność. Problemy języka buriackiego w okręgu ust-ordyńskim, [in:] Małgorzata Głowacka-Grajper, Ewa Nowicka, Wojciech Połeć, Szamani i nauczyciele. Przemiany kultury Buriatów zachodnich, WUW: Warszawa: 87–153 ; Nowicka Ewa, Wyszyński Robert 1996, Lamowie i sekretarze. Poziomy więzi społecznej we współczesnej Buriacji, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa ; Połeć Wojciech 2013, Współczesny szamanizm buriacki między religią a tożsamością, [in:] Małgorzata Głowacka-Grajper, Ewa Nowicka, Wojciech Połeć, Szamani i nauczyciele. Przemiany kultury Buriatów zachodnich, WUW: Warszawa: 179–229 ; Szacka Barbara 2006, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar ; Taylor Charles 1992, The Ethics of Authenticity, Harvard University Press: Cambridge ; Theodossopoulos Dimitrios 2013, Laying claim to authenticity: Five anthropological dilemmas, Anthropological Quarterly, vol. 86, no. 2: 337–360 ; Vasileva Maria S. 2009, Etnicheskaiia pedagogika buriat i globalizacia, Izdatelstvo BGU: Ulan-Ude ; Vasileva Maria S., Dugarova Tuiana C. 2007, Buriaty w novom stoletii: socialno-ekologicheski aspekt, Izdatelstvo BGU: Ulan Ude ; Wyszyński Robert 2010, Narodziny czy śmierć narodu. Narodowotwórcze działania elit białoruskich i buriackich po upadku ZSRR, Scholar: Warszawa ; Zajączkowski Wojciech 2001, W poszukiwaniu tożsamości społecznej. Inteligencja baszkirska, buriacka i tatarska wobec kwestii narodowej w Cesarstwie Rosyjskim i ZSRR, IEŚ-W: Lublin ; Zapaśnik Stanisław, Morochojewa Zoja, 2000, Problemy odrodzenia buriackiej kultury a osobliwości historii Buriatów, [in:] Wielka Syberia małych narodów, Ewa Nowicka (ed.), Nomos: Kraków: 21–40

Czasopismo/Seria/cykl:

Etnografia Polska

Tom:

59

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

155

Strona końc.:

173

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61319 ; 0071-1861

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji