Object

Title: Fikcja awangardy?

Creator:

Świeściak, Alina

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Awangarda w perspektywie postmodernizmu, red. G. Dziamski, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1996. ; 2. J. Banasiak, Poszerzenie pola walki, http://www.obieg.pl/wydarzenie/2123#2 [dostęp: 01.07.2015]. ; 3. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000. ; 4. Z. Bauman, Ponowoczesność, czyli o niemożliwości awangardy, w: Awangarda w perspektywie postmodernizmu… ; 5. E. Beaucamp, Smutno się żegnać, „Polityka” 1977, nr 14. ; 6. L. Bieszczad, Koniec awangardy a przełom postmodernistyczny, „Tekstualia” 2009, nr 3. ; 7. J. Bogucki, Wyjście poza kres możliwości, „Literatura” 1976, nr 7. ; 8. L. Budrecki, Wyczerpanie neoawangardy, „Literatura na Świecie” 1984, nr 9. ; 9. P. Bürger, Teoria awangardy, przeł. J. Kita-Huber, red. nauk. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2006. ; 10. G. Dziamski, Awangarda po awangardzie. Od neoawangardy do postmodernizmu, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995. ; 11. G. Dziamski, Postmodernizm w refleksji nad sztuką, w: tenże, Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996. ; 12. G. Jankowicz, Jak być dziś krytyczką wśród pisarek, „Litera” 2008, nr 2. ; 13. A. Kałuża, Nie wszystkie pociągi jeżdżą po tym samym torze, „Wakat” 2007, nr 3. ; 14. M. Kasprzak, Awangardofobia, „Lampa” 2007, nr 6. ; 15. M. Kasprzak, Duży Format. Kłopoty z awangardą i zaangażowaniem, „Wakat” 2008, nr 1. ; 16. A. Kępińska, Lata siedemdziesiąte — funkcjonowanie i rozkład pojęcia „awangarda”, w: Wybory i ryzyka awangardy. Studia z teorii awangardy, red. U. Czartoryska, R.W. Kluszczyński, PWN, Warszawa‒Łódź 1985. ; 17. R.W. Kluszczyński, Kłopoty z definicją, w: tenże, Awangarda. Rozważania teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997. ; 18. R.W. Kluszczyński, Jednostka — grupa — sieć. Przemiany awangardowych strategii twórczych, w: Wiek awangardy, red. L. Bieszczad, Universitas, Kraków 2006. ; 19. D. Kozicka, Krytyki literackiej kłopoty z politycznością (w ostatnim dwudziestoleciu), w: taż, Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce, Universitas, Kraków 2012. ; 20. A. Kurant, O. Dawicki, Ł. Ronduda, J. Simon, E. Bendyk, A. Nowak, O. Wasilkowska, Manifest Nooawangardy/Nowa Autonomia Sztuki, w: Manifest Nooawangardy. Sztuka wobec kapitalizmu kognitywnego, posthumanizmu i nauk o złożoności, Fundacja MAMMAL, Warszawa 2010. ; 21. J.-F. Lyotard et al., Les Immatériaux, vol. 1, Epreuves d’écriture, Paris 1985. ; 22. J.-F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, przeł. M.P. Markowski, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red., oprac. i przedmowa R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1998. ; 23. J.-F. Lyotard, Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bieńczyk, „Teksty Drugie” 1996, nr 2 3. ; 24. J. Ludwiński, Sztuka w epoce postartystycznej, „Odra” 1971, nr 4. ; 25. L. Manovich, Awangarda jako software, przeł. I. Kurz, „Kwartalnik Filmowy” 2001, nr 35‒36. ; 26. A. Mazur, Od sztuki krytycznej do krytyki politycznej, http://obieg.pl/wydarzenie/2013 [dostęp: 20.07.2015]. ; 27. A. Mitek, Jean-Francois Lyotarda manifest(acja) immaterialności. W stronę nowej antropologii, w: Muzeum sztuki. Antologia, wstęp i red. M. Popczyk, Universitas, Kraków 2005. ; 28. S. Morawski, O końcu ery nowożytnej, „Projekt” 1983, nr 1. ; 29. P. Mościcki, Wydarzenie i gramatyka. Polityka sztuki w dobie kapitalizmu kognitywnego, w: Manifest Nooawangardy… ; 30. Neo czy pseudo. Czy mamy awangardę? (dyskusja z udziałem Alicji Kępińskiej, Jerzego Ludwińskiego, Stefana Morawskiego, Jana Świdzińskiego, Wojciecha Cesarskiego), „Sztuka” 1981, nr 4. ; 31. J. Orska, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989‒2006, Universitas, Kraków 2006. ; 32. J. Orska, Jak być spiskowcem wśród komunardów, „Litera” 2009, nr 3. ; 33. U. Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Korporacja Ha!art, Kraków 2012. ; 34. T. Pękala, Awangarda i ariergarda. Filozofia sztuki nowoczesnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000. ; 35. P. Piotrowski, Kryzys awangardy czy kryzys sztuki?, w: Kryzysy w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1988. ; 36. A. Porczak, Awangarda po obiedzie, w: Wiek awangardy… ; 37. T. Pułka, Pomysł na zaangażowanie, http://niedoczytania.pl/pomysl-na-zaangazowanie/ [dostęp: 20.06.2015]. ; 38. M. Pustoła, Pomiędzy intencjami a skutkiem, czyli jak wykorzystać Santiago Sierrę, http: http://www.obieg.pl/wydarzenie/2123#4 [dostęp: 13.06.2015]. ; 39. J. Rancière, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, przeł. M. Kropiwnicki i J. Sowa, Korporacja Ha!art, Kraków 2007. ; 40. J. Sławiński, Zanik centrali, „Kresy” 1994, nr 2. ; 41. J. Sowa, Galeryjne mendy muszą być trendy, czyli system lewicowej mody, „Kresy” 2009, nr 1 2. ; 42. J. Sowa, Nieznośna uporczywość awangardy, w: Manifest Nooawangardy… ; 43. J. Sowa, Stosowane sztuki społeczne: od symulakrum do aktywizmu (i z powrotem?), http://www.obieg.pl/teksty/1861 [dostęp 29.08.2015]. ; 44. M. Stala, Coś się skończyło, coś się nie chce zacząć, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 2. ; 45. I. Stokfiszewski, Co to znaczy być dzisiaj polską pisarką?, „Litera” 2008, nr 1. ; 46. I. Stokfiszewski, Zwrot polityczny, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009. ; 47. T. Szkołut, Awangarda, neoawangarda, postawangarda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999. ; 48. P. Śliwiński, Kunszt, czyli kicz, czyli o konieczności awangardy, w: tenże, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007. ; 49. A. Świeściak, Awangardowa cyberpoezja?, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2. ; 50. Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych”, red. P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski, Kraków 2002. ; 51. K. Uniłowski, Kukuryku! Krytyka przeciwko wspólnotom, w: tenże, Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo „FA-art”, Katowice 2013. ; 52. K. Uniłowski, Walka o korzeń, w: Tenże, Skądinąd. Zapiski krytyczne, Wydawnictwo „FA-art”, Katowice 1998. ; 53. M. Wallek-Walewski, Czy zmierzch awangardy?, „Odra” 1972, nr 10. ; 54. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998. ; 55. P. Zawojski, Cybersztuka jako awangarda naszych czasów, w: Wiek awangardy… ; 56. A. Zeidler-Janiszewska, Słowo wstępne, w: Sztuka i estetyka po awangardzie a filozofia postmodernistyczna, red. A. Zeidler-Janiszewska, Instytut Sztuki, Warszawa 1994. ; 57. S. Žižek, Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 1917, Korporacja Ha!art, Kraków 2006.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

47

End page:

69

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65011 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Mar 16, 2018

Number of object content hits:

492

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81082

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Świeściak A. - Fikcja awangardy? Dec 20, 2018
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information