Obiekt

Tytuł: Literatura i kultura w podstawie programowej języka polskiego z 2009 roku

Twórca:

Bakuła, Kordian

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Artykuł - inny niecytowalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2010)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. T. Andrzejewski, Dusze boga Re. Wśród egipskich świętych ksiąg. Warszawa 1967.
2. K. Bakuła, Fundamenty i źródła. O tak zwanym wprowadzeniu do kultury. W zb.: Różne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej. Red. G. Różańska. Ustka 2009.
3. K. Bakuła, Kultura europejska: od kanonu do nonkanonu. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie.” 2004, t. 43, s. 197-225.
4. W. Bobiński, Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy pierwszej gimnazjum. Warszawa 2007.
5. A. Borowski, Tożsamość polska i wielokulturowość jako problem edukacji polonistycznej. W zb.: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków 22-24 września 2004. Red. M. Czermińska [i in.]. T. 2. Kraków 2005, s. 172-186.
6. K. Chlipalski, M. Rud, Tysiąc twarzy bohatera. Podręcznik do języka polskiego. Klasa I liceum ogólnokształcącego, zakres podstawowy i rozszerzony. Kształcenie literackie i kulturowe. Warszawa 2002.
7. G. Dumézil, Bogowie Germanów. Szkice o kształtowaniu się religii skandynawskiej. Przeł. A. Gronowska. Red. nauk. J. Banaszkiewicz. Warszawa 2006.
8. Dylematy wielokulturowości. Red. W. Kalaga. Kraków 2007.
9. Hymny Rigwedy. Przeł. z sanskrytu, wstępem i koment. opatrzył F. Michalski. Red. J. Reychmana. Posł. opatrzyła, wstęp i koment. uzup. oraz do dr. przygot. G. Spychalska. Wrocław 1971.
10. O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej. Zarys. Wrocław 1984.
11. Podstawa programowa z komentarzami. T. 2: Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. B. m. r. www.reformaprogramowa.men.gov.pl
12. Poznawanie Herberta. Wybór i wstęp A. Franaszek. Kraków 1998.
13. Poznawanie Herberta 2. Wybór i wstęp A. Franaszek. Kraków 2000.
14. Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym [...]. Przekł. Jan z Koszyczek. Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Koncepcja i oprac. M. Adamiec, s.5 (dostęp: 30 VII 2010).
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól. „Dziennik Ustaw” 2009, nr 4, z 15 I, poz. 17.
16. S. Sawicki, Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich. W zb.: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. Studia. Red. S. Sawicki, A. Tyszczyk. Lublin 1992.
17. J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego. W zb.: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa: referaty z konferencji naukowej Komitetu Nauk o Literaturze i Instytutu Badań Literackich PAN 18-22 listopada 1974 w Warszawie. Red. H. Markiewicz, J. Sławiński. Kraków 1976, s. 100-130.
18. K. Starczewska [i in.], Świat człowieka. Świat starożytny. Materiały. Podręcznik dla gimnazjum kl. I. Cz. 1. Warszawa 1999.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

225

Strona końc.:

240

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63346 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2017-10-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

120

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81355

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji