Object

Title: Ksiądz Ch. w cieniu apokaliptycznych znaków. Sensy i symbole poetyckiej wizji eschatologicznej Czesława Miłosza

Creator:

Bauchrowicz-Kłodzińska, Magdalena

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2014)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Barańczak, Język poetycki Czesława Miłosza. Wstępne rozpoznanie. „Teksty” 1981, nr 4/5, s. 155-184. ; 2. S. Bereś, Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów. Warszawa 1990. ; 3. T. Bilczewski, „W odśrodkowym wirze”. Katastrofizm wierszy Cz. Miłosza i W. B. Yeatsa z lat trzydziestych w kontekście „Problematyki modernizmu europejskiego” Richarda Shepparda. „Topos” 2000, nr 5/6, s. 81-93. ; 4. T. Bujnicki, Miłosz w wileńskim środowisku literackim (początek lat 30.). W zb.: Literatura – punkty widzenia – światopoglądy. Prace ofiarowane Marcie Wyce. Red. D. Kozicka, M. Urbanowski. Kraków 2008, s. 73-88. ; 5. M. J. Czarnecki, Człowiek wobec świata. Gnoza nowożytna Erica Voegelina a gnostycyzm antyczny – próba porównania. „Dialogi Polityczne” 2007, nr 8, s. 155-167. ; 6. J. Czechowicz, Uczeń marzenia. Rzecz o poezji Czesława Miłosza. „Pion” 1937, nr 3, s. 3. ; 7. Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych. Oprac. A. Kosińska. Współpr. J. Błach, K. Kasperek. Kraków–Warszawa 2009. ; 8. Dedecius – Miłosz. Listy. 1958–2000. Zebrał, przygot. do druku, przypisy, wstęp P. Chojnowski. Przeł. L. Quinkenstein. Łódź 2011. ; 9. K. Dybciak, Drugi, prawdziwy debiut Miłosza. „Odra” 1989, nr 9, s. 38-41. ; 10. K. Dybciak, Pieśń. W: Cz. Miłosz, Trzy zimy. – Głosy o wierszach. Red. R. Gorczyńska, P. Kłoczowski. Londyn 1987, s. 65-70. ; 11. A. Fiut, Czy tylko katastrofizm? O przedwojennej poezji Czesława Miłosza. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 3, s. 75-112. ; 12. A. Fiut, Moment wieczny. O poezji Czesława Miłosza. Warszawa 1993. ; 13. A. Fiut, Poeta w roli ucznia, świadka i pielgrzyma. „Pismo” 1981, nr 1, s. 29-44. ; 14. A. Franaszek, Miłosz. Biografia. Kraków 2011. ; 15. B. Grodzki, Tradycja i transgresja. Od dyskursu do autokreacji w eseistyce i „formach pojemnych” Czesława Miłosza. Lublin 2002. ; 16. D. Heck, Nietzsche Miłosza. W zb.: Poznawanie Miłosza 3. 1999–2010. Red. A. Fiut. Kraków 2011, s. 305-332. ; 17. J. Jarzębski, Być wieszczem. W zb.: Poznawanie Miłosza 2. 1980–1998. Red. A. Fiut. Cz. 2. Kraków 2001, s. 102-124. ; 18. Z. Kaźmierczyk, Dzieło demiurga. Zapis gnostyckiego doświadczenia egzystencji we wczesnej poezji Czesława Miłosza. Gdańsk 2011. ; 19. E. Kiślak, Objawienie nadziei. W zb.: Apokalipsa: symbolika – tradycja – egzegeza. Red. K. Korotkich, J. Ławski. T. 1. Białystok 2006, s. 167-177. ; 20. J. Kryszak, Prefekt Czesława Miłosza. W: Poeta w poszukiwaniu rzeczywistości. Toruń 2011, s. 85-99. ; 21. J. Łukasiewicz, Przestrzeń „świata naiwnego”. O poemacie Czesława Miłosza „Świat”. W zb.: Poznawanie Miłosza 2. 1980–1998. Red. A. Fiut. Cz. 1. Kraków 2000, s. 129-152. ; 22. A. Mickiewicz, Myśli, zdania i uwagi. Wstęp, wybór, oprac. K. Leżeńska. Warszawa 2000. ; 23. Cz. Miłosz, Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przepr. A. Fiut. Kraków 1994. ; 24. Cz. Miłosz, Legendy nowoczesności. Wstęp J. Błoński. Kraków 2009. ; 25. Cz. Miłosz, Moje związki z Sejnami. Z Czesławem Miłoszem rozmawia młodzież sejneńska. W zb.: Rozmowy polskie 1999–2004. Kraków 2004, s. 513-532. ; 26. Cz. Miłosz, Obecność chrześcijaństwa. Z Czesławem Miłoszem rozmawia ks. Józef Sadzik. W zb.: Rozmowy polskie 1999–2004. Kraków 2004, s. 561-638. ; 27. Cz. Miłosz, Ogród nauk. Lublin 1991. ; 28. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa. Warszawa 1990. ; 29. Cz. Miłosz, Słowo wstępne od tłumacza. W: Ewangelia według Marka. Apokalipsa. Przeł. Cz. Miłosz. Il. J. Lebenstein. Lublin 1989, s. [11]-12. ; 30. Cz. Miłosz, Wiersze wszystkie. Kraków 2011. ; 31. Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic. Wrocław 1990. ; 32. Cz. Miłosz, J. Iwaszkiewicz, Portret podwójny. Wykonany z listów, wierszy, zapisków intymnych, wywiadów i publikacji. Wybór, układ, red. B. Toruńczyk. Oprac., przypisy R. Papieski. Warszawa 2011. ; 33. J. Obrębski, Wspomnienie o ks. Leopoldzie Chomskim (1885–1982), prefekcie Czesława Miłosza. „Niedziela” 1989, nr 9. ; 34. S. Quinzio, Księga Apokalipsy. Przeł. A. Dudzińska-Facca. „Konteksty” 2011, nr 4, s. 131–146. ; 35. G. Quispel, Gnoza. Przeł. B. Kita. Warszawa 1988. ; 36. K. Rudolph, Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej. Przeł. G. Sowiński. Kraków 1995. ; 37. M. Sikora, Gorzkie rzeki. Wątki apokaliptyczne w poezji Czesława Miłosza. W zb.: Apokalipsa: symbolika – tradycja – egzegeza. Red. K. Korotkich, J. Ławski. T. 1. Białystok 2006, s. 179-190. ; 38. I. Sławińska, Do księdza Ch. W: Cz. Miłosz, Trzy zimy. – Głosy o wierszach. Red. R. Gorczyńska, P. Kłoczowski. Londyn 1987, s. 134-135. ; 39. M. Stala, „Trzy zimy” jesienią ’87. Na stronie: http://www.milosz.pl/napisali-o-mojej-tworczosci/recenzje/marian-stala-trzy-zimy-recenzja (data dostępu: 17 XII 2012). ; 40. S. Stomma, O Poecie, masonach i księdzu Chomskim. Rozmowa ze Stanisławem Stommą. Rozm. przepr. A. Fiut. W: A. Fiut, Z Miłoszem. Sejny 2011, s. 11-36. ; 41. W. P. Szymański, „Żagary” i żagaryści. W: Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym. Wyd. 2, rozszerz. Kraków 1970, s. 79-102. ; 42. J. Szymik, Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza. Katowice 1996. ; 43. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. T. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna. Wyd. 19. Warszawa 2002.

Issue:

4

Start page:

25

End page:

40

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64213 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Jan 26, 2018

Number of object content hits:

463

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82112

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information