Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: „Bogurodzica”: struktura czasoprzestrzeni i obraz poetycki

Twórca:

Obremski, Krzysztof ORCID

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2015)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. A. H. Armstrong, R. A. Markus, Wiara chrześcijańska a filozofia grecka. Przeł. H. Bednarek. Warszawa 1964.
2. E. Balcerzan, Widzialne i niewidzialne w sztuce słowa. „Teksty Drugie” 2009, nr 1/2, s. 32-45.
3. Bogurodzica. Oprac. J. Woronczak. Wstęp językoznawczy E. Ostrowska. Oprac. muzykologiczne H. Feight. Wrocław 1962.
4. W. Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie. Wrocław 2003.
5. A. Czyż, „Bogurodzica” – między Wschodem a Zachodem. Kilka myśli o duchowej jedności Europy. W: Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995.
6. A. Dąbrówka, Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej. „Nauka” 2009, nr 3.
7. J. Delumeau, Historia raju. Ogród rozkoszy. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1996.
8. R. Flotzinger, Jeszcze o kwestii „Bogurodzicy”. Przeł. A. Gorzkowski. „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 2, s. 7-10.
9. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przeł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Warszawa 1990.
10. J. Frankowski, Metafora w „Biblii”. W zb.: Studia o metaforze. II. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1983.
11. Godfryd z Vinsauf, Documentum de modo et arte dictandi et versificandi (Wykład o sposobiei sztuce pisania prozą i wierszem). Przeł. T. Szostek. W zb.: Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze – renesans – barok. Wstęp, wybór, oprac. M. Cytowska, T. Michałowska. Warszawa 1999.
12. K. Górski, Jakub Wujek jako pisarz. W: Z historii i teorii literatury. Wrocław 1959.
13. J.-P. Hashold, „Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano »Bogurodzicę«?”, czyli duchowa rywalizacja między Krzyżakami a Polakami. Przeł. J. Leszek. „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 2, s. 43-49.
14. J. Huizinga, Jesień średniowiecza. Przeł. T. Brzostowski. Warszawa 1974.
15. P. Kocikowski, Dwie pierwsze zwrotki „Bogurodzicy” dwoma odrębnymi utworami. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne” z. 12. Filologia Polska, z. 5 (1965)
16. M. Korolko, Klejnot swobodnego sumienia. Polemika wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573–1656. Warszawa 1974.
17. Z. Krążyńska, T. Mika, Architektura „Bogurodzicy”. „Slavia Occidentalis” t. 52 (1995).
18. J. Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych. Warszawa 1970.
19. J. Krzyżanowski, Historia literatury polskiej. Alegoryzm – preromantyzm. Warszawa 1966.
20. J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze. Wrocław 1966.
21. J. Krzyżanowski, Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich. Warszawa 1972.
22. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przekł., oprac., wstęp A. Gorzkowski. Bydgoszcz 2002.
23. J. Le Goff, Narodziny czyśćca. Przeł. K. Kocjan. Posł. Z. Mikołejko. Warszawa 1997.
24. C. S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Przeł. W. Ostrowski. Warszawa 1986, passim.
25. C. D. Lewis, The Poetic Image. London 1949.
26. Z. Łapiński, Widziane, wyobrażone, pomyślane. „Teksty Drugie” 2009, nr 1/2, s. 46-56.
27. J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego. Przeł.A. Tanalska. Warszawa 1984.
28. H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego. Kraków 1984.
29. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. Wrocław 1979.
30. R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej. Kraków 2002, il. 8.
31. R. Mazurkiewicz, Siedem pieczęci „Bogurodzicy”. Na stronie: http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/Bogurodzica/siedem/html (data dostępu: 1 XI 2014).
32. R. Mazurkiewicz, Z. Wanicowa, Dlaczego „Bogurodzicę” śpiewano w liturgicznym okresie Bożego Narodzenia? „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 2, s. 25-41.
33. T. Michałowska, Kochanowskiego poetyka przestrzeni. W: Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa 1982.
34. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 1995.
35. T. Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans. Wrocław 2007.
36. R. Nycz, Strukturalizm, teoria literatury i Edwarda Stankiewicza koncepcja poetyki. W: E. Stankiewicz, Poetyka i sztuka słowa. Red. nauk. R. Nycz, W. Walecki. Kraków 1996.
37. Z. Obertyński, Wyobrażenie Trójcy Św. w tzw. Modlitewniku Warneńczyka. Lwów 1932.
38. K. Obremski, Obraz Boga w polskiej liryce religijnej XVII wieku. Toruń 1990.
39. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przekł., wstęp J. Japola. Lublin 1992.
40. E. Ostrowska, „Bogurodzica”. W: O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków językowych („Bogurodzica”, „Kazania świętokrzyskie”, „Posłuchajcie, bracia miła”). „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” nr 154. „Prace Językoznawcze” z. 20 (1967).
41. B. Otwinowska, „Homo metaphoricus” w teorii twórczości XVII w. W zb.: Studia o metaforze. I. Red. E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1980, s. 31-56.
42. M. Rudwin, Diabeł w legendzie i literaturze. Przeł. J. Ilg. Kraków 1999.
43. É. Souriau, Czym jest sytuacja dramatyczna? W zb.: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”. T. 2. Red. K. Bartoszyński, M. Głowiński, H. Markiewicz. Wrocław 1988.
44. J. Starobinski, Uwagi o strukturalizmie. Przeł. E. Bieńkowska. „Pamiętnik Literacki” 1974, z. 3, s. 271-273.
45. E. Śnieżyńska-Stolot, Tajemnice dekoracji „Psałterza floriańskiego”. Z dziejów średniowiecznej koncepcji uniwersum. Warszawa 1992.
46. Średniowieczna pieśń religijna polska. Oprac. M. Korolko. Wrocław 1980.
47. J. Tazbir, Sarmatyzacja potrydenckiego katolicyzmu, w: Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji. Warszawa 1987.
48. J. Tischner, J. Żakowski, Tischner czyta Katechizm. Kraków 1996.
49. A. K. Turner, Historia piekła. Przeł. J. Jarniewicz. Gdańsk 1996, il. 7–8.
50. R. Wellek, A. Warren, Teoria literatury. Przeł. I. Sieradzki. Przekł. pod red. i z posł. M. Żurowskiego. Warszawa 1976.
51. N. M. Wildiers, Obraz świata a teologia. Od średniowiecza do dzisiaj. Przeł. J. Doktór. Warszawa 1985.
52. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wrocław 1984.
53. W. A. Zariecki, Obraz jako informacja. Przeł. L. Suchanek. „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 1, s. 257-278.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

129

Strona końc.:

146

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64485 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-09-21

Data dodania obiektu:

2018-02-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

913

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82587

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji