Obiekt

Tytuł: Oracje sejmowe z czasów Jana Kazimierza na rozdrożu stylistycznym (na przykładzie wotum Krzysztofa Grzymułtowskiego z 1665 roku)

Twórca:

Płachcińska, Krystyna

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2015)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. H. Belke, Problemy typologii i klasyfikacji tekstów użytkowych. Przeł. M. Łukasiewicz. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 3, s. 323-346.
2. W. Bruchnalski, Dzieje wymowy w Polsce. W zb.: Dzieje literatury pięknej w Polsce. Cz. 2. Kraków 1918.
3. D. Buttler, Miejsce języka potocznego wśród odmian współczesnej polszczyzny. W zb.: Język literacki i jego warianty. Red. S. Urbańczyk. Wrocław 1982.
4. Diariusz Sejmu Zerwanego Ao 1665 […]. AGAD, APP 321, s. 9–12.
5. K. Górski [i in.], Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt. Przykłady oprac. J. Woronczak. Red. M. R. Mayenowa, przy współpr. Z. Florczak. Wrocław 1955.
6. Grzymułtowski Krzysztof. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 9. Wrocław 1960.
7. A. Jabłonowski, Krzysztof Grzymułtowski wojewoda poznański. W: Krzysztofa Grzymułtowskiego wojewody poznańskiego listy i mowy. Wyd. ... Warszawa 1876.
8. W. Kłaczewski, W przededniu wojny domowej w Polsce. Walka sejmowa lat 1664–1665. Lublin 1985.
9. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przekł., oprac., wstęp A. Gorzkowski. Bydgoszcz 2002.
10. J. Z. Lichański, „Dzieje wymowy w Polsce” Wilhelma Bruchnalskiego: refleksje po stu latach. W zb.: Proza staropolska. Red. K. Płachcińska, M. Bauer. Łódź 2011.
11. S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka. T. 1. Wrocław 2000.
12. K. Płachcińska, Obraz kultury retorycznej społeczeństwa szlacheckiego na podstawie mów sejmowych z lat 1556–1564. Łódź 2004.
13. R. Rybarski, Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III. Warszawa 1939.
14. J. Rytel, Z problematyki gatunków literackch w prozie staropolskiej. W: Studia z dziejów prozy staropolskiej. Warszawa 1993.
15. W. R. Rzepka, B. Walczak, Socjolekt szlachecki XVII wieku. (Próba ogólnej charakterystyki). W zb.: Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku. Red. M. Stępień, S. Urbańczyk. Warszawa–Kraków 1992.
16. T. Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje. Wrocław 1984.
17. T. Skubalanka, Podstawy analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie. Lublin 2001.
18. T. Skubalanka, S. Grabias, Społeczne uwarunkowania stylów języka. „Socjolingwistyka” nr 2 (1979), s.
19. E. Umińska-Tytoń, Polszczyzna potoczna XVIII wieku. Łódź 1992.
20. T. Wasilewski, Ostatni Waza na polskim tronie. Katowice 1984.
21. B. Wyderka, Perswazyjność jako cecha stylowa gatunków prozy publicystycznej XVII wieku. W zb.: Odmiany polszczyzny XVII wieku. Red. H. Wiśniewska, Cz. Kosyl. Lublin 1992.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

147

Strona końc.:

167

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64486 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2018-02-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

121

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82588

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji