Object

Title: Czy Wacław Potocki jest faktycznie autorem przekładu „Lidii”?

Creator:

Woron-Trojanowska, Joanna

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2015)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. T. Bereda, Człowiek łupem fortuny. (Koncepcja losu ludzkiego w „Lidii” Wacława Potockiego). „Przegląd Humanistyczny” 1981, nr 3.
2. K. Budzyk, O życiu i twórczości Wacława Potockiego. W: Szkice i materiały do dziejów literatury staropolskiej. Warszawa 1955, s. 327, przypis 3.
3. U. Dąmbska-Prokop, Le Style indirect libre dans la prose narrative d’A. Daudet. Kraków 1960.
4. J. Dürr-Durski, Powieść polska XVII wieku. „Odrodzenie” 1946, nr 51/52, s. 2.
5. J. Dürr-Durski, Przedmowa. W: W. Potocki, Pisma wybrane. Oprac. ... T. 1. Warszawa 1953.
6. B. Gubrynowicz, Rozwój powieści w Polsce. II. Powieść epoki baroku i czasów saskich. W zb.: Dzieje literatury pięknej w Polsce. Wyd. 2. Cz. 2. Kraków 1936.
7. M. Jurkowski, Historyje świeże i niezwyczajne. Wyd. M. Kazańczuk. Warszawa 2004.
8. L. Kukulski, Prolegomena filologiczne do twórczości Wacława Potockiego. Wrocław 1962.
9. S. Laskowski, Wacława Potockiego pisma nieznane. „Ruch Literacki” 1934, z. 4
10 I. Maciejewska, Narracja w polskim romansie barokowym. Olsztyn 2001.
11. B. Marczuk, Staropolskie wąsy Rosseta. Sarmackie tłumaczenia „Historii tragicznych”. „Acta Universitas Lodziensis. Folia Litteraria Romanica” 4 (2006), s. 177.
12. T. Michałowska, Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej. Wrocław 1970.
13. T. Michałowska, Romans XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w Polsce. Analiza struktury gatunkowej. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. J. Pelc. Seria 1. Wrocław 1972.
14. J. Miszalska, Anonimowy przekład polski romansu „Cretideo” Giovan Battisty Manziniego. „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 1, s. 111-127.
15. J. Okoń, Narracja i narrator w „Nadobnej Paskwalinie” Samuela Twardowskiego. „Ruch Literacki” 1984, z. 1/2.
16. J. Okoń, O prozie w dramacie staropolskim (pomiędzy Dominikiem Rudnickim a Wacławem Potockim). W zb.: Proza staropolska. Red. K. Płachcińska, M. Bauer. Łódź 2011.
17. J. Rudnicka, Bibliografia powieści polskiej 1601–1800. Wrocław 1964.
18. Z. Saloni, Neologizmy w dziełach Wacława Potockiego. „Pamiętnik Literacki” 1962, z. 2, s. 426, przypis 6.
19. F. Stanzel, Typowe formy powieści. W zb.: Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia. Wybór, oprac., przekł. R. Handke. Kraków 1980.
20. W. Tomasik, Od Bally’ego do Banfield (i dalej). Sześć rozpraw o „mowie pozornie zależnej”. Bydgoszcz 1992.
21. J. Woron-Trojanowska, Narrator w romansach Wacława Potockiego. W zb.: Tekst, tworzywo, twórca. Red. J. Niedbała [i in.]. Łódź 2011.
22. J. Woron-Trojanowska, Tendencje epoki oraz indywidualny rys w kształtowaniu bohatera literackiego w romansopisarstwie Wacława Potockiego. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 4 (2012).
23. K. Wyka, Romantyczny tok narracyjny. W: „Pan Tadeusz”. T. 1. Studia o poemacie. Warszawa 1963.

Issue:

1

Start page:

229

End page:

236

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64491 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 15, 2018

Number of object content hits:

87

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82593

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information