Obiekt

Tytuł: Co się śni zwierzętom? Stefan Flukowski i psychoanaliza

Twórca:

Krupiński, Piotr

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. P. Armstrong, The Gaze of Animals. W zb.: Theorizing Animals: Re-thinking Humanimal Relations. Ed. N. Taylor, T. Signal. Leiden 2011.
2. M. Bakke, Między nami zwierzętami. O emocjonalnych związkach między ludźmi i innymi zwierzętami. „Teksty Drugie” 2007, nr 1/2, s. 222-234.
3. M. Baranowska, Oniryzm. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992.
4. G. Bataille, Historia oka. Przekł., wstęp T. Komendant. Posł. T. Swoboda. Gdańsk 2010.
5. J. Bellemin-Noël, Jak „psychoanalizować” sen Swanna? Przeł. W. Krzemień. W zb.: Psychoanaliza i literatura. Wybór, red., oprac. P. Dybel, M. Głowiński. Gdańsk 2001.
6. J. Berger, Po cóż patrzeć na zwierzęta? W: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999.
7. W. Bolecki, „Jak zachować się wobec krowy?” (Wstęp do bestiarium Witolda Gombrowicza). W: W. Gombrowicz, Bestiarium. Wstęp, wybór, układ W. Bolecki. Kraków 2004.
8. J. M. Coetzee, Elizabeth Costello. Przeł. Z. Batko. Kraków 2006.
9. J. M. Coetzee, Żywoty zwierząt. Przeł. A. Dobrzańska-Gadowska. Warszawa 2004.
10. D. Czaja, O kocim spojrzeniu. W: Filozofowie i zwierzęta. Poeci i zwierzęta. Wypisy z ksiąg użytecznych. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2009, nr 4, s. 13.
11. Dreams, Phantasms and Memories. Ed. W. Owczarski, Z. Ziemann. Gdańsk 2015.
12. H. Dubowik, Nadrealizm w polskiej literaturze współczesnej. Poznań 1971.
13. K. Filipowicz, Kot w mokrej trawie. W: Modlitwa za odjeżdżających. Warszawa 2004.
14. S. Flukowski, Pada deszcz. Warszawa 1931.
15. S. Flukowski, Pada deszcz. Opowiadania. – Nowele. Wyd. 1, powojenne, rozszerz. Warszawa 1958.
16. S. Flukowski, Zapach księżyca. Kraków 1981.
17. S. Freud, Marzenia senne. W: Psychopatologia życia codziennego. – Marzenia senne. Przeł. W. Szewczuk. Warszawa 1987.
18. K. Gil, „Wykład profesora Mmaa” Stefana Themersona jako dzieło oparte na wątpieniu. „Polisemia. Czasopismo Naukowe Antropologów Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2012, nr 2. Na stronie: http://www.polisemia.com.pl/home/numer-2-2012-9/wykad--profesora-mmaa-stefana-themersona-jako-dzieo-oparte-na-wtpieniu (data dostępu: 12 II 2012).
19. D. Haraway, When Species Meet. Minneapolis–London 2008.
20. Historia – Freud i jego PSY(choanaliza). Na stronie: http://www.dogoterapeuta.wortale.net/363--Historia-Freud-i-jego-PSYchoanaliza.html (data dostępu: 5 III 2013).
21. A. Horowitz, Oczami psa. Co psy wiedzą, myślą i czują. Przeł. M. Bugajska. Warszawa 2010, (rozdz. Umwelt. Z punktu widzenia psiego nosa).
22. K. Irzykowski, Freudyzm i freudyści. W: Pisma rozproszone. T. 1: 1897–1922. Teksty zebrała i oprac. J. Bahr. Kraków 1998.
23. I. Iwasiów, Słownik nieświadomości. Sny literackie po psychoanalizie. „Teksty Drugie” 1998, nr 1/2, s. 55-83.
24. A. Jones, Tracing the Subject with Cindy Sherman. W zb.: Cindy Sherman. Retrospective. Ed. A. Cruz, E. A. T. Smith, A. Jones. New York – London 1997.
25. R. Kołoniecki, Nowy prozaik: Stefan Flukowski. „Droga. Miesięcznik Poświęcony Sprawie Życia Polskiego” 1931, nr 12, s. 1006.
26. I. Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90. Warszawa 2002.
27. J. J. Lipski, Marzenia senne i sny na jawie kotów, psów i ludzi. „Twórczość” 1958, nr 11.
28. A. Łebkowska, Pojęcie fokus w narratologii – problemy i inspiracje. W zb.: Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz. Lublin 2004.
29. A. Manning, Wstęp do etologii zwierząt. Przeł. J. Pilarska-Obojska, E. Styczyńska-Jurewicz, T. Prus. Warszawa 1976.
30. Th. Nagel, What Is It Like to Be a Bat? „The Philosophical Review” 1974, nr 4.
31. Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku. Red. I. Glatzel, J. Smulski, A. Sobolewska. Toruń 1999.
32. J. Page, Jak koty widzą świat i ludzi? Przeł. M. Kittel. Warszawa 2010.
33. M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku. Toruń 2012.
34. M. Rembowska-Płuciennik, W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych. W zb.: Literackie reprezentacje doświadczenia. Red. W. Bolecki, E. Nawrocka. Warszawa 2007.
35. T. Różewicz, Przygotowanie do wieczoru autorskiego. Warszawa 1971.
36. B. Sadowski, J. A. Chmurzyński, Biologiczne mechanizmy zachowania. Warszawa 1989.
37. L. Szaruga, Stefan Flukowski. W zb.: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6: Literatura polska w okresie międzywojennym. Red. I. Maciejewska, J. Trznadel, M. Pokrasenowa. T. 4. Kraków 1993.
38. J. Tuwim, Kotek. W: Wiersze dla dzieci. Warszawa 1999, s. 70.
39. W. G. Van der Kloot, Zachowanie się zwierząt. Przeł. I. Łukaszewska. Warszawa 1971.
40. D. Wojda, Perspektywizm w pisarstwie Stefana Flukowskiego. „Ruch Literacki” 2013, z. 4/5. Artykuł przedrukowano w zb.: Stefan Flukowski i kult nowoczesności. Red. J. Madejski, B. M. Wolska. Szczecin 2015.
41. A. Żyźniewska, Fokalizacja zwierzęca na przykładzie fragmentów prozy modernistycznej: „Nemroda” Brunona Schulza, „Dociekań psa” Franza Kafki oraz „Flusha” Virginii Woolf. W zb.: (Inne) zwierzęta mają głos. Red. D. Dąbrowska, P. Krupiński. Toruń 2011.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

67

Strona końc.:

84

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64606 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-02-20

Liczba wyświetleń treści obiektu:

208

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82709

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji