Obiekt

Tytuł: Revival of rural settlements in Kłodzko Land

Twórca:

Szmytkie, Robert ; Tomczak, Przemysław

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 90 No. 3 (2017)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

During the post-war period the area of Kłodzko Land was subject to considerable depopulation processes which resulted in partial and total depopulation of outlying villages. For this reason the region is considered as problematic by many researchers, despite numerous attempts to revive it. In recent years, however, increasing variation in the trends of population change has been noticed and, besides the continually progressing depopulation, processes indicating the ‘revival’ of certain declining villages have emerged. This situation is a result of the influx of new residents, mainly from urban areas, who frequently run their own businesses and by doing so transform the functional character of particular villages.

Bibliografia:

1. AFFEK A., 2015. Skutki krajobrazowe przerwania ciągłości osadnictwa. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, no. 28, pp. 47-64. ; 2. Baumann M., Kuemmerle T., Elbakidze M., Ozdogan M., Radeloff V.C., Keuler N.S., Prishchepov A.V., Kruhlov I., Hostert P., 2011. Patterns and drivers of post-socialist farmland abandonment in Western Ukraine. Land Use Policy, vol. 28, no. 3, pp. 552-562. ; - ; 3. Borkowski J., Hryniewicz Z., Tomaszewski J., 1966. Granica rolno-leśna w Kotlinie Kamiennogórskiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 12, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN. ; 4. Bryś K., Ojrzyńska H., 2010. Przemiany krajobrazu wsi górskich w Sudetach Wschodnich [in:] Andrejczuk, W. (ed.), Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, no. 14, pp. 157-173. ; 5. Chachaj J., 1978. Problem wsi zanikającej. Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, Prace Instytutu Geograficznego, ser. B, 2, pp. 119-123. ; 6. Ciok S., 1991. Sudety. Obszar problemowy. Acta Universitatis Wratislaviensis, 1236, Studia Geograficzne, 51, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ; 7. Ciok S., 1994. Rozwój osadnictwa na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Tendencje i kierunki zmian [in:] J. Łoboda (ed.), Przemiany ludnościowo-osadnicze i społeczno-gospodarcze na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1591, Studia Geograficzne, 61, pp. 9-49. ; 8. Ciok S., 1995. Zmiany ludnościowe i osadnicze w Sudetach. Acta Universitatis Wratislaviensis, 1730, Prace Instytutu Geograficznego, ser. B, 12, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego pp. 51-64. ; 9. Czerwiński J., Marak J., Wyrzykowski J., 2003. Możliwości rozwoju ekoturystyki w Polsce [in:] J. Wyrzykowski (ed.). Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, Problemy rozwoju ekoturystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 79-92. ; 10. Drápela E., 2011. Geographical location of depopulation areas in the Czech Republic and its dependence on transport infrastructure: Part I: Definition, methodology, and quantitative analysis. Transactions on Transport Sciences, vol. 4, no. 1, pp. 31-40. ; - ; 11. Eberhardt P., 1989. Regiony wyludniające się w Polsce. Prace Geograficzne, 148, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 12. Górecka S., Tomczak P., 2008. Demographic development of Lower Silesia with particular focus on the Polish-Czech and Polish-German borderland [in:] M. Sasek (ed.), Social and economic development and regional politics. Usti nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University, pp. 50-61. ; 13. Jerkiewicz A., Krawiec K., Zagożdżon A., 1979. Zmiany ludnościowe i osadnicze w regionie kłodzkim. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 223, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN. ; 14. Latocha A., 2007. Przemiany środowiska przyrodniczego w Sudetach Wschodnich w warunkach antropopresji. Acta Universitatis Wratislaviensis, 3007, Studia Geograficzne, 80, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ; 15. Latocha A., 2009. Land use changes and longerterm human-environment interactions in a mountain region (Sudetes Mountains, Poland). Geomorphology, vol. 108, no. 1, pp. 48-57. ; - ; 16. Latocha A., 2010. Współczesne zmiany kulturowo-przyrodnicze obszarów pogranicza na przykładzie Sudetów [in:] S. Horska-Schwarz (ed.), Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej, Problemy Ekologii Krajobrazu, 26, pp. 181-194. ; 17. Latocha A., 2011. Contemporary landscape of depopulated areas as a mosaic of relict and active landscape features (Stołowe Mts case study). Problemy Ekologii Krajobrazu, 30, pp. 309-316. ; 18. Latocha A., 2012. Changes in the rural landscape of the Polish Sudety Mountains in the post-war period. Geographia Polonica, vol. 85, no. 4, pp. 13-21. ; - ; 19. Latocha A., 2013. Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej?. Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, pp. 373-396. ; - ; 20. Macdonald D., Crabtree J.R., Wiesinger G., Dax T., Stamou N., Fleury P., Gutierrez Lazpita J., Gibon A., 2000. Agricultural abandonment in mountain areas of Europe: Environmental consequences and policy response. Journal of Environmental Management, vol. 59, no. 1, pp. 47-69. ; - ; 21. Migoń P., 1998. Ziemia Kłodzka: Przewodnik. Wrocław: Eko-Graf. ; 22. Miszewska B., 1979. Tendencje zmian ludnościowych w Sudetach na przykładzie rejonu noworudzkiego. Czasopismo Geograficzne, vol. 50, no. 1-2, pp. 75-86. ; 23. Miszewska B., 1989. Zmiany zaludnienia Sudetów w okresie powojennym. Czasopismo Geograficzne, vol. 60, no. 2, pp. 135-145. ; 24. Mladenov CH., Ilieva M., 2012. The depopulation of the Bulgarian villages. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 17, pp. 99-107. ; 25. Namyślak B., 2013. Działalności twórcze a rozwój miast: Przykład Wrocławia. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 30. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. ; 26. Novotná M., Preis J., Kopp J., Bartoš M., 2013. Changes in migration to rural regions in the Czech Republic: Position and perspectives. Moravian Geographical Reports, vol. 21, no. 3, pp. 37-54. ; - ; 27. PIJET-MIGOŃ E., MIGOŃ P., 2014. Turystyka w kreatywnej wsi – studium przypadku wsi Dobków na Pogórzu Kaczawskim. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 46, pp. 129-139. ; 28. Potocki J., 2000. Przemiany użytkowania terenu w Karkonoszach w ciągu ostatnich 100 lat (podłoże społeczno-ekonomiczne, środowiskowe konsekwencje. Opera Corcontica, 37, pp. 642-649. ; 29. Potocki J., 2009. Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. ; 30. Salwicka B., 1978. Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu ziemi wsi górskich Masywu Śnieżnika w strefie granicy rolno-leśnej. Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, Prace Instytutu Geograficznego, ser. B, 2, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 71-87. ; 31. Salwicka B., 1983. Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu gruntów wsi górskich na wybranych obszarach przygranicznych Sudetów Kłodzkich. Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, Studia Geograficzne, 32, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 23-30. ; 32. Śleszyński P., 2005. Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002. Przegląd Geograficzny, vol. 77, no. 2, pp. 193-212. ; 33. ŚLESZYŃSKI P., 2013. Prawidłowości zróżnicowań przestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r.. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, vol. 39, no. 3, pp. 37-62. ; 34. Soja M., 2008. Cykle rozwoju ludności Karpat Polskich w XIX i XX wieku. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński. ; 35. STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, 2000. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. ; 36. Szmytkie R., 2008. Nieistniejące wsie w Sudetach [in:] M. Kulesza (ed.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych: Wybrane problemy geografii historycznej, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 225-242. ; 37. Tomaszewski J., 1968. Zmiany ludnościowe w osiedlach sudeckich ze szczególnym uwzględnieniem powiatów Jelenia Góra i Bystrzyca Kłodzka. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 6, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN. ; 38. Wolski J., 2007. Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat. Prace Geograficzne, 214, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 39. Zagożdżon A., 1983. Modele sieci osadniczej w rejonach górskich na tle współczesnych procesów przemian osadnictwa. Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, Studia Geograficzne, 32, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 31-47. ; 40. Zagożdżon A., 1990. Wybrane problemy ludnościowe Sudetów na tle rozwoju regionalnego. Studia KPZK PAN, 96, pp. 95-111.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

90

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

319

Strona końc.:

333

Format:

Rozmiar pliku 3,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63179 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0097

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji