Obiekt

Tytuł: Zdzieranie i zakładanie masek. Stanisław Dygat i Witold Gombrowicz

Twórca:

Bielecki, Marian

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2017)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. K. Berggren, Lepka męskość: poststrukturalizm, fenomenologia i podmiotowość w krytycznych studiach nad męskością. Przeł. W. Śmieja. „Teksty Drugie” 2015, nr 2, s. 353-380.
2. M. Bielecki, Historia, dialog, literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego. Wrocław 2010.
3. M. Bielecki, Literatura i lektura. O metaliterackich i metakrytycznych poglądach Witolda Gombrowicza. Kraków 2004.
4. E. Biskup, Sposoby czytania Dygata. „Ruch Literacki” 1983, z. 2, s. 145-158.
5. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster. Kraków 2002.
6. H. Bloom, A Map of Misreading. New York 1980.
7. P. Bourdieu, Męska dominacja. Przeł. L. Kopciewicz. Warszawa 2004.
8. K. Brandys, Miesiące. 1978–1979. Paryż 1981.
9. T. Breza, Niespodzianki Stanisława Dygata. „Odrodzenie” 1948, nr 7, s. 5.
10. U. Chowaniec, Melancholia. Hasło w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Red. M. Rudaś-Grodzka [i in.]. Warszawa 2014, s. 300-303.
11. G. Deleuze, Nietzsche i filozofia. Przekł., posł. B. Banasiak. Warszawa 1993.
12. J. Derrida, Ostrogi. Style Nietzschego. Przeł. B. Banasiak. Gdańsk 1997.
13. T. Dostojewski, Wspomnienia człowieka z lochu. Przeł. M. Grabowska. W: Opowieści. Warszawa 1929.
14. P. Dybel, Melancholia–gra pozorów i masek. Koncepcja melancholii Sigmunda Freuda. W: Urwane ścieżki. Przybyszewski–Freud–Lacan. Kraków 2000, s. 149-173.
15. S. Dygat, Disneyland. Wyd. 7. Warszawa 1981.
16. S. Dygat, Jezioro Bodeńskie. Wyd. 8. Warszawa 1981.
17. S. Dygat, Karnawał. Dworzec w Monachium. Warszawa 1981.
18. S. Dygat, Kołonotatnik. Wyd. 2. Warszawa 1984.
19. S. Dygat, Na pięć minut przed zaśnięciem. W cieniu Brooklynu. Warszawa 1983.
20. S. Dygat, Podróż. Wyd. 10. Warszawa 1981.
21. S. Dygat, Pożegnania. Wyd. 9. Warszawa 1981.
22. S. Dygat, Utwory rozproszone. T. 1-2. Warszawa 1991.
23. S. Dygat, Wiosna i niedźwiedzie. Rozmyślania przy goleniu. Warszawa 1985.
24. The Forty-nine Percent Majority: The Male Sex Role. Ed. D. S. David, R. Brannon. Reading, Mass., 1976.
25. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przekł., posł. T. Komendant. Wyd. 2. Warszawa 1998.
26. S. Freud, Żałoba i melancholia. W: Psychologia nieświadomości. Przeł. R. Reszke. Warszawa 2009.
27. D. L. Gilmore, Mizoginia, czyli Męska choroba. Przeł. J. Margański. Kraków 2003.
28. R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Przeł. K. Kot. Warszawa 2001.
29. W. Gombrowicz, Ferdydurka. Oprac. W. Bolecki. Kraków 2007.
30. W. Gombrowicz, Testament. W: Dziennik 1967–1969. Red. nauk. J. Błoński. Kraków 1992.
31. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk. Red. nauk. J. Błoński. Kraków 1986.
32. B. Gutkowska, Powieści Stanisława Dygata. Czas i przestrzeń życia i marzenia. Katowice 1996.
33. G. Herling-Grudziński, Proza czasu wojny (1947). W: Wyjścia z milczenia. Szkice. Warszawa 1998, s. 121–127.
34. A. Horubała, Sztafeta szyderców, czyli lustrowanie Gombrowicza. W: Marzenie o chuliganie. Warszawa 1999, s. 9-34.
35. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków 2006.
36. J. Iwaszkiewicz, Jak oceniam literaturę Dwudziestolecia? [odpowiedź na ankietę] „Twórczość” 1947, nr 4, s. 71-74.
37. M. Januszkiewicz, Stanisław Dygat. Poznań 1999.
38. M. Januszkiewicz, Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury. Poznań 1998.
39. J. Jarzębski, Literatura polska pod znakiem Gombrowicza. W zb.: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna. T. 1. Red. R. Nycz, J. Jarzębski. Kraków 1997.
40. J. Jarzębski, Podglądanie Gombrowicza. Kraków 2001.
41. J. Jarzębski, Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej. Kraków 1998.
42. J. Jarzębski, A. Zawadzki, Zachwyca nie zachwyca. Rozmowa Andrzeja Zawadzkiego z Jerzym Jarzębskim. W: W. Gombrowicz, Ferdydurke. Kraków 1997, s. 255-279.
43. G. Karlsson, Męskość jako projekt: kilka uwag psychoanalitycznych. Przeł. F. Mazurkiewicz. „Teksty Drugie” 2015, nr 2, s. 381-407.
44. E. Kosofsky Sedgwick, Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire. New York 1985.
45. E. Kosofsky Sedgwick, Wilde, Nietzsche i sentymentalne związki z męskim ciałem. Przeł. B. Warkocki. Współpr. P. Czapliński. „Teksty Drugie” 2012, nr 5, s. 86-102.
46. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przeł. M. Falski. Kraków 2007.
47. J. Margański, Gombrowicz wieczny debiutant. Kraków 2001.
48. K. Mojsak, Groteska w polskiej prozie narracyjnej 1945–1968. Warszawa 2014.
49. G. L. Mosse, The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity. New York 1998.
50. F. Nietzsche, Z genealogii moralności. Pismo polemiczne. Przeł. G. Sowiński. Wstęp K. Michalski. Kraków 1997.
51. M. Piwińska, Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa 1973.
52. R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”. Warszawa 2010.
53. R. K. Przybylski, Autor i jego sobowtór. Wrocław 1988.
54. J. Siedlecka, Jaśnie Panicz. Warszawa 1997.
55. B. Sienkiewicz, Nuda i świadomość w powieści inteligenckiej. W zb.: Nuda w kulturze. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński. Poznań 1999.
56. A. Sobolewska, Polska proza psychologiczna (1945–1950). Warszawa 1979.
57. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków 2011.
58. K. Theweleit, Męskie fantazje. Przeł. M. Falkowski, M. Herer. Przekł. przejrzał A. Żychliński. Warszawa 2015.
59. J. Tomkowski, Wawel i Vence. Witold Gombrowicz. W zb.: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Red. A. Brodzka. Warszawa 1994, s. 93-102.
60. K. Wyka, Rozrachunki inteligenckie. W: Pogranicze powieści. Wyd. 3. Warszawa 1989.
61. H. Zaworska, Po upadku mitów inteligenckich. O prozie tzw. obrachunków inteligenckich w latach 1945–1948. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 3: Literatura Polski Ludowej. Red. A. Brodzka, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 85-105.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

15

Strona końc.:

39

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64712 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-02-25

Liczba wyświetleń treści obiektu:

558

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83771

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji