Object

Title: Louvain Edition of the Vulgate and the New Testament in the Translation by Jakub Wujek from 1593 : Study of Matthew 16:13-20

Creator:

Nicko-Stępień, Paulina

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 61 (2017) Special Issue

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Pospiszil, Agnieszka. Tr.

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 147-166

Abstract:

The article is devoted to the influence of the Louvain edition of the Vulgate on the workshop of Jakub Wujek, one of the most famous sixteenth-century translators of the Bible. This relationship is shown based on the example of the pericope concerning the promise of the primacy of St. Peter from Matthew 16:13‒20. Until now, studies of the method of the Jesuit from Wągrowiec have availed themselves at random of various editions of the Vulgate (different from those used by the translator, including even modern translations), leading to erroneous conclusions about his workshop. The article comprises the exact editions on which Wujek based his work. This method enabled the discovery that the marginal notes added to the text by the translator were not compiled by him, but transcribed from the Louvain edition of the Vulgate.

References:

Bieńkowska D., “Jak Jakub Wujek Pismo Święte na język polski przekładał (O warsztacie tłumacza i technice przez niego stosowanej),” Bobolanum 9 (1998)
Bieńkowska D., “Rola glos marginalnych w przekładzie Biblii J. Wujka,” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 23 (1990)
Bieńkowska D., Styl językowy przekładu Nowego Testamentu Jakuba Wujka (na materiale czterech Ewangelii) (Łódź, 1992)
Czerniatowicz J., Niektóre problemy naukowe grecystyki w pracach biblistów polskich XVI i XVII wieku. Teksty greckie a polskie przekłady (Wrocław, 1969; Monografie w Dziejów Nauki i Techniki, vol. 53)
Kossowska M., Biblia w języku polskim, vol. 1 (Poznań, 1968)
Kuźmina D., Jakub Wujek (1541–1597). Pisarz, tłumacz i misjonarz (Warszawa, 2004)
Langkammer H., “Przekład Biblii Wujka na tle zmagań i potrzeb religijno-teologicznych ówczesnego Kościoła w Polsce,” Bobolanum 9 (1998)
Moszyński L. “Stworzenie świata (Gn 1,1–31) w przekładzie Wujka z Wulgaty (1599) i Budnego z hebrajskiego (1572),” in: Jan Jakub Wujek. Tłumacz Biblii na język polski. W czterechsetną rocznicę wydania Nowego Testamentu 1593–1993. Księga referatów wygłoszonych na konferencji 26 kwietnia 1993 (Łódź, 1994)
Pietkiewicz R., W poszukiwaniu “szczyrego” Słowa Bożego. Recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej dobry renesansu (Wrocław, 2011; Rozprawy naukowe PWT, vol. 86)
Sawicki S., “Biblia Wujka w kulturze polskiej,” Studia Gnieźnieńskie 1 (1975)
Siatkowska E., “Samodzielność przekładu Nowego Testamentu przez Jakuba Wujka, Jana Blahoslava i Michała Frencla,” in: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa, vol. 1, ed. M. Kamińska, E. Małek (Łódź, 1992)
Sobczykowa J., Myśl o języku w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka (Katowice, 2001)
Voste G., “La volgata al Concilio di Trento,” Biblica 27 (1946)

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

61 SI

Start page:

147

End page:

166

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65071 ; 0029-8514 ; 2450-8349 ; 10.12775/OiRwP.2017.SI.07

Source:

click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information