Obiekt

Tytuł: Louvain Edition of the Vulgate and the New Testament in the Translation by Jakub Wujek from 1593 : Study of Matthew 16:13-20

Twórca:

Nicko-Stępień, Paulina

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 61 (2017) Special Issue

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Pospiszil, Agnieszka. Tł.

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 147-166

Abstrakt:

The article is devoted to the influence of the Louvain edition of the Vulgate on the workshop of Jakub Wujek, one of the most famous sixteenth-century translators of the Bible. This relationship is shown based on the example of the pericope concerning the promise of the primacy of St. Peter from Matthew 16:13‒20. Until now, studies of the method of the Jesuit from Wągrowiec have availed themselves at random of various editions of the Vulgate (different from those used by the translator, including even modern translations), leading to erroneous conclusions about his workshop. The article comprises the exact editions on which Wujek based his work. This method enabled the discovery that the marginal notes added to the text by the translator were not compiled by him, but transcribed from the Louvain edition of the Vulgate.

Bibliografia:

Bieńkowska D., “Jak Jakub Wujek Pismo Święte na język polski przekładał (O warsztacie tłumacza i technice przez niego stosowanej),” Bobolanum 9 (1998) ; Bieńkowska D., “Rola glos marginalnych w przekładzie Biblii J. Wujka,” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 23 (1990) ; Bieńkowska D., Styl językowy przekładu Nowego Testamentu Jakuba Wujka (na materiale czterech Ewangelii) (Łódź, 1992) ; Czerniatowicz J., Niektóre problemy naukowe grecystyki w pracach biblistów polskich XVI i XVII wieku. Teksty greckie a polskie przekłady (Wrocław, 1969; Monografie w Dziejów Nauki i Techniki, vol. 53) ; Kossowska M., Biblia w języku polskim, vol. 1 (Poznań, 1968) ; Kuźmina D., Jakub Wujek (1541–1597). Pisarz, tłumacz i misjonarz (Warszawa, 2004) ; Langkammer H., “Przekład Biblii Wujka na tle zmagań i potrzeb religijno-teologicznych ówczesnego Kościoła w Polsce,” Bobolanum 9 (1998) ; Moszyński L. “Stworzenie świata (Gn 1,1–31) w przekładzie Wujka z Wulgaty (1599) i Budnego z hebrajskiego (1572),” in: Jan Jakub Wujek. Tłumacz Biblii na język polski. W czterechsetną rocznicę wydania Nowego Testamentu 1593–1993. Księga referatów wygłoszonych na konferencji 26 kwietnia 1993 (Łódź, 1994) ; Pietkiewicz R., W poszukiwaniu “szczyrego” Słowa Bożego. Recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej dobry renesansu (Wrocław, 2011; Rozprawy naukowe PWT, vol. 86) ; Sawicki S., “Biblia Wujka w kulturze polskiej,” Studia Gnieźnieńskie 1 (1975) ; Siatkowska E., “Samodzielność przekładu Nowego Testamentu przez Jakuba Wujka, Jana Blahoslava i Michała Frencla,” in: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa, vol. 1, ed. M. Kamińska, E. Małek (Łódź, 1992) ; Sobczykowa J., Myśl o języku w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka (Katowice, 2001) ; Voste G., “La volgata al Concilio di Trento,” Biblica 27 (1946)

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

61 SI

Strona pocz.:

147

Strona końc.:

166

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:65071 ; 0029-8514 ; 2450-8349 ; 10.12775/OiRwP.2017.SI.07

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji