Obiekt

Tytuł: The First Treachery of the West : on the Book by Andrzej Nowak

Twórca:

Kornat, Marek (1971- )

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny, Vol. 124 (2017) Special Issue

Współtwórca:

Dzwonnik, Paulina. Tł. ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

s. 141-158 ; Tytuł pracy recenzowanej: Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2015.

Abstrakt:

The Polish-Soviet War (1919–20) is one of the key events in the process of implementation of the Versailles order in Eastern Europe. Having saved the Versailles deal, the war gave the nations of Central and Eastern Europe an extremely valuable opportunity, for twenty years, to decide about themselves and build their own nation states on the remnants of three empires, which disintegrated in the aftermath of the geopolitical revolution brought by the Great War (1914–18). From the very beginning, the West did not understand the geopolitical significance of the Polish-Soviet War, seen as a local conflict of two countries, triggered by ‘Polish imperialism’.

Bibliografia:

D’Abernon, [Edgar Vincent] Viscount, The Eighteenth Decisive Battle of the World. Warsaw, 1920, London: Hodder and Stoughton, 1931.
Bainville, Jacques, Les conséquences politiques de la paix, Paris: Nouvelle Librairie Nationale, 1920.
Balcerak, Wiesław, ‘Na drodze do wojny. Europa Środkowo-Wschodnia wobec agresji niemieckiej i sowieckiej’, in Od Wersalu do Poczdamu. Sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej 1918–1945, ed. Andrzej Koryn, Warsaw: Instytut Historii PAN, 1996, pp. 106–16.
Dąbski, Jan, Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy, Warsaw: [n. pub.], 1931.
Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, ed. Tadeusz Jędruszczak and Maria Nowak-Kiełbikowa, 2 vols, Warsaw: Instytut Wydawniczy Pax, 1989–96.
La Guerre polono-soviétique de 1919–1920. Colloque, ed. Céline Gervais, Paris: Institut d’études slaves, 1975.
Keynes, John Maynard, Economic Consequences of the Peace, London: Macmillan, 1919.
Kornat, Marek, ‘ “Prakatastrofa” Europy czy “wielki przełom w dziejach ludzkości”? (Nad stuletnią rocznicą wybuchu Wielkiej Wojny)’, Dzieje Najnowsze, 46, 2014, 3, pp. 11–28.
Lloyd George, David, The Truth about the Peace Treaties, 2 vols, London: Gollancz, 1938.
Millerand, Alexandre, ‘Au secours de la Pologne’, Revue de France, 12, 1932, 16, pp. 577–93.
Nitti, Francesco, L’Europe sans paix, Paris: Stock, 1923.
Nowak, Andrzej, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 — zapomniany appeasement, Cracow: Wydawnictwo Literackie, 2015.
Nowak, Andrzej, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Cracow: Arcana, 2001.
Raïssac, Guy, Un soldat dans la tourmente, Paris: Editions Albin Michel, 1963.
Skrzyński, Aleksander, Poland and Peace, London: Allen & Unwin, 1924.
Smogorzewski, Casimir, La Pologne restaurée, Paris: Gebethner & Wolff, 1927.
Sukiennicki, Wiktor, ‘Balfour a Polska’, Zeszyty Historyczne, 1970, 17, pp. 39–55.
Wandycz, Piotr S., ‘General Weygand and the Battle of Warsaw of 1920’, Journal of Central European Affairs, 19, 1960, 4, s. 357–65.
Wereszycki, Henryk, Niewygasła przeszłość. Refleksje i polemiki, Cracow: Znak, 1987.
Zaleski, August, Przemowy i deklaracje, 2 vols, Warsaw: [n. pub.], 1929–31.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

124

Zeszyt:

SI

Strona pocz.:

141

Strona końc.:

158

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64907 ; 0023-5903 ; 10.12775/KH.2017.124.SI.2.05

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji