Obiekt

Tytuł: Medical Faculties or Medical Academies? Czechoslovak Plans and Discussions in the 1950s

Twórca:

Svobodný, Petr

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 15 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 25-36 ; Streszcz. w jęz. angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Abstrakt:

Autor artykułu, zaprezentowawszy zwięźle sieci i struktury medycznych szkół i jednostek badawczych w bloku państw komunistycznych (Związek Radziecki, Czechosłowacja, NRD, Polska i Węgry) w okresie od zakończenia II wojny światowej do końca lat pięćdziesiątych XX w., analizuje powody, dla których w Czechosłowacji nie dokonało się przekształcenie tradycyjnych wydziałów medycznych w wyspecjalizowane akademie medyczne, jak miało to miejsce w innych państwach bloku (np. w Polsce).

Bibliografia:

Albert B., Haškovec V., “Delegace zdravotníků SSSR v Praze”, Časopis lékařů českých 1948, no. 87 ; Bartošek M., Vysoké školství v SSSR, Praha, 1947 ; Brod J., “O vědeckém životě v Německé demokratické republice”, Časopis lékařů českých 1954, no. 93 ; Charvát J., “Lékařská výuka a výzkum”, Časopis lékařů českých 1958, no. 97 ; Charvát J., Můj labyrint světa. Vzpomínky, zápisky z deníků, Praha, 2005 ; Connelly J., Captive University: The Sovietization of East Germany, Czech, and Polish Higher Education, 1945–1956, Chapel Hill, North Carolina Press, 2000 ; Dzieje nauczania medycyny na ziemiach polskich, ed. M.M. Żydowo, Kraków, 2001 ; Ernst A., “Die beste Prophylaxe ist der Sozialismus”: Ärzte und medizinische Hochschullehrer in der SBZ/DDR 1945–1961, Münster, 1997 ; Franc M., Ivan Málek a vědní politika 1952–1989, Praha, 2010 ; Franc M., Mádlová V., The History of the Czech Academy of Sciences in Pictures, Praha, 2014 ; A History of Charles University, vol. 2: 1802–1990, ed. J. Havránek, Z. Pousta, Prague, 2001 ; A History of the University in Europe, vol. 4: Universities since 1945, ed. W. Rüegg, Cambridge, 2011 ; Kříž J., Beranová R., Historie Státního zdravotního ústavu v Praze, Praha, 2005 ; Lékařská fakulta UK v běhu času, ed. V. Helekalová, J. Hořejší, Praha, 2011 ; Málek I., “Do nové etapy přeměny lékařského studia”, Časopis lékařů českých 1953, no. 92 ; Málek I., “Reforma lékařského studia a výchova kádrů”, Věstník československých lékařů 1950, no. 62 ; Málek I., “Reforma lékařského studia”, Časopis lékařů českých 1950, no. 89 ; Málek I., “Sovětská lékařská věda”, Časopis lékařů českých 1951, no. 90 ; Málek I., “Sovětská věda – náš vzor”, Časopis lékařů českých 1951, no. 90 ; Memorial Book Semmelweis University of Medicine 1769–1994, L. Molnár et al., Budapest, 1995 ; Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit = nechť je to k dobru, štěstí, blahu a zdaru. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ed. J. Veis et al., Praha, 2013 ; Šabanov A. N., Vysokoškolské lékařské studium v Sovětském svazu, Časopis lékařů českých 1951, no. 90 ; Servít Z., Socialistická výstavba naší lékařské vědy, Časopis lékařů českých 1949, no. 88 ; Spondeo ac polliceor = Slavnostně slibuji. Vyprávění o 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze k 50. výročí založení, ed. J. Koutecký, Praha, 2003 ; Svobodný P., “Die Losung von ‘einheitlichen sozialistischen Gesundheitswesen’ in der Fachpresse im Rahmen der kommunistischen Propaganda (1945–1952)”, in: Propaganda, (Selbst-)Zensur, Sensation. Grenzen von Presse– und Wissenschaftsfreiheit in Deutschland und Tschechien seit 1871, ed. M. Anděl, D. Brandes, A. Labisch, J. Pešek, T. Ruzicka, Essen, 2005, pp. 261–272 ; Svobodný P., “Universities in Central Europe: Changing Perspectives in the Troubled Twentieth Century”, in: Sciences in the Universities of Europe, Nineteenth and Twentieth Centuries. Academic Landscapes, ed. A. Simões, M.P. Diogo, K. Gavroglu, Dordrecht, 2015 ; Svobodný P., Hlaváčková L., Dějiny lékařství v českých zemích, Praha, 2004 ; Urbášek P., Pulec J., Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969, Olomouc, 2012 ; Vykoukal J., “Polské univerzity 1945–1948: autonomie, rekonstrukce a politika”, Acta Universitatis Carolinae – Studia Tarritorialia,13, 2008, no. 83

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

15

Strona pocz.:

25

Strona końc.:

36

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64915 ; 2450-8357 ; 10.12775/Polska.2017.02

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/15 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/15 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji