Obiekt

Tytuł: O Mickiewiczowskiej nobilitacji poematu Stefana Garczyńskiego "Wacława dzieje" : zapomniany krytycznoliteracki aspekt wykładów paryskich Adama Mickiewicza

Twórca:

Strzyżewski, Mirosław

Data wydania/powstania:

1998

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. C. S. Bartnik, Hermeneutyka personalistyczna. Lublin 1994.
2. W. Cybulski, Odczyty o poezji polskiej w pierwszej połowie XIX wieku. Przekł. F. Dobrowolski. T. 1—2. Poznań 1870.
3. U. Eco, Interpretacja i nadinterpretacja. Przeł. Т. Вieroń. Kraków 1996.
4. Filozofowie wynalazku Adama Mickiewicza. „Pszonka” 1842, oddział IV, s. 17—20.
5. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przeł. M. Baran. Kraków 1993.
6. M. Głowiński, Język krytyczny Ignacego Matuszewskiego. (Uwagi w związku z publikacją wyboru pism). „Pamiętnik Literacki” 1967, z. 2, s. 469-491.
7. M. Głowiński, Próba opisu tekstu krytycznego. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Studia. Seria 2. Red. M. Głowiński, K. Dybciak. Wrocław 1984, s. 73-85.
8. S. Goszczyński, Nowa epoka poezji polskiej. W: Dzieła zbiorowe. T. 3. Wydał Z. Wasilewski. Lwów 1911.
9. R. Handke , Kategoria horyzontu oczekiwań odbiorcy a wartościowanie dzieł literackich. W zb.: Problemy odbioru i odbiorcy. Studia. Red. T. Bujnicki, J. Sławiński. Wrocław 1977, s. 93-104.
10. A. Mickiewicz, Goethe i Bajron. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 5. Warszawa 1955.
11. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs drugi. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 10. Przeł., tekst i objaśnienia przygotował L. Płoszewski. Warszawa 1955.
12. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs trzeci i czwarty. Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 11. Przeł., tekst i objaśnienia przygotował L. Płoszewski. Warszawa 1955.
13. M. Mochnacki, Woronicz. „Kurier Polski” 1830, nr 42, z 15 I.
14. T. Pini, Stefan Garczyński. (Szkic biograficzno-literacki). „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1898, t. 26.
15. T. Pini, Stefan Garczyński między rokiem 1805 — 1830. W zb.: Rok Mickiewiczowski. T. 1. Lwów [1899].
16. S. Ropelewski, Wspomnienie o piśmiennictwie polskim w emigracji. „Kalendarz Pielgrzymstwa Polskiego na rok 1840”.
17. R. Rorty, Consequences of Pragmatism. Minneapolis 1982.
18. S. Skwarczyńska, Kierunki w badaniach literackich. Od romantyzmu do połowy XX w. Warszawa 1984.
19. Z. Stajewska, „Wacława dzieje" Stefana Garczyńskiego. Wrocław 1976.
20. Z. Stefanowska, Mickiewicz o „Wacława dziejach” Garczyńskiego. „Roczniki Humanistyczne” 1971, t. 19, z. 1, s. 81-98.
21. M. Strzyżewski, Ewolucja krytyki Maurycego Mochnackiego. "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska" 1996 z. 47 (305) s. 3-16.
22. M. Strzyżewski, Refleksja krytyczna o muzyce w okresie romantycznego przełomu w Polsce. (Zapomniany rozdział z dziejów „walki romantyków z klasykami"). W zb.: Z pogranicza literatury i sztuk. Red. Z. Mocarska-Tycowa. Toruń 1996, s. 155-183.
23. Z. Szeląg , Garczyński—Mickiewicz. (Nowe przyczynki biograficzne i filologiczne). „Archiwum Literackie” 1972, t.15: Miscellanea z okresu romantyzmu, cz. 2, s. 417—431.
24. S. Tarnowski, Stefana Garczyńskiego „Wacław” i drobne poezje. „Przegląd Polski” 1872.
25. S. Tarnowski, Stefana Garczyńskiego „Wacław” i drobne poezje. W: Studya do historyi literatury polskiej : wiek XIX : rozprawy i sprawozdania. T. 2. Kraków 1896.
26. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1982.
27. A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa 1975.
28. A. Witkowska, O Mickiewiczowskim czytaniu „tekstu człowieka”. W zb.: Studia romantyczne. Prace poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1973, s. 159-175.
29. M. Wodzyńska, Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w Collège de France. Warszawa 1976.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

27

Strona końc.:

38

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68093 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-01-29

Liczba wyświetleń treści obiektu:

62

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85166

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji