Obiekt

Tytuł: Tadeusz Bujnicki, Sienkiewicza „Powieść z lat dawnych : studia. Kraków 1996

Twórca:

Mazan, Bogdan

Data wydania/powstania:

1998

Typ zasobu:

Recenzje

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1998)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Bocheński, Religia w „Trylogii”. Kraków 1993.
2. T. Bujnicki, Listy w strukturze „Trylogii”. W zb.: Henryk Sienkiewicz i jego twórczość. Red. Z. Przybyła. Częstochowa 1996.
3. M. Cybulski, Elementy polskiej etykiety językowej w "Trylogii" Sienkiewicza. "Rozprawy Komisji Językowej" [Łódź] 1997, t. 42, s. 43-131.
4. W. Danek, Nowa książka o „Trylogii”. Rec: T. Bujnicki, „Trylogia” Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej. Wrocław 1973. „Ruch Literacki” 1974, z. 3, s. 191-194.
5. J. W. Goethe, Faust. Przeł. K. Lipski. Kraków 1996.
6. A. Huxley, Nowy, wspaniały świat. Przeł. S. Kuszelewska. Wyd. 2. Warszawa 1935.
7. M. Janion, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa 1990.
8. Ks. M. C., Rec.: Sobieski et la Mission de la Pologne. Par le baron Kervyn de Volkaersbeke. Lille 1887. „Przegląd Powszechny” 1889, t. 23.
9. J. Krzyżanowski, Wstęp. W: H. Sienkiewicz, Listy. Wstęp i biogramy adresatów J. Krzyżanowski. Oprac. i przypisy M. Bokszczanin. T. 1, cz. 2. Warszawa 1977.
10. L. Ludorowski, Gombrowicz o Sienkiewiczu. W zb.: Z Sienkiewiczem po Mazowszu. Studia—referaty—materiały. Red. B. Strzelecka, M. Mikulska, J. Marciniak, L. Ludorowski. Płock—Lublin 1990, s. 205-225.
11. J. Maciejewski, Sarmatyzm. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewicz. Wyd. 2. Wrocław 1991, s. 548-554.
12. T. Madsen, Art Nouveau. Przeł. J. Wiercińska. Warszawa 1987.
13. W. Majewski, Czy Sienkiewicz zamierzał odtworzyć prawdę historyczną? „Kwartalnik Historyczny” 1967, nr 2, s. 373-376.
14. H. Markiewicz, Paszkwil i pamflet. W: Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Warszawa 1976.
15. H. Markiewicz, Stare i nowe w badaniach nad pozytywizmem . „Ruch Literacki” 1996, z. 6, s. 661-667.
16. D. Mazanowa, Jeszcze o baroku w „Trylogii" Henryka Sienkiewicza—społeczność szlachecka wobec tradycji antyku. „Miscellanea Łódzkie” 1994, nr 11, s. 78-83.
17. Motywy sakralne w twórczości Henryka Sienkiewicza. Zamość 1992.
18. T. Parnicki, Historia w literaturę przekuwana. Warszawa 1980.
19. Przemiany tradycji barskiej. Studia. Red. Z. Stefanowska. Kraków 1972.
20. H. Sienkiewicz, Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowski. T. 1—60. Warszawa 1948—1955.
21. H. Sienkiewicz, Listy. Wstęp i biogramy adresatów J. Krzyżanowski. Oprac. i przypisy M. Bokszczanin. T. 1, cz. 2. Warszawa 1977.
22. H. Sienkiewicz, Listy. Oprac. M. Bokszczanin. T. 2, cz. 1—3. Warszawa 1996.
23. H. Sienkiewicz, Potop. T. 1—3. Warszawa 1966.
24. I. B. Singer, Niewolnik. Przekł. I. Wyrzykowski. Wrocław 1996.
25. I. Skrochowski, Powieść z lat dawnych. "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Kraków 1884.
26. [A. Świętochowski], Opinia publiczna. „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 1.
27. T. Świętosławska, „Quo vadis?" Sienkiewicza. Od legendy do arcydzieła. Łódź 1997.
28. A. Waśko, Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831 — 1863. Kraków 1995.
29. J. Witan, Wierny mąż języka. (O trudnej sztuce cytatu słów kilka). „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 1, s. 81-88.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

193

Strona końc.:

209

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68165 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-01-30

Data dodania obiektu:

2019-01-30

Liczba wyświetleń treści obiektu:

31

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85437

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji