Object

Title: Sexy Fascism: Exemplifying the Relationship between Sex and Power

Creator:

Rawski, Jakub

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Journal

Subtitle:

Vol. 2 (2017) - Special Issue - English Edition

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. G. Agamben, Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive, trans. D. Heller-Roazen (New York: Zone Books, 2008). ; 2. Anioł śmierci (Poland, 2008), dir. Marta Minorowicz-McBride. ; 3. J. Bator, “Julia Kristeva – kobieta i “symboliczna rewolucja,” Teksty Drugie 6 (2000): 7-26. ; 4. K. Bojarska-Nowaczyk, “»Przegięte ciotki niemile widziane« – o homofobii wśród gejów i lesbijek,” Parametry pożądania. Kultura odmieńców wobec homofobii, ed. T. Basiuk et al. (Kraków: Universitas: 2006), 61-72. ; 5. T. Borowski, This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen, trans. B. Vedder (New York: Penguin Books, 1976). ; 6. T. Borowski, “The World of Stone,” in This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen (New York: Penguin, 1976). ; 7. The Boys from Brazil (USA and Great Britain, 1978), dir. Franklin James Schaffner. ; 8. Sł. Buryła, Tematy (nie)opisane (Kraków: Universitas, 2013). ; 9. Sł. Buryła, “Topika Holokaustu. Wstępne rozpoznanie.” Świat Tekstów. Rocznik Słupski 10 (2012): 151. ; 10. J. Chapoutot, Fascisme, nazisme et régimes autoritaires en Europe (1918-1945), trans. A. Purchla, Wiek dyktatur. Faszyzm reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919-1945) (Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012). ; 11. Deborah (Poland, 1995), dir. Ryszard Brylski. ; 12. P. Dybel, Zagadka “drugiej płci.” Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie (Kraków: Universitas, 2012). ; 13. U. Eco, Po drugiej stronie lustra i inne eseje. Znak, reprezentacja, iluzja, obraz, trans. J. Wajs (Warszawa: W.A.B., 2012). ; 14. F. Fellman, “Miłość i seksualność w ludzkim samorozumieniu,” trans. A. Przyłębski, Fenomenologia 8 (2010): 31-39. ; 15. M. Foucault, “Anti-rétro” Cahiers du Cinéma 5-17 (1974): 10. ; 16. M. Foucault, Historia seksualności, Vol I: Wola wiedzy, trans. B. Banasiak, K. Matuszewski (Warszawa: Czytelnik, 1995). ; 17. Generation War: Our Mothers, Our Fathers, ep. I: “A Different Time” (Germany, 2013), dir. Philipp Kadelbach. ; 18. The German Doctor (Argentina, France, Spain, Norway 2013), dir. Lucía Puenzo. ; 19. The Grey Zone (USA, 2001), dir. Tim Blake Nelson. ; 20. St. Grochowiak, Trismus, Prozy, ed. J. Łukasiewicz (Warszawa: Atena, 1996). ; 21. St. Grochowiak, Zaproszenie do miłości, in Poezje wybrane (Warszawa: PIW, 2001), 179. ; 22. K. Grünberg, Adolf Hitler. Biografa Führera (Warszawa: Książka i Wiedza, 1988). ; 23. K. Grünberg, SS – gwardia Hitlera (Warszawa: Książka i Wiedza, 1994). ; 24. G. W. Hegel, Phenomenology of Spirit, trans. A. V. Miller (Oxford: Oxford University Press, 1977). ; 25. A. Hitler, Mein Kampf, trans. J. Murphy (London and New York: Hurst and Blackett Ltd., 1942). ; 26. Z. Herbert, “Achilles. Penthesilea,” trans. J. Brodsky, The New York Review of Books (October 21, 1993) < http://www.nybooks.com/articles/1993/10/21/achilles-penthesilea/>, accessed November 28, 2017. ; 27. E. Hyży, Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku (Kraków: Universitas, 2003). ; 28. Ilsa-She Wolf Of The SS (USA-Germany, 1975), dir. Don Edmonds. ; 29. Inglorious Basterds (Germany and USA, 2009), dir. Quentin Tarantino. ; 30. S. Jagielski, Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym (Kraków: Universitas, 2013). ; 31. E. Janicka, Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego (Kraków: Universitas, 2006). ; 32. M. Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie (Warszawa: Sic!, 2007). ; 33. E. Jelinek, “Kobieta i jej przeznaczenie. Kobiety i obozy koncentracyjne”, Moja sztuka protestu. Eseje i przemówienia, trans. P. Bikont et al., ed. A. Jezierska, M. Szczepaniak (Warszawa: W.A.B., 2012). ; 34. Z. Kałużyński, Bankiet w domu powieszonego (Warszawa: BGW, 1993). ; 35. I. Karpowicz, Sońka (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2014). ; 36. J. Karski, Tajne państwo. Opowieść o polskim podziemiu, ed. W. Piasecki (Warszawa: Rosner & Wspólnicy, 2004). ; 37. B. Karwowska, Ciało. Seksualność. Obozy zagłady (Kraków: Universitas, 2009). ; 38. E. Klee, Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofary, trans. E. Kalinowska-Styczeń (Kraków: Universitas, 2011). ; 39. L. Kołakowski, “Casus Eichmanna,” Gazeta Wyborcza 166 (2014): 27. ; 40. Kornblumenblau (Poland, 1998), dir. Leszek Wosiewicz. ; 41. J. Kosiński, The Painted Bird (New York: Grove Press, 1976). ; 42. R. Koziołek, “Esesman, mój bliźni,” Książki 2 (2014): 11. ; 43. H. Krall, Hipnoza (Kraków: a5, 2002). ; 44. J. Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection (New York: Columbia University Press, 1982). ; 45. J. Kristeva, La révolution du langage poétique. L’avant-garde à la fn du XIXe siècle: Lautréamont et Mallarmé (Paris: Éditions du Seuil, 1974). ; 46. W. Kunicki, “Wprowadzenie,” in Rewolucja Konserwatywna w Niemczech 1918-1933, ed. W. Kunicki (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1999), 74-75. ; 47. A. Kuśniewicz, Eroica (Warszawa: KAW, 1988). ; 48. B. Kwieciński, Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady (Kraków: Universitas, 2012). ; 49. J. Littel, Łaskawe [The Kindly Ones] trans. to Polish by M. Kamińska-Maurugen (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008). ; 50. Y. Lotman, Z. Mints, “Literatura i mitologia” in Sztuka w świecie znaków, trans. B. Żyłko (Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2002). ; 51. Ch. Magris, Ciocia Leni [Aunt Leni], trans. J. Ugniewska, Zeszyty Literackie 4 (2010): 71. ; 52. St. Maiwald, G. Mischler, Seksualność w cieniu swastyki. Świat intymny człowieka w polityce Trzeciej Rzeszy, trans. R. Wojnakowski (Warszawa: Trio, 2003). ; 53. P. Marecki, “Nam wieczna w polszczyźnie rozróba! Marian Pankowski mówi” (Kraków: Korporacja Ha!art, 2011). ; 54. S. Mogutin, Cексуальность фашизма, http://mitin.com/people/mogutin/fashism.shtml, accessed August 17, 2014. ; 55. The Night Porter (Italy, 1974), dir. Liliana Cavani. ; 56. F. Nietzsche, Beyond Good & Evil: Prelude to a Philosophy of the Future, trans. W. Kaufmann (New York: Vintage Books, 1989). ; 57. M. Nyiszli, I Was Doctor Mengele’s Assistant, trans. T. Olszański, Byłem asystentem doktora Mengele. Wspomnienia lekarza z Oświęcimia (Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2000). ; 58. G. Ojcewicz, Skazani na trwanie. Odmieńcy XX wieku w esejach Jarosława Mogutina (Olsztyn: Portret, 2007). ; 59. L. Ostałowska, Farby wodne (Wołowiec: Czarne, 2011). ; 60. J. Ostrowska, “Wielkie przemilczenie. Prostytucja w obozach koncentracyjnych,” Krytyka Polityczna 14( 2007): 176-192. ; 61. Out of the Ashes (USA, 2003), dir. Joseph Sargent. ; 62. M. Pankowski, “Moja SS Rottenführer Johanna,” Fraza 4 (1997): 25-35. ; 63. M. Pankowski, Teatrowanie nad świętym barszczem. Wybór utworów dramatycznych (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1995). ; 64. M. Pankowski, Z Auszwicu do Belsen. Przygody (Warszawa: Czytelnik, 2000). ; 65. Pasażerka (Poland, 1963), dir. Andrzej Munk. ; 66. M. Porada-Labuda “Chamlety przyznane, nieodebrane,” <http://www.uni.wroc.pl/wiadomo%C5%9Bci/konkursy/chamlety-przyznane-nieodebrane>, accessed December 2, 2012. ; 67. G. L. Posner, M. Berenbaum, J. Ware, Mengele: The Complete Story (New York: Cooper Square Press, 1986). ; 68. K. Przyłuska-Urbanowicz, Pupilla (Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2014). ; 69. L. Puenzo, Wakolda, trans. B. Krysztofiak (Zakrzewo: Replika, 2014). ; 70. L. Róg, “Faszyzm łagodzą seksizmem,” Gazeta Wyborcza Wrocław (24 November 2012), 2, supplement to Gazeta Wyborcza 275 (2012). ; 71. N. Sachs, “That the persecuted should not become persecutors” (Auf daß die Verfolgten nicht Verfolger werden) from Sternverdunkelung (1949), trans. A. Shanks, < http://www.nellysachs-translations.org.uk/stern.html#footsteps>, accessed December 28, 2017. ; 72. Salon Kitty (France, Italy, Germany, 1976), dir. Tinto Brass. ; 73. A. Sobański, Cywil w Berlinie (Warszawa: Sic!, 2006). ; 74. S. Sontag, “Fascinating Fascism,” Under the Sign of Saturn (New York: Vintage Books, 1981). ; 75. S. Sontag, “Pornograpic Imagination,” in Styles of Radical Will (London: Penguin Modern Classics, 2009). ; 76. J. Stöcker-Sobelman, Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau (Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2012). ; 77. K. Szczuka, “Łowca niedźwiedzi,” Krytyka polityczna 22 (2010): 125. ; 78. M. Świejkowski, “Jacy piękni ci naziści!” http://www.kampaniespoleczne.pl/kontrowersje,4110,jacy_piekni_ci_nazisci, accessed December 2, 2012. ; 79. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008). ; 80. The Unborn (USA, 2009), dir. David Samuel Goyer. ; 81. U. Völklein Josef Mengele. Doktor z Auschwitz, trans. A. Kuć, U. Poprawska (Warszawa: Prószyński i S-ka, 2011). ; 82. Ph. Zimbardo, The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil (New York: Random House, 2007). ; 83. “»Żaby bym nie ukrzyżował.« Z Piotrem Uklańskim rozmawia Piotr Pacewicz,” Wysokie Obcasy 7 (2013), 46. ; 84. S. Žižek, The Plagues of Fantasies (London and New York, Verso: 1997). ; 85. S. Žižek Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 1917 [Revolution at the Gates: Žižek on Lenin: The 1917 Writings], trans. J. Kutyła (Kraków: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2007).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

133

End page:

152

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67712 ; oai:rcin.org.pl:67712 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2017.en.2.9

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Mar 10, 2020

In our library since:

Jan 7, 2019

Number of object content hits:

310

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/87929

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information