Obiekt

Tytuł: „Tekst kanoniczny”, „intencja twórcza” i inne kłopoty. Z zagadnień terminologicznych tekstologii i edytorstwa naukowego

Twórca:

Budrowska, Kamila

Data wydania/powstania:

2006

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2006)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang.

Bibliografia:

1. J. Bartmiński, Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej. W zb.: Tekst. Problemy teoretyczne. Red. J. Bartmiński, B. Boniecka. Lublin 1998, s. 9-25. ; 2. S. Dąbrowski, Edytorstwo - tekstologia - nauka o literaturze. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 3, s. 385-406. ; 3. Z. Goliński, Edytorstwo - tekstologia. Przekroje. Wrocław 1969. ; 4. Z. Goliński, O problemie tekstu kanonicznego w edytorstwie. „Pamiętnik Literacki” 1967, z. 4, s. 433-458. ; 5. Z. Goliński, Wybrane problemy tekstologiczne w pracach radzieckich. „Pamiętnik Literacki” 1967, z. 3, s. 230-241. ; 6. K. Górski, Co należy rozumieć przez wolę autora przy sporządzaniu poprawnej edycji tekstu. W zb.: Z polskich studiów slawistycznych. Prace historycznoliterackie na IV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Moskwie. Red. S. Fiszman. Warszawa 1958, s. 289-304. ; 7. K. Górski, Dwa podstawowe znaczenia terminu „tekst”. W zb.: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966, s. 310-321. ; 8. K. Górski, Sztuka edytorska. Zarys teorii. Warszawa 1956. ; 9. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa 1975. ; 10. K. Górski, Zarys rozwoju tekstologii polskiej. W zb.: Tekstologia w krajach słowiańskich. Red. K. Górski. Wrocław 1963, s. 44-54. ; 11. A. L. Griszunin, Sowriemiennoje sostojanije tieorii tiekstołogii. W zb.: Sowriemiennaja tiekstołogija: tieorija ipraktika. Moskwa 1997, s. 43-44. ; 12. T. Kostkiewiczowa, Kanon tekstu. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 2, poszerz. i popr. Wrocław 1989, s. 214. ; 13. D. Lichaczow, Tiekstołogija. Na matieriale russkoj litieratury X-XVII w. Moskwa-Leningrad 1962. ; 14. H. Markiewicz, Krótkie "narzekanie na porządną niedbałość naszę”. „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 1, s. 55-58. ; 15. L. Marszałek, Edytorstwo tekstów naukowych. Warszawa 1986. ; 16. Problemy edytorskie literatur słowiańskich. Red. J. Pelc, P. Pelcowa. T. 1. Wrocław 1991. ; 17. B. Tomaszewski, Pisatiel i kniga. Oczerk tiekstołogii. Moskwa 1928. ; 18. J. Trzynadlowski, Autor, dzieło, wydawca. Wrocław 1979 (wyd. nast.: 1988). ; 19. J. Trzynadlowski, Edytorstwo. Tekst,język, opracowanie. Warszawa 1976 (wyd. nast.: 1978, 1983). ; 20. J. Trzynadlowski, W odpowiedzi Stanisławowi Dąbrowskiemu. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 4, s. 441. ; 21. K. Wyka, „Pan Tadeusz”. T. 1: Studia o poemacie; t. 2: Studia o tekście. Wrocław 1963.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

109

Strona końc.:

121

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:117377 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-03-17

Data dodania obiektu:

2020-03-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

15

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/92054

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji