Obiekt

Tytuł: „Pomagajcie polskim dzieciom”. Humanitarna mobilizacja amerykańskiej opinii publicznej po I wojnie światowej

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 125 nr 3 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 657-688 ; 24 cm ; Streszczenie angielskie.

Abstrakt:

Od początku 1919 r. do II Rzeczypospolitej, jak i do innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, zaczęły przybywać amerykańskie organizacje humanitarne, niosące pomoc materialną i żywnościową społeczeństwom dotkniętym skutkami wojny i epidemii chorób zakaźnych. Stowarzyszenia z USA, na czele z największą i najważniejszą z nich: Amerykańską Administracją Pomocy, skupiły się przede wszystkim na dożywianiu dzieci, mobilizując amerykańską opinię publiczną do przeznaczania środków finansowych na ten cel oraz przedstawiając sytuację niedożywionych najmłodszych z tej części Europy jako istotny problem społeczny.

Bibliografia:

Adams Matthew Lloyd, Herbert Hoover and the Organization of the American Relief Effort in Poland (1919–1923), „European Journal of American Studies” 4, 2009, 2, http://ejas.revues.org/7627. ; Alonso Harriet Hyman, Peace as a Women’s Issue. A History of the U.S. Movement for World Peace and Women’s Rights, Syracuse University Press, Syracuse 1993. ; Apple Rima D., Mothers and Medicine. A Social History of Infant Feeding, 1890–1950, The University of Wisconsin Press, Madison 1987. ; Apple Rima D., Perfect Motherhood. Science and Childbearing in America, Rutgers University Press, New Brunswick 2006. ; Ariès Philippe, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Aletheia, Warszawa 2010. ; Bederman Gail, Manliness and Civilization. A Cultural History of Gender and Race in the United States, 1880–1917, The University of Chicago Press, Chicago 1995. ; Behind the Lines. Gender and the Two World Wars, red. Margaret Higonnet et al., Yale University Press, New Haven–London 1987. ; Best Joel, Rhetoric in Claims Making. Constructing the Missing Children Problem, „Social Problems” 34, 1987, 2, s. 101–121. ; Breen Rodney, Saving Enemy Children. Save the Children’s Russian Relief Operation, 1921–1923, „Disasters” 18, 1994, 3, s. 221–237. ; Carpenter Charli R., Innocent Women and Children. Gender, Norms, and the Protection of Civilians, Routledge, London–New York 2016. ; Carson Mina, Settlement Folk. Social Thought and the American Settlement Movement, 1885–1930, University of Chicago Press, Chicago 1990. ; Castigliola Frank, American Foreign Policy in the „Nutcracker”. The United States and Poland, „Pacific Historical Review” 48, 1979, 1, s. 85–105. ; Cavallo Dominick, Muscles and Morals. Organized Playgrounds and Urban Reform, 1880–1920, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1981. ; Chick Harriette, Study of Rickets in Vienna 1919–1922, „Medical History” 20, 1976, 1, s. 41–51. ; Cieślikowa Agnieszka, Ochotnicza Legia Kobiet 1918–1922, Bellona, Warszawa 1998. ; Clements Kendrick A., The Life of Herbert Hoover. Imperfect Visionary, 1918–1928, Palgrave Macmillan, London 2010. ; Coons Christian, Veber Michael, Introduction. Paternalism – Issues and Trend, w: Paternalism. Theory and Practice, red. Christian Coons, Michael Veber, Cambridge University Press, Cambridge 2013, s. 1–24. ; Curry Lynne, Modern Mothers in the Heartland. Gender, Health, and Progress in Illinois, 1900–1930, Ohio State University Press, Columbus, Ohio 1999. ; Curti Merle, American Philanthropy Abroad, Rutgers University Press, New Brunswick 1963. ; Dawley Alan, Changing the World. American Progressives in War and Revolution, Princeton University Press, Princeton, Ma 2003. ; Dwork Deborah, War is Good for Babies and Other Small Children. A History of Infant and Child Welfare Movement in England 1898–1918, Tavistock Publications, London–New York 1987. ; Fehrenbach Helde, Children and Other Civilians. Photography and the Politics of Humanitarian Image-Making, w: Humanitarian Photography. A History, red. Helde Fehrenbach, Davide Rodogno, Cambridge University Press, Cambridge, Ma 2015, s. 165–199. ; Flanagan Maureen A., America Reformed. Progressives and Progressivisms, 1890s–1920s, Oxford University Press, New York 2006. ; Galuba Rafał, „Niech nas rozsądzi miecz i krew…” Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 1918–1919, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002. ; Grayzel Susan R., Women and the First World War, Pearson Education, New York–London 2013. ; Gender and War in Twentieth-Century Eastern Europe, red. Nancy M. Wingfield, Maria Bucur, Indiana University Press, Bloomington 2006. ; Getis Victoria, The Juvenile Court and the Progressives, University of Illinois Press, Champaign Il 2000. ; Goodwin Joanne L., Gender and the Politics of Welfare Reform. Mothers’ Pensions in Chicago, 1911–1929, University of Chicago Press, Chicago 1997. ; Great War, Total War. Combat and Mobilization on the Western Front, 1914–1918, red. Roger Chickering, Stig Förster, Cambridge University Press, Cambridge, Ma 2006. ; Higonnet Anne, Pictures of Innocence. The History and Crisis of Ideal Childhood, Thames and Hudson, London 1998. ; Horne John, Mobilizing for „Total War”, 1914–1918, w: State, Society, and Mobilization in Europe during the First World War, red. John Horne, Cambridge University Press, Cambridge, Ma 1997, s. 1–17. ; Irwin Julia, Making the World Safe. The American Red Cross and the Nation’s Humanitarian Awakening, Oxford University Press, New York 2013. ; Jensen Kimberly, Mobilizing Minerva. American Women in the First World War, University of Illinois Press, Chicago 2008. ; Kępski Czesław, Dziecko sieroce i opieka nad nim w Polsce w okresie międzywojennym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991. ; Kind-Kovacs Friederike, The „Other” Child Transports. World War I and the Temporary Displacement of Needy Children from Central Europe, „Journal of the History of Irregular Childhood” 15, 2013, s. 75–109. ; Kinsella Helen, The Image Before the Weapon. A Critical History of the Distinction Between Combatant and Civilian, Cornell University Press, Ithaca–London 2011. ; Klaus Alisa, Every Child a Lion. The Origins of the Infant Health Policy in the United States and France, 1890–1920, Cornell University Press, Ithaca–London 1993. ; Kloppenberg James T., Uncertain Victory. Social Democracy and Progressivism in European and American Thought, 1870–1920, Oxford University Press, New York 1988. ; Kuhlman Erica, Of Little Comfort. War Widows, Fallen Soldiers, and the Remaking of Nation after the Great War, New York University Press, New York–London 2012. ; Kuźma-Markowska Sylwia, Dziecko, rodzina i płeć w amerykańskich inicjatywach humanitarnych i filantropijnych w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwa UW, Warszawa 2018. ; Kuźma-Markowska Sylwia, Ideały polsko-amerykańskiej kobiecości. Szare Samarytanki i Stowarzyszenie Młodych Chrześcijańskich Kobiet w Drugiej Rzeczpospolitej, w: Czas wojny, czas pokoju. Stany Zjednoczone Ameryki w XX i XXI w., t. 2, red. Łukasz Niewiński, Napoleon V, Oświęcim 2015, s. 38–48. ; Landau Zbigniew, Poland and America. The Economic Connection, 1918–1939, „Polish American Studies” 32, 1975, 2, s. 38–50. ; Landau Zbigniew, Polskie zagraniczne pożyczki państwowe, 1918–1926, Książka i Wiedza, Warszawa 1961. ; Lindenmeyer Kriste, A Right to Childhood. The U.S. Children’s Bureau and Child Welfare, 1912–1946, University of Illinois Press, Champaign, Il 1997. ; Loseke Donileen, „The Whole Spirit of Modern Philanthropy”. The Construction of the Idea of Charity, 1912–1992, „Social Problems” 44, 1997, 4, s. 425–444. ; Loseke Donileen R., Thinking About Social Problems. An Introduction to Constructionist Perspectives, Transaction Publishers, New Brunswick 2003. ; Małecka Teresa, Kredyty i pożyczki Stanów Zjednoczonych Ameryki dla rządu polskiego w latach 1918–1939, PWN, Warszawa 1982. ; Malkki Liisa, Children, Humanity, and the Infantilization of Peace, w: In the Name of Humanity. The Government of Threat and Care, red. Ilana Feldman, Miriam Ticktin, Duke University Press, Durham, NC 2010, s. 58–85. ; Manhood Linda, Satzewich Vic, The Save the Children Fund and the Russian Famine of 1921–1923. Claims and Counter-Claims about Feeding „Bolshevik” Children, „Journal of Historical Sociology” 22, 2009, 1, s. 55–83. ; Marcinkiewicz-Gołaś Anna, Ochotnicza Legia Kobiet (1918–1922), PAT, Warszawa 2006. ; Marshall Dominique, Humanitarian Sympathy for Children in Times of War and the History of Children’s Rights, w: Children and War. A Historical Anthology, red. James Marten, New York University Press, New York and London 2002, s. 184–199. ; McDonagh Eileen, The Motherless State. Women’s Political Leadership and American Democracy, University of Chicago Press, Chicago 2009. ; Meckel Richard A., Save the Babies. American Public Health Reform and the Prevention of Health Mortality, 1850–1929, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1990. ; McGerr Michael, A Fierce Discontent. The Rise and Fall of the Progressive Movement in America, 1870–1920, Free Press, New York 2003. ; Mink Gwendolyn, The Wages of Motherhood. Inequality in the Welfare State, 1917–1942, Cornell University Press, Ithaca–London 1996. ; Murray Robert K., The Politics of Normalcy. Government Theory and Practice in the Harding-Coolidge Era, Norton, New York 1973. ; Nicieja Stanisław Sławomir, Lwowskie orlęta. Czyn i legenda, Iskry, Warszawa 2009. ; Handlin Oscar, A Continuing Task. The American Jewish Joint Distribution Committee 1914–1964, Random House, New York 1964. ; Parafianowicz Halina, Mit Herberta Clarka Hoovera w międzywojennej Polsce, DN 16, 1984, 1, s. 99–113. ; Pascal Janet B., Jacob Riis. Reporter and Reformer, Oxford University Press, New York 2005. ; Patenaude Bertrand M., The Big Show in Bololand. The American Relief Expedition to Soviet Russia in the Famine of 1921, Stanford University Press, Stanford 2002. ; Pease Neal, Poland, the United States, and the Stabilization of Europe, 1919–1933, Oxford University Press, New York 1986. ; Resek Carl, The Progressives, Bobbs-Merrill, Indianapolis 1967. ; Riis Jacob, How the Other Half Lives, red. Hasia R. Diner, W.W. Norton & Company, New York 2010. ; Rodgers Dabiel T., Atlantic Crossings. Social Politics in a Progressive Age, Harvard University Press, Cambridge 1998. ; Rozario Kevin, „Delicious Horrors”. Mass Culture, the Red Cross, and the Appeal of Modern American Humanitarianism, „American Quarterly” 55, 2003, 3, s. 417–455. ; Schaffer Richard, America in the Great War. The Rise of the War Welfare State, Oxford University Press, New York 1991. ; Scott Anne Firor, Natural Allies. Women’s Associations in American History, University of Illinois Press, Champaign, Il 1993. ; Selden Steven, Transforming Better Babies into Fitter Families. Archival Resources and the History of the American Eugenics Movement, 1908–1930, „Proceedings of the American Philosophical Society” 149, 2005, 2 s. 199–225. ; Simmonds Alan G.V., Britain and World War One, Routledge, New York–London 2012. ; Sochala Magdalena, „Wielka akcja ratownicza” – działalność Polsko-Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom (1919–1922). „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 85, 2010, s. 185–206. ; Staszewski Dymitr, Interwencja pod pozorem pomocy. Działalność misji żywnościowych Stanów Zjednoczonych w Polsce, Książka i Wiedza, Warszawa 1964. ; Stern Alexandra Minna, Better Babies Contents and the Indiana State Fair. Child Health, Scientific Motherhood, and the Eugenics in the Midwest, 1920–1935, w: Formative Years. Children’s Health in the United States, 1880–2000, red. Alexandra Minna Stern, Howard Markel, University of Michigan Press, Ann Arbor 2002, s. 121–152. ; Stoff Laurie S., They Fought for the Motherland. Russia’s Women in World War I and the Revolution, University Press of Kansas, Lawrence, Ks 2006. ; Szymczak Robert, An Act of Devotion. The Polish Grey Samaritans and the American Relief Effort in Poland, 1919–1921, „Polish American Studies” 43, 1986, 1, s. 13–36. ; Total War and Social Change, red. Arthur Marwick, Palgrave Macmillan, London 1988. ; Trattner Walter I., Crusade for the Children. A History of the National Child Labor Committee and Child Labor Reform in America, Quadrangle Books, Chicago 1970. ; Valentine Deborah, Playing Progressively? Race, Reform, and Playground Pedagogies in the Origins of Philadelphia’s Starr Garden Recreation Park, 1857–1904, w: Children and Youth During the Gilded Age and Progressive Era, t. 2, red. James Marten, New York University Press, New York 2014, s. 19–41. ; Wędrowski Jacek Ryszard, Stany Zjednoczone a odrodzenie Polski. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec sprawy polskiej i Polski w latach 1916–1919, Ossolineum, Wrocław 1980. ; Yochelson Bonnie, Czitrom Daniel, Rediscovering Jacob Riis. Exposure Journalism and Photography in Turn-of-the-Century New York, University of Chicago Press, Chicago 2014.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

125

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

657

Strona końc.:

688

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71535 ; 0023-5903 ; 2451-1315

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/125/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/125/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji