Obiekt

Tytuł: O nieznanych listach Gustawa Manteuffla ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego : komunikat

Twórca:

Budzyński, Radosław

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 125 nr 3 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 693-704 ; 24 cm ; Streszczenie angielskie.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

W zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego zostały odnalezione listy Gustawa Manteuffla do Aleksandra Semkowicza. Ich wartość polega na uzupełnieniu „białych plam” w biografii polsko-inflanckiego barona w zakresie jego współpracy z redakcją lwowskiego „Kwartalnika Historycznego” oraz z galicyjskimi historykami polskimi. Korespondencja ta przynosi informacje, jak technicznie rozwiązywano problem przekazywania periodyku do kraju, w którym był on zakazany. Co więcej, listy Manteuffla rzucają też światło na jego relacje z rosyjską cenzurą. Na uwagę zasługuje również krótka wzmianka na temat czasów studenckich Manteuffla w Dorpacie.

Bibliografia:

Bardach Juliusz, Manteuffel-Szoege Gustaw (1832–1916), PSB, t. 19, Kraków 1974, s. 491–493.
Breżgo Bolesław, Odgłosy powstania 1830–1831 na Witebszczyźnie i Inflantach, w: Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie, Lwów 1930.
Danilewicz-Zielińska Maria, Wspomnienia o Bibliotece Narodowej w Warszawie, „Zeszyty Historyczne” Paryż 1987, 46.
Jankowski Czesław, Dziejopis Inflant, „Tygodnik Ilustrowany” 1908, 2, s. 562.
Manteuffel-Szoege Ryszard, Inflanty, Inflanty, oprac. Zbigniew Szopiński, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1991.
Romanowski Andrzej, Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864–1904, Universitas, Kraków 2003.
Samborska-Kukuć Dorota, Wstęp, w: Ludwika Hipolita Plater, Dramat bez nazwy, Primum Verbum, Łódź 2015.
Strods Henrihs, Gustaw Manteuffel (Manteuffel-Szoege, 1832–1916). Życie i twórczość, w: Kultura polska na Łotwie, red. Jarosław Sozański, Ryszard Szklennik, ARP, Ryga 1994.
Toczek Alfred, Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy (1860–1918), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
Zajas Krzysztof, Gustaw Manteuffel projektuje Inflanty, w: Gustaw Manteuffel, Inflanty Polskie i Listy znad Bałtyku, Universitas, Kraków 2009.
Zajas Krzysztof, Nieistniejąca kraina, zapomniany historyk, w: Gustaw Manteuffel, Zarysy z dziejów krain dawnych inflanckich…, oprac. Krzysztof Zajas, Universitas, Kraków 2007.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

125

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

693

Strona końc.:

704

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71537 ; 0023-5903 ; 2451-1315

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/125/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/125/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji