Obiekt

Tytuł: Variability of the particulate matter air pollution of Polish cities with a prediction until 2020

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 92 No. 2 (2019)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Air pollution with particulate matter is a serious problem in Europe, especially in Poland. Despite the fact that the issue of particulate air pollution concerns both big agglomerations and smaller towns, and even villages, due to the population density and chemical composition of the particulate matter, the actions to limit the concentration are focused on big cities. In this study the data for 30 Polish cities and urban agglomerations from 2000-2016 was analyzed to show the temporal and spatial variability of the pollutants level and to prepare the prediction until 2020. The analysis showed that although for most cities a decreasing trend was observed, there are a few cities that will not achieve the assumed level in 2020. Another fact is that for some cities that currently meet the average annual standards, the limits in 2020 are expected to be exceeded.

Bibliografia:

1. DOCKERY D.W., POPE C.A., XU X., SPENGLER J.D., WARE J.H., FAY M.E., FERRIS B.G. JR., SPEIZER FE., 1993. An association between air pollution and mortality in six U.S. cities. New England Journal of Medicine, vol. 329, no. 24, pp. 1753-1759. https://doi.org/10.1056/NEJM199312093292401 ; 2. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, 2017. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego: Małopolska w zdrowej atmosferze. Uchwała nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. [Resolution no. XXXII/451/17 of the Małopolska Regional Assembly of 23 January 2017], Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. ; 3. EEA, 2014. Eionet Central Data Repository. European Environment Agency, http://cdr.eionet.europa.eu/pl/un/EMEP%20emissions%20data/envvyhyeq/ [20 December 2019]. ; 4. EEA, 2016. Air Quality in Europe - 2016. European Environmental Agency, EEA Report, no. 28/2016, Luxembourg: Publications Office of the European Union. ; 5. EUR-LEX, 2008. Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0050 [17 December 2018]. ; 6. GIOŚ, 2011. Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 z uwzględnieniem składu chemicznego pyłu oraz wpływu źródeł naturalnych. Zabrze: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. ; 7. GIOŚ, 2017. Stan środowiska w Polsce: Sygnały 2016. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. ; 8. GIOŚ, 2017. Bank danych pomiarowych. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives [3 September 2017]. ; 9. GUS BDL, Statistics Poland, Local Data Bank. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [16 July 2018]. ; 10. JUDA-REZLER K., TOCZKO B. (eds.), 2016. Pyły drobne w atmosferze: Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. ; 11. LANGNER M., DRAHEIM T., ENDLICHER W., 2011. Particulate matter in the urban atmosphere: Concentration, distribution, reduction - Results of studies in the Berlin metropolitan Area [in:] W. Endlicher, P. Hostert, I. Kowarik, E. Kulke, J.M. Marzluff, E. van der Meer, H. Mieg, G. Nutzmann, M. Schulz, G. Wessolek (eds.), Perspectives in Urban Ecology: Studies of Ecosystems and Interactions between Humans and Nature in the Metropolis of Berlin, Berlin-Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17731-6_2 ; 12. ŁOWICKI D., 2019. Landscape pattern as an indicator of urban air pollution of particulate matter in Poland. Ecological Indicators, vol. 97, pp. 17-24. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.09.050 ; 13. REIZER M., JUDA-REZLER K., 2016. Explaining the high PM10 concentrations observed in Polish urban areas. Air Quality, Atmosphere & Health, vol. 9, no. 5, pp. 517-531. https://doi.org/10.1007/s11869-015-0358-z ; 14. ROGULA-KOZŁOWSKA W., KLEJNOWSKI K., ROGULAKOPIEC P., OŚRÓDKA L., KRAJNY E., BŁASZCZAK B., MATHEWS B., 2014. Spatial and seasonal variability of the mass concentration and chemical composition of PM2.5 in Poland. Air Quality, Atmosphere & Health, vol. 7, no. 1, pp. 41-58. https://doi.org/10.1007/s11869-013-0222-y ; 15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) [Regulation of the Minister of the Environment of 24 August 2012 on Levels of some Pollutants in Air (Journal of laws of 2012, item 1031). ; 16. SÓWKA I., PACHURKA Ł., PRZEPIÓRKA M., ROGULA-KOZŁOWSKA W., ZWOŹDZIAK A., 2016. Assessment of the short-term influence of particulate matter concentrations on the health of the inhabitants of Wroclaw. Annual Set The Environment Protection, vol. 18, pp. 603-615. ; 17. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA OKRES 2013-2015, 2016. [Implementation report on air quality plan for the Małopolska region in the years 2013-2015], Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. ; 18. WHO, 2016. WHO global urban ambient air pollution database. http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/[3 September 2017]. ; 19. WU J., XIE W., LI W., LI J., 2015. Effects of urban landscape pattern on PM2.5 pollution - A Beijing case study. PLoS One, vol. 10, no. 11, e0142449. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142449

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

92

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

161

Strona końc.:

171

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:72817 ; 0016-7282 (print) ; 2300-7362 (online) ; 10.7163/GPol.0142

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji