Object

Title: Peasant Communities in Interwar Poland’s Eastern Borderlands: Polish Historiography and the Local Story

Creator:

Linkiewicz, Olga

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 109 (2014), Studies on Nationality Issues in the Interwar Poland

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 17-36

References:

Barth Fredrik, Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference (Oslo, 1969). ; Bartov Omer and Weitz Eric D., ‘Introduction: Coexistence and Violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman Borderlands’, in Bartov Omer and Weitz Eric D. (eds.), Shatterzone of Empires: Coexistence and Violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman Borderlands (Bloomington, 2013), 1-20. ; Benedyktowicz Zbigniew, Portrety ‘obcego’. Od stereotypu do symbolu (Anthropos, Cracow, 2000). ; Cała Alina, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej (Warsaw, 1992). ; Campbell John, Honour, Family and Patronage: A Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community (Oxford, 1964). ; Chałasiński Józef, Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce, 4 vols. (Warsaw, 1938). ; Ciesielski Stanisław, Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej i problemy identyfikacji narodowej, in Ciesielski Stanisław (ed.), Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1931-1948 (Toruń, 2003), 9-51. ; Czarnowski Olgierd, Polacy prawosławni na Rusi (Brest, 1927). ; Dubber Markus D., ‘Making Sense of the Sense of Justice’, Buffalo Law Review, liii (2005), 2-29. ; Fischer Adam, Zarys etnografii Polski Południowo-Wschodniej (Lvov, 1939). ; Friedrich Henryk, ‘Obserwacje nad mową wsi mazurskiej na Polesiu’, in Paprocki Stanisław (ed.), I Zjazd Naukowy poświęcony Ziemiom Wschodnim w Warszawie, 20 i 21 września 1936 r., Polesie. (Sprawozdania i dyskusje) (Pamiętnik Zjazdów Naukowych Poświęconych Ziemiom Wschodnim, 1, Warsaw, 1938), 45. ; Gajek Józef, Zarys etnograficzny zachodniej części Podola (Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, II, 1, Lublin, 1947), 1-190. ; Gingrich Andre, ‘The German-Speaking Countries. Ruptures, Schools, and Nontraditions: Reassessing the History of Sociocultural Anthropology in Germany’, in Barth Fredrik et al. (eds.), One Discipline, Four Ways: British, German, French, and American Anthropology (Chicago, 2005), 61-154. ; Hryciuk Grzegorz, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931-1948 (Toruń, 2005). ; Kapralska Łucja, Pluralizm kulturowy i etniczny a odrębność regionalna Kresów południowo-wschodnich w latach 1918-1939 (Cracow, 2000). ; Kaźmierska Kaja, Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych (Warsaw, 1999). ; Krysiński Alfons, Ludność ukraińska (ruska) w Polsce w świetle spisu 1931 r. (Warsaw, 1938). ; Krzysztofik Wincenty, Jasieniówka, wieś powiatu sokólskiego. Monografia ze szczególnym uwzględnieniem zmian wywołanych komasacją gruntów (Poznań, 1934). ; Linkiewicz Olga, ‘Wiejskie społeczności lokalne na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza etnicznego w Galicji Wschodniej 1918-1939’ (Warsaw, Instytut Historii PAN, 2009). ; Mędrzecki Włodzimierz, ‘Liczebność i rozmieszczenie grup narodowościowych w II Rzeczypospolitej w świetle wyników II spisu powszechnego (1931 r.)’, Dzieje Najnowsze, xv, 1-2 (1983), 231-52. ; Obrębski Józef, Polesie, ed. Anna Engelking (Studia etnosocjologiczne, 1, Warsaw, 2007). ; Paprocki Stanisław (ed.), I Zjazd Naukowy poświęcony Ziemiom Wschodnim w Warszawie, 20 i 21 września 1936 r., Polesie. (Sprawozdania i dyskusje) (Pamiętnik Zjazdów Naukowych Poświęconych Ziemiom Wschodnim, 1, Warsaw, 1938). ; Partacz Czesław, ‘Stosunki religijne w Galicji Wschodniej. Rusini łacinnicy i Polacy grekokatolicy’, Rocznik Przemyski, xxviii (1991/1992), 123-46. ; Potocki Robert, Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930-1939 (Lublin, 2003). ; Schoferowa Maria, Grzędowie. Opowieść z Zimnego Podola; Exodus. Sztuka sceniczna, ed. Elżbieta Smułkowa (Warsaw, 1998). ; Schwartz Józef (ed.), Zaleszczyki i okolica. Przewodnik krajoznawczy (Tarnopol, 1931). ; Silverman Sydel F., ‘Agricultural Organization, Social Structure, and Values in Italy: Amoral Familism Reconsidered’, American Anthropologist, lxx, 1 (1968), 1-20. ; Sprawozdanie z życia mniejszości narodowych za III kwartał 1931 r. (Warsaw, 1931). ; Tarnacki J., [no title], in Paprocki Stanisław (ed.), I Zjazd Naukowy poświęcony Ziemiom Wschodnim w Warszawie, 20 i 21 września 1936 r., Polesie. (Sprawozdania i dyskusje) (Pamiętnik Zjazdów Naukowych Poświęconych Ziemiom Wschodnim, 1, Warsaw, 1938), 44. ; Tomaszewski Jerzy, ‘W sprawie artykułu Włodzimierza Mędrzeckiego’, Dzieje Najnowsze, xvi, 2 (1984), 191-2. ; Tomaszewski Jerzy, Rzeczpospolita wielu narodów (Warsaw, 1985). ; Torzecki Ryszard, Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923-1929 (Cracow, 1989). ; Wacquant Loïc, ‘Following Pierre Bourdieu into the Field’, Ethnography, v, 4 (2004), 387-414. ; Wasilewski Leon, Sprawy narodowościowe w teorii i w życiu (Warsaw and Cracow, 1929). ; Weber Eugen, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914 (Stanford, 1976). ; Wilczyński Włodzimierz, Leksykon kultury ukraińskiej (Cracow, 2004).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

109

Start page:

17

End page:

36

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55751 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/109 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/109 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information