Object

Title: Pozytywistyczne spleeny – „Melancholicy” Elizy Orzeszkowej

Creator:

Śniedziewski, Piotr

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Bachórz, Pozytywistka na rozdrożu. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986. ; 2. K. Bartoszewicz, Pesymiści i melancholicy. "Wędrowiec" 1896, nr 49, s. 452-453; nr 50, s. 470-471; nr 51, s. 483-484; nr 52, s. 509-510. ; 3. Ch. Baudelaire, Moje obnażone serce. Przeł., wstępami i przypisami opatrzył A. Kijowski. Wrocław 1997. ; 4. Ch. Baudelaire, Spleen (inc. "Kiedy niebo..."). Przeł. B. Wieniawa Długoszowski. W: Kwiaty zła. Przeł. Z. Bieńkowski [i in.]. Wybór M. Leśniewska, J. Brzozowski. Posłowie J. Brzozowski. Kraków 1994, s. 36. ; 5. Ch. Baudelaire, Spleen (inc. "Więcej mam wspomnień..."). Przeł. M. Jastrun. W: Kwiaty zła. Przeł. Z. Bieńkowski [i in.]. Wybór M. Leśniewska, J. Brzozowski. Posłowie J. Brzozowski. Kraków 1994, s.199. ; 6. L. Belmont, W wieku nerwowym. "Tygodnik Romansów i Powieści" 1888 r. ; 7. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996. ; 8. F.-R. Chateaubriand, Pamiętniki zza grobu. Wybór, przekład i komentarz J. Guze. Warszawa 1991. ; 9. M. Delon, Les Ombres du Siècle des Lumières. "Magazine Littéraire" 2005 (octobre-novembre, hors-série). ; 10. Un Entretien avec Julia Kristeva: Les abîmes de l'âme. Propos recueillis par D.-A. Grisoni. "Magazine Littéraire" 2005 (octobre-novembre, hors-série). ; 11. M. Głowiński, "Cham", czyli pani Bovary nad brzegami Niemna. W zb.: "Lalka" i inne. Studia w stulecie polskiej powiesci realistycznej. Red. J. Bachórz, M. Głowiński. Warszawa 1992, s. 129-143. ; 12. M. Głowiński, Od dokumentu do wyznania: o powieści w pierwszej osobie. W: Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. Kraków 1997, s. 222-264. ; 13. Hippocrate, De la nature de l'homme. - Des maladies. - Aphorismes. W zb.: P. Dandrey, Anthologie de l'umeur noir. Écrits sur la mélancolie d'Hippocrate à l'"Encyclopédie". Paris 2005. ; 14. R. Kliblansky, E. Panofsk, F. Saxl, Saturne et la mélancolie. Études historiques et philologiques: nature, religion, médecine et art (Trad. de l'anglais et d'autres langues par F. Durand-Bogaert, L. Évrard. Paris 1989). ; 15. K. Kłosińska, Powieści o "wieku nerwowym". Katowice 1988. ; 16. R. Kopp, "Les Limbes insondés de la tristesse". Figures de la mélancolie romantique de Chateaubriand à Sartre. W zb.: Mélancolie. Génie et folie en Occident. Sous la direction de J. Clair. Paris 2005. ; 17. M. Kreft, Koncepcja "przecywilizowania" w twórczości Elizy Orzeszkowej. "Roczniki Humanistyczne" 2005, z. 1, s. 125-147. ; 18. J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia. Przeł. M. P. Markowski, R. Ryziński. Wstęp M. P. Markowski. Kraków 2007, s. 3-73. ; 19. A. Kuczyńska, Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka. Warszawa 1999. ; 20. H. Markiewicz, Bezdogmatowcy i melancholicy. W: W kręgu Żeromskiego. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. Warszawa 1977, s. 116-142. ; 21. H. Markiewicz, Dialektyka pozytywizmu polskiego. W: Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Warszawa 1976, s. 20-41. ; 22. Cz. Miłosz, Sienkiewicz, Homer i Gnębon Puczymorda. W: Prywatne obowiązki. Kraków 2001, s. 103-112. ; 23. E. Orzeszkowa, Cham. W: Niziny. - Dziurdziowie. - Cham. Warszawa 1991. ; 24. E. Orzeszkowa, Listy. T. 1: Dwugłosy. Pod kierunkiem J. Ujejskiego oprac. L. B. Świderski. Warszawa-Grodno 1937. ; 25. E. Orzeszkowa, Melancholicy. T. 1-2. W: Pisma zebrane. Red. J. Krzyżanowski. T. 28-29. Warszawa 1949. ; 26. E. Panofsky, Trzy ryciny Albrechta Dürera: "Rycerz, Śmierć i Diabeł", "Św. Hieronim w pracowni", "Melencolia I". W zb.: Studia z historii sztuki. Wybór, oprac., posłowie J. Białostocki. Warszawa 1971. ; 27. G. Poulet, Les Métamorphoses du cercle. Préface de J. Starobinski. Paris 1979. ; 28. B. Prus, Lalka. T. 2. Wrocław 1995. ; 29. A. Raubo, Melancholia pozytywistki. "Przegląd Powszechny" 2004, nr 11, s. 258. ; 30. E. Rewers, Nadzieja, siostra melancholii. W zb.: Odłamki rozbitych luster. Rozprawy z filozofii kultury, sztuki i estetyki ofiarowane Pani Profesor Alicji Kuczyńskiej. Red. I. Lorenc, przy współpr. M. Borowskiej, M. Szyszkowskiej. Warszawa 2005, s. 51-63. ; 31. H. Sienkiewicz, Bez dogmatu. W: Pisma wybrane. T. 11. Wyd. 3. Warszawa 1989. ; 32. A. Świętochowski, Dumania pesymisty. Oprac., wstęp E. Paczoska. Warszawa 2002. ; 33. O. Tokarczuk, Lalka i perła. Kraków 2001. ; 34. J. Tomkowski, Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa. "Pamiętnik Literacki" 1986, z. 2, s. 27-63. ; 35. T. Walas, Jak kupiec galanteryjny mógł zostać dekadentem, czyli tajemnice realizmu. W zb.: Literackie wizje i re-wizje. Red. M. Stępień, W. Walencki. Warszawa 1980, s. 112-120. ; 36. M. Żmigrodzka, Modernizm polski w oczach pozytywistki. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 1: Młoda Polska. Red. J. Kwiatkowski, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 52-79.

Issue:

4

Start page:

53

End page:

71

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63565 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 15, 2017

Number of object content hits:

92

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80575

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information