Obiekt

Tytuł: Torfowiska węglanowe w okolicach Chełma - walory przyrodnicze, zagrożenia, ochrona

Twórca:

Buczek, Tomasz ; Buczek, Alicja

Data wydania/powstania:

1993

Typ zasobu:

Artykuł

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronach 88-89 ; ISSN 0009-6172

Bibliografia:

Beintema A. J. 1982. Meadow birds in the Netherlands. Proceedings of the Third Technical Meeting on Western Palearctic Migratory Bird Management JWRB: 83—91. ; Borchulski Z., Zwierzchowski A. 1988. Uwarunkowania gospodarki wodnej w rejonie projektowanego Zachodniopoleskiego Parku Narodowego. Człowiek i Środowisko 12: 307—324. ; Borowiec M., Stawarczyk T., Witkowski J. 1981. Próba uściślenia metod oceny liczebności ptaków wodnych. Not. Orn. 122: 47—61. ; Buczek T. 1992. Lęgi sowy błotnej (Asio jlammeus) na torfowiskach węglanowych w okolicach Chełma. Not. Orn. 33: 141—144. ; Buszko J. 1987. Studies of the mining Lepidoptera of Poland II. New records of some rare species. Pol. Pis. Ent. 57: 631—643. ; Chałubińska A., Wilgat T. 1954. Podział fizjograficzny województwa lubelskiego. Przew. V Zjazdu Pol. Tow. Geogr., Lublin. ; Cmoluch Z. Ryjkowce (Coleoptera, Cuculionidae) Polesia Lubelskiego. Ann. UMCS (w druku). ; Czarnecka B., Kucharczyk M. Senecio umbrosus — starzec cienisty W: Polska czerwona księga roślin naczyniowych (red. K. Zarzycki i w. Wojewoda, w druku). ; Dyrcz A., Okulewicz J., Wiatr B. 1973. Ptaki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w okresie lęgowym. Acta Zool. Crac. 18: 399—474. ; Dyrcz A., Tomiałojć L. 1974. Application of the mapping method in the marshland habitats. Acta Orn. 14: 205—210. ; Dyrcz A., Okulewicz J., Witkowski J., Jesionowski J., Nawrocki P., Winiecki A. 1984. Ptaki torfowisk niskich Kotliny Biebrzańskiej. Acta Orn. 20: 1—108. ; Dyrcz A., Okulewicz J., Witkowski J. 1986. Changes in bird communities as the effect of peatland management. Pol. Ecol. Stud. 11: 21—52. ; Dyrcz A. 1989. Tereny ważne dla ornitologii i ochrony ptaków, w Polsce. Przegl. Zool. 33: 417—437. ; Fijałkowski D. 1959. Kłoć wiechowata Cladium mariscus (L.) Pohl. w województwie lubelskim. Ann. UMCS C, 14: 343—357. ; Fijałkowski D. 1971. Śródbagienne murawy kserotermiczne pod Chełmem w województwie lubelskim. Ann. UMCS C, 26: 409—419. ; Gądek K. 1981. Wiosenne wypalania traw — poważnym zagrożeniem przyrodniczego środowiska. Aura 3. ; Grimmett R. F. A., Jones T. A. 1989. Important Bird Areas in Europe. ICBP Technical Publication, 9, ICBP, Cambridge. ; Gromadzka J., Stawarczyk T., Tomiałojć L. 1983. Breeding waders in Poland. Wader Study Group Bulletin 43: 29—33. ; Harasimiuk M. 1975. Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Prace Geogr. IG PAN 115: 1—108. ; Herbich P. 1980. Tektoniczne uwarunkowania horyzontalnej anizotropii wodoprzepuszczalności utworów górnej kredy rejonu Chełma. Technika Poszuk. Geol. 3: 27—33. ; Kajak A., Andrzejewska L., Chmielewski K., Ciesielska Z., Kaczmarek M., Makulec G., Pętal J., Wasilewska L. 1986. Long-term changes in grassland communities of heterotrophic organisms on drained fens. Pol. Ecol. Stud. 11: 21—52. ; Kondracki J. 1978. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa. ; Krogulec J. 1991. Czynniki regulujące liczebność błotniaków łąkowych (Circus pygargus, Apes, Accipitridae) w rezerwatach Lubelszczyzny. Prądnik, Prace Muzeum im. W. Szafera 3: 251—254. ; Michalik S. 1975. Roślinność wzgórza Kajasówki i zagadnienia jej ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 31, 1: 27—33. ; Michalik S. 1988. Zagrożenia flory polskiej, stan obecny, przyczyny i prognozy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 44, 6: 12—23. ; Michalik S. 1990. Sukcesja wtórna i problemy aktywnej ochrony biocenoz półnaturalnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Prądnik, Prace Muz. im. W. Szafera 2: 175—198. ; Nowacki J. 1983. Nowe stanowisko Laelia coenosa (Hubner, 1808) (Lepidoptera, Lymantridae) w Polsce. Przegl. 2001. 28: 329—332. ; Piotrowska M., Wójciak J., Borchulski Z. 1990. Bagno Bubnów, projektowany rezerwat faunistyczny w województwie chełmskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 4/5: 54—60. ; Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota: M. 1987. Definicje, cele i funkcje przyrodniczych obszarów chronionych w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 2: 5—15. ; Wesołowski T., Winiecki A. 1988. Tereny o szczególnym znaczeniu dla ptaków wodnych i błotnych w Polsce. Not. Orn. 29: 3—25. ; Wojciechowski K. 1963. Niedobory i nadwyżki wodne w województwie lubelskim. Ann. UMCS B, 18: 249—263. ; Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. (red.) 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. IB PAN, Kraków.

Czasopismo/Seria/cykl:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Tom:

49

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

76

Strona końc.:

89

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:87793

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-12-13

Data dodania obiektu:

2019-12-13

Liczba wyświetleń treści obiektu:

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/102996

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji