Object

Title: The Origins of Kazimierz (outside Cracow) Traced in Sandomierz

Creator:

Słoń, Marek

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Acta Poloniae Historica T. 119 (2019), In Honour of Professor Halina Manikowska

Contributor:

Korecki, Tristan. Trans. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish National Historical Committee

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 83-99 ; 23 cm

Abstract:

The 1335 foundation (chartering) of Kazimierz, the town situated beside Cracow, was a difficult venture as a group of settlers had to be brought from another strong urban centre. Owing to the memory of the rebellion led by alderman (vogt) Albert and due to the political situation, Casimir III the Great most probably sought assistance from the town of Sandomierz in an attempt to find an optimum solution. This supposition is confirmed by the fact that the king favoured the town after 1335 and, even more importantly, that the foundation charter and one of the first documents for the new commune were issued at Sandomierz. A close relationship between Sandomierz and Kazimierz is observable for the subsequent years.

References:

Gawlas Sławomir, ‘Uwagi o polityce miejskiej Kazimierza Wielkiego’, in Halina Manikowska et al. (eds.), Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (Warszawa, 2000), 25–41.
Konieczna Wanda, ‘Początki Kazimierza (do r. 1419)’, in Studia nad przedmieściami Krakowa (Kraków, 1938), Biblioteka Krakowska, 94.
Laberschek Jacek, ‘Anfänge und territoriale Entwicklung der Krakauer Agglomeration im 13.–14. Jahrhundert’, Quaestiones Medii Aevi Novae, xvi (2011), 385–410.
Morawski Zbigniew, ‘Sandomierz od końca XIII do początków XV wieku’, in Stanisław Trawkowski (ed.), Dzieje Sandomierza, i: Średniowiecze (Warszawa, 1993), 115–36.
Okniński Piotr, ‘Główne etapy formowania się miasta lokacyjnego w Sandomierzu w XIII–XIV wieku’, Roczniki Historyczne, lxxxii (2016), 79–106.
Rajman Jerzy (ed.), Bunt wójta Alberta. Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV wieku (Kraków, 2013), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, xiii, special issue.
Schmidt Michał and Starzyński Marcin, ‘Nowe miasto tkackie? Szkic do dziejów społeczno-gospodarczych podkrakowskiego Kazimierza’, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, lxiii (2015), 1, 15–26.
Słoń Marek, Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie (Wrocław, 2010).
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, iii (Wrocław, Warszawa and Kraków, 1969).
Starzyński Marcin, Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria (Kraków, 2015), Monografie Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, iii.
Wyrozumska Bożena (ed.), Przywileje ustanawiające gminy miejskie wielkiego Krakowa (XIII–XVIII wiek) (Kraków, 2007).
Wyrozumski Jerzy, Dzieje Krakowa, i: Kraków do schyłku wieków średnich (Kraków, 1992).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

119

Start page:

83

End page:

99

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:81805 ; 0001-6829 ; 2450-8462 ; 10.12775/APH.2019.119.05

Source:

IH PAN, sygn. A.295/119 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/119 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

National Programme for the Development of the Humanities ;

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information