RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The Magura National Park

Creator:

Michalik, Stefan

Date issued/created:

1995

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronach 36-37 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Alexandrowicz Z. 1976. Ochrona przyrody Karpat polskich jako warunek wykorzystywania złóż surowców skalnych (Nature protection in the Polish Carpathians as a condition of exploatation of rock deposits). Zesz. nauk. AGH. Geologia 2, 4: 25–37.
Alexandrowicz Z. 1978. Skałki piaskowcowe zachodnich Karpat fliszowych. Prace Geol. Kom. Nauk. Geol. PAN 113.
Alexandrowicz Z. 1987. Rezerwaty i pomniki przyrody nieożywionej województwa krośnieńskiego. W: System ochrony przyrody i krajobrazu województwa krośnieńskiego (red. Michalik S.) Studia Naturae B, 32: 23-72.
Alexandrowicz Z. 1990. The optimum system of tors protection in Poland. Ochr. Przyr. 47: 276-308.
Ciemięga K. 1960. Niektóre rzadsze rośliny okolic Gorlic. Fragm. Flor. et Geobot. 6, 3: 227-231.
Denisiuk Z., Dyrga Z., Kalemba A., Mielnicka B. 1990. System oraz walory rezerwatowej ochrony przyrody w Polsce południowej. Studia Naturae A, suplement, 83-109.
Fabijanowski J., Rutkowski B. 1983. Gospodarka leśna w Beskidzie Niskim - stan, możliwości, perspektywy. Probl. Zagosp. Ziem Górskich, PAN 23: 195-211.
Faliński J. B. 1975. Anthropogenic changes of the vegetation of Poland. Phytocoenosis 4.2: 97-106.
Głowaciński Z., Bieniek M., Dyduch A., Gertychowa R., Jakubiec Z., Kosior A., Zemanek M. 1980. Stan fauny kręgowców i wybranych bezkręgowców Polski - wykaz gatunków, ich występowanie, zagrożenie i status ochronny. Studia Naturae A, 21: 1-163.
Hryncewicz Z. 1965. Łąki i pastwiska Beskidu Niskiego pod względem geobotanicznym i gospodarczym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 19: 137-219.
Knapp A. 1869. Przyczynek do flory obwodów jasielskiego i sanockiego . Spraw. Kom. Fizjogr. AU 3: 74-109.
Kostuch R. 1989. Użytki zielone Beskidu Niskiego. Probl. Zagosp. Ziem Górskich, PAN 23: 101-118.
Kozłowski S. 1980. Ochrona krajobrazu. Poradnik ochrony przyrody. Wyd. Liga Ochr. Przyr. Warszawa.
Kruczała J. 1983. Przesłanki gospodarki turystycznej i rekreacyjnej w Beskidzie Niskim. Probl. Zagosp. Ziem Górskich, PAN 23: 233-239.
Michalik S. 1981. Beskid Niski. Przyr. Pol. 10: 18-19.
Michalik S. 1982. Projekt parku narodowego w Beskidzie Niskim. Kosmos A, 31, 3-4: 219-224.
Michalik S. 1987a. Parki narodowe województwa krośnieńskiego. Studia Naturae ser. B, 32: 141-164.
Michalik S. 1987b. Kompleksowy system obiektów i obszarów chronionych województwa krośnieńskiego. Studia Naturae ser. B, 32: 189-204.
Michalik S. 1991. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego Magurskiego Parku Narodowego. Maszynopis.
Motyka J. 1956. Rośliny naczyniowe okolic Gorlic. Fragm. Flor. et Geobot. 2, 1: 3-26.
Petryszak B., Biliński S. 1978. Uwagi o nowych i rzadkich gatunkach ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) z Polski. Pol. Pism. Ent. 48: 181-185.
Petryszak B., Mazur M. 1981. Wiadomości o rozmieszczeniu Otiorhynchus rugosostriatus Goeze i innych rzadko spotykanych gatunków ryjkowców w Polsce. Zesz. Nauk. UJ, Prace Zool. 27: 142-157.
Petryszak B., Wróbel S., Czekaj A., Skalski T. 1993. Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) Beskidu Niskiego. Prace Zool. 38: 29-59.
Smólski S. Beskid Niski. Mpis.
Stój M. 1992. Ptaki projektowanego Magurskiego Parku Narodowego w Beskidzie Niskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 48, 6: 12—21.
Stój M., Machura L. 1994. Gniazdowanie orła przedniego Aquila chrysaetos w Beskidzie Niskim. Chrońmy przyr. ojcz. 49, 2: 99-102.
Sulma T. 1936. Kornuty - rezerwat na Łemkowszczyźnie. Ochr. Przyr. 16: 57-72.
Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972. Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa.
Świdziński H. 1933c. „Diabli Kamień” (G. Kosińska) skałka piaskowca magurskiego koło Folusza (p. Jasło). Zabytki Przyr. Nieożyw. 2: 129–131.
Święs F. 1966. Notatki florystyczne z Beskidu Niskiego. Fragm. Flor. et Geobot. 12, 2: 125-134.
Święs F. 1968. Rzadkie gatunki roślin naczyniowych w Beskidzie Niskim. Fragm. Flor. et Geobot. 14, 2: 165-168.
Święs F. 1978. Materiały do florystycznej analizy Beskidu Niskiego. Ann. UMCS C, 33: 333-348.
Święs F. 1980. Zarys porównawczej geobotanicznej charakterystyki Beskidu Niskiego z Bieszczadami i Beskidem Sądeckim. Ann. UMCS C, 35: 77-103.
Tacik T., Zającówna M., Zarzycki K. 1957. Z zagadnień geobotanicznych Beskidu Niskiego. Acta Soc. Bot. Pol. 22, 1: 17-48.
Wołoszczak E. 1896. Z granicy flory zachodnio- i wschodniokarpackiej. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 31: 119-159.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

51

Issue:

1

Start page:

19

End page:

37

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120322

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2020

In our library since:

Apr 9, 2020

Number of object content hits:

320

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/107878

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Michalik, Stefan, 1995, Magurski Park Narodowy Dec 1, 2020

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information