RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Carpathian flysch fossils - the arguments about conservation

Creator:

Gonera, Małgorzata

Date issued/created:

1997

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 36-38 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Alexandrowicz S. W., Bogacz K., Węcławik J. 1966. Les gres a Lithothamnium dans le Flysch de Magura des environs de Krościenko sur le Dunajec. Zesz. Nauk. AGH, Geologia 123: 39—61.
Alexandrowicz Z. 1967. Znaleziska paleontologiczne a ochrona przyrody. Chrońmy Przyr. Ojcz. 23, 3: 34—36.
Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J. 1992. Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Pań. Inst. Geol., Warszawa.
Bieda F. 1963. Siódmy poziom dużych otwornic we fliszu Karpat Polskich. Ann. Soc. Geol. PoL. 33, 1—3: 189—210.
Bieda F. 1969. Flysch formation in the Tertiary of the Polish Carpathians. Ann. Soc. Geol. Pol. 39, 1—3: 487—514.
Blaicher J. 1970. „Globigeryny” podmenilitowych margli globigerynowych. Biul. Inst. Geol. 221: 137—204.
Gąsiorowski S. M. 1962. Aptychi from the Dogger Malm and Neocomian in the Western Carpathians and their Stratigraphical value. Studia Geol. Pol. 10.
Geroch S., Jednorowska A., Książkiewicz M., Liszkowa J. 1967. Stratigraphy based upon microfauna in the western Polish Carpathians. Biul. Inst. Geol. 211: 185—282.
Geroch S., Krysowska M. i inni 1979. Sedymentacja margli z Węgierki. Ann. Soc. Geol. Pol. 49, 1—2: 105—134.
Grzybowski J. 1895. Mikrofauna karpackiego piaskowca spod Dukli. Rozpr. AU 29: 181—214.
Grzybowski J. 1897. Mikroskopowe badania namułów wiertniczych z kopalń naftowych. Kosmos 22: 393—439.
Haczewski G. 1989. Poziomy wapieni kokkolitowych w serii menilitowo-krośnieńskiej, rozróżnienie, korelacja i geneza. Ann. Soc. Geol. Pol. 59, 3—4: 435—523.
Jerzmańska A., Kotlarczyk J. 1988. Ichtiofauna w stratygrafii Karpat. Przegl. Geol. 36, 6: 346—352.
Kokoszyńska B. 1949. Stratygrafia dolnej kredy Karpat. Prace Inst. Geol. 6.
Kotlarczyk J., Kaczmarska I. 1987. Two diatom horizons in the Oligocene and (?) Lower Miocene of the Polish Outer Carpathians. Ann. Soc. Geol. Pol. 57, 3—4: 143-188.
Kozłowski S. 1992. Deklaracja z Rio początkiem ery poprzemysłowej. Przyr. Pol. 12: 10.
Kozłowski S. 1993. Globalny program działań — Agenda 21. Aura 4: 5—6.
Krach W. 1963. Mollusca of the Babica Clays (Paleocene) of the Middle Carpathians. Gastropods. Studia Geol. Pol. 14.
Krach W. 1969. Mollusca of the Babica Clays (Paleocene) of the Middle Carpathians. Pelecypoda. Studia Geol. Pol. 29.
Krajewski S., Urbaniak J. 1964. Znaleziska fauny w północnych Karpatach fliszowych. Biul. Inst. Geol. 179: ss. 236.
Kropaczek B. 1917. Sprawozdanie z wycieczek geologicznych w okolice Rzeszowa. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU 51: 100—105.
Książkiewicz M. 1972. Karpaty. W: Budowa geologiczna Polski (red. Pożaryski W.) t. 4, cz. 3.
Książkiewicz M. 1975. Bathymetry of the Carpathian Flysch Basin. Acta Geol. Pol. 25, 3: 309—367.
Książkiewicz M. 1977. Trace fossils in the flysch of the Polish Carpathians. Paleont. Polon. 36: pp. 208.
Leszczyński S. 1978. Wapienie glonowe i rodolity z piaskowców ciężkowickich jednostki śląskiej w Karpatach. Ann. Soc. Geol. Pol. 48, 3—4: 391—405.
Małecki J. 1963. Mszywioły z eocenu Karpat środkowych między Grybowem a Duklą. Prace Geol. PAN 16: 1—158.
Nowak W. 1963. Występowanie Pithonella ovalis (Kaufman) w zachodnich Karpatach fliszowych. Ann. Soc. Geol. Pol. 33, 9: 229—238.
Olszewska B. 1984. Interpretacja paleoekologiczna otwornic kredy i paleogenu polskich Karpat Zewnętrznych. Biul. Inst. Geol. 346: 7—62.
Radomski A. 1968. Poziomy nannoplanktonu wapiennego w paleogenie polskich Karpat Zachodnich. Ann. Soc. Geol. Pol. 38, 4: 545—606.
Reymanówna M. 1961. Nowe wiadomości o bennetytach z polskich Karpat. Wszechświat 2: 32—36.
Rogala W. 1925. Materiały do geologii Karpat. Cz. III. Fauna i wiek warstw popielskich. Kosmos 50: 932—939.
Rychlicki J. 1909. Przyczynek do fauny ryb karpackich łupków menilitowych. Kosmos 34: 7—9.
Turnau E. 1962. The age of coal fragments from the Cretaceous deposits in the Outer Carpathians, determined on microspores. Bull. Acad. Pol. Sc. 10, 2: 85—90.
Wendt H. 1971. Przed potopem. Wiedza Powszechna, Warszawa.
Wiśniowski T. 1908. Atlas geologiczny Galicji. Zesz. 21, PAU, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

53

Issue:

4

Start page:

24

End page:

38

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:113199

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 4, 2020

In our library since:

Feb 14, 2020

Number of object content downloads / hits:

949

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/108117

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information