Object

Title: Carpathian flysch fossils - the arguments about conservation

Creator:

Gonera, Małgorzata

Date issued/created:

1997

Resource Type:

Article

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 36-38 ; ISSN 0009-6172

References:

Alexandrowicz S. W., Bogacz K., Węcławik J. 1966. Les gres a Lithothamnium dans le Flysch de Magura des environs de Krościenko sur le Dunajec. Zesz. Nauk. AGH, Geologia 123: 39—61. ; Alexandrowicz Z. 1967. Znaleziska paleontologiczne a ochrona przyrody. Chrońmy Przyr. Ojcz. 23, 3: 34—36. ; Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J. 1992. Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Pań. Inst. Geol., Warszawa. ; Bieda F. 1963. Siódmy poziom dużych otwornic we fliszu Karpat Polskich. Ann. Soc. Geol. PoL. 33, 1—3: 189—210. ; Bieda F. 1969. Flysch formation in the Tertiary of the Polish Carpathians. Ann. Soc. Geol. Pol. 39, 1—3: 487—514. ; Blaicher J. 1970. „Globigeryny” podmenilitowych margli globigerynowych. Biul. Inst. Geol. 221: 137—204. ; Gąsiorowski S. M. 1962. Aptychi from the Dogger Malm and Neocomian in the Western Carpathians and their Stratigraphical value. Studia Geol. Pol. 10. ; Geroch S., Jednorowska A., Książkiewicz M., Liszkowa J. 1967. Stratigraphy based upon microfauna in the western Polish Carpathians. Biul. Inst. Geol. 211: 185—282. ; Geroch S., Krysowska M. i inni 1979. Sedymentacja margli z Węgierki. Ann. Soc. Geol. Pol. 49, 1—2: 105—134. ; Grzybowski J. 1895. Mikrofauna karpackiego piaskowca spod Dukli. Rozpr. AU 29: 181—214. ; Grzybowski J. 1897. Mikroskopowe badania namułów wiertniczych z kopalń naftowych. Kosmos 22: 393—439. ; Haczewski G. 1989. Poziomy wapieni kokkolitowych w serii menilitowo-krośnieńskiej, rozróżnienie, korelacja i geneza. Ann. Soc. Geol. Pol. 59, 3—4: 435—523. ; Jerzmańska A., Kotlarczyk J. 1988. Ichtiofauna w stratygrafii Karpat. Przegl. Geol. 36, 6: 346—352. ; Kokoszyńska B. 1949. Stratygrafia dolnej kredy Karpat. Prace Inst. Geol. 6. ; Kotlarczyk J., Kaczmarska I. 1987. Two diatom horizons in the Oligocene and (?) Lower Miocene of the Polish Outer Carpathians. Ann. Soc. Geol. Pol. 57, 3—4: 143-188. ; Kozłowski S. 1992. Deklaracja z Rio początkiem ery poprzemysłowej. Przyr. Pol. 12: 10. ; Kozłowski S. 1993. Globalny program działań — Agenda 21. Aura 4: 5—6. ; Krach W. 1963. Mollusca of the Babica Clays (Paleocene) of the Middle Carpathians. Gastropods. Studia Geol. Pol. 14. ; Krach W. 1969. Mollusca of the Babica Clays (Paleocene) of the Middle Carpathians. Pelecypoda. Studia Geol. Pol. 29. ; Krajewski S., Urbaniak J. 1964. Znaleziska fauny w północnych Karpatach fliszowych. Biul. Inst. Geol. 179: ss. 236. ; Kropaczek B. 1917. Sprawozdanie z wycieczek geologicznych w okolice Rzeszowa. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU 51: 100—105. ; Książkiewicz M. 1972. Karpaty. W: Budowa geologiczna Polski (red. Pożaryski W.) t. 4, cz. 3. ; Książkiewicz M. 1975. Bathymetry of the Carpathian Flysch Basin. Acta Geol. Pol. 25, 3: 309—367. ; Książkiewicz M. 1977. Trace fossils in the flysch of the Polish Carpathians. Paleont. Polon. 36: pp. 208. ; Leszczyński S. 1978. Wapienie glonowe i rodolity z piaskowców ciężkowickich jednostki śląskiej w Karpatach. Ann. Soc. Geol. Pol. 48, 3—4: 391—405. ; Małecki J. 1963. Mszywioły z eocenu Karpat środkowych między Grybowem a Duklą. Prace Geol. PAN 16: 1—158. ; Nowak W. 1963. Występowanie Pithonella ovalis (Kaufman) w zachodnich Karpatach fliszowych. Ann. Soc. Geol. Pol. 33, 9: 229—238. ; Olszewska B. 1984. Interpretacja paleoekologiczna otwornic kredy i paleogenu polskich Karpat Zewnętrznych. Biul. Inst. Geol. 346: 7—62. ; Radomski A. 1968. Poziomy nannoplanktonu wapiennego w paleogenie polskich Karpat Zachodnich. Ann. Soc. Geol. Pol. 38, 4: 545—606. ; Reymanówna M. 1961. Nowe wiadomości o bennetytach z polskich Karpat. Wszechświat 2: 32—36. ; Rogala W. 1925. Materiały do geologii Karpat. Cz. III. Fauna i wiek warstw popielskich. Kosmos 50: 932—939. ; Rychlicki J. 1909. Przyczynek do fauny ryb karpackich łupków menilitowych. Kosmos 34: 7—9. ; Turnau E. 1962. The age of coal fragments from the Cretaceous deposits in the Outer Carpathians, determined on microspores. Bull. Acad. Pol. Sc. 10, 2: 85—90. ; Wendt H. 1971. Przed potopem. Wiedza Powszechna, Warszawa. ; Wiśniowski T. 1908. Atlas geologiczny Galicji. Zesz. 21, PAU, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

53

Issue:

4

Start page:

24

End page:

38

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:113199

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Feb 14, 2020

In our library since:

Feb 14, 2020

Number of object content hits:

8

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/108117

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information