Object

Title: Disappearing, endangered and rare insect species in Załęcze Landscape Park

Creator:

Kowalczyk, Jan Krzysztof ; Kurzac, Tadeusz

Date issued/created:

2000

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 130-131 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Borusiewicz A., Kapuściński S. 1950. Materiały do znajomości rozsiedlenia w lasach polskich rodzaju biegacz – Carabus Lin. (Carabidae, Coleoptera). Prace Roln.-Leśne 54: 1–32.
Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1992. Chrząszcze – Coleoptera, Ryjkowcowate prócz ryjkowców – Curculionoidea prócz Curculionidae. Katalog Fauny Polski 51, PWN, Warszawa.
Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1995. Chrząszcze – Coleoptera, Ryjkowce – Curculionidae, 2. Katalog Fauny Polski 54, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1997. Chrząszcze – Coleoptera, Ryjkowce – Curculionidae 3. Katalog Fauny Polski 56, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
Buszko J. 1986. A review of Polish Pterophoridae (Lepidoptera). Pol. Pismo Ent. 56: 273–315.
Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce. 1986–1995. Turpress, Toruń.
Buszko J. 1998. Czerwona lista motyli dziennych (Rhopalocera) Górnego Śląska. Raporty i opinie 3: 69–82.
Dąbrowski J. 1961. Zanikanie gatunku Zygaena carniolica Scop. (Lepidpotera, Zygaenidae) w okolicy Krakowa. Przegl. Zool. 5 (1): 42–47.
Dąbrowski J. S., Krzywicki M. 1982. Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Polski, I. Nadrodziny: Papilionoidea, Hesperioidaea, Zygaenoidea. PWN, Warszawa.
Głowaciński Z. (red.) 1992. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, Kraków.
Liana A. 1976. Prostoskrzydłe (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych na Wyżynie Małopolskiej. Fragm. Faun. 20 (25): 469–558.
Romaniszyn W. 1961. Asilidae (Diptera) z Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Zesz. Nauk. UŁ, II 10: 157–173.
Sakwa S. 1962. Tipulidae (Diptera) Wyżyny Łódzkiej. Fragm. Faun. 9: 307–329.
Skalski A. W. 1976. Uwagi o zmianach w lepidopterofaunie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i terenów przyległych. W: Entomologia a ochrona środowiska. PWN, Warszawa: 27–33.
Skalski A. W. 1977. Materiały do znajomości motyli (Lepidoptera) okolic Częstochowy. IV Roczn. Muz. Okręg. w Częstochowie, Przyroda 1: 69–77.
Skalski A. W. 1992a. Rozsiedlenie motyli dziennych (Lepioptera: Papilionoidea+Hesperioidea) na Wyżynie Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska 18: 179–192.
Skalski A. W. 1992b. Zmiany fauny motyli dziennych Wyżyny Częstochowskiej. Prądnik, Prace Muz. im. W. Szafera 5: 191–222.
Tomaszewski C. 1962. Chruściki (Trichoptera) Wyżyny Łódzkiej. Fragm. Faun. 9 (22): 331–353.
Wiśniowski B., Kowalczyk J. K. 1998a. Nowe dla Polski gatunki grzebaczy (Hymenoptera: Aculeata: Sphecidae) oraz nowe stanowiska gatunków rzadkich. Prądnik. Prace Muz. im. W. Szafera 11–12: 219–222.
Wiśniowski B., Kowalczyk J. K. 1998b. Materiały do poznania nastecznikowatych Polski (Hymenoptera: Aculeata: Pompilidae). Prądnik, Prace Muz. im. W. Szafera 11–12: 251–260.
Włodarczyk J. 1964. Gryzki (Psocoptera) Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Fragm. Faun. 11: 143–159.
Wojtas F. 1967. Widelnice (Plecoptera) środkowego odcinka górnej Warty i jej dopływów. Zesz. Nauk. UŁ, II 25: 3–11.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

56

Issue:

5

Start page:

123

End page:

131

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:113245

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2020

In our library since:

Feb 14, 2020

Number of object content hits:

6

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/110186

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information