Obiekt

Tytuł: Gospodarka leśna jako źródło zagrożenia naturalnych zbiorowisk Puszczy Białowieskiej II. Grądy Tilio-Carpinetum

Twórca:

Bobiec, Andrzej

Data wydania/powstania:

1998

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 30-31 ; ISSN 0009-6172

Bibliografia:

Bobiec A. 1994a. The masaic diversity of ground vegetation along the transect through the transition zone from the pure coniferous to the mixed coniferus site in the Białowieża Primeval Forest in north-eastern Poland. Fragm. Flor. et Geobot. 39, 2: 605-617.
Bobiec A. 1994b. The micromosaic structure of the ground layer vegetation in thirty-four chosen plots of Białowieża Forest in north-eastern Poland. Fragm. Flor. et Geobot. 39, 2: 619-638.
Bobiec A. 1996. Gospodarka leśna jako źródło zagrożenia naturalnych zbiorowisk Puszczy Białowieskiej. I. Bór trzcinnikowo-świerkowy Calamagrostio arundinaceae-Piceetum. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52, 6: 58-65.
Bobiec A. 1998. The mosaic diversity of field layer vegetation in the natural and exploited forests of Białowieża. Plant Ecol. 136: 175-187.
Buchholz L., Ossowska M., 1995. Entomofauna martwego drewna – jej biocenotyczne znaczenie w środowisku leśnym oraz możliwości i problemy ochrony. Przegl. Przyr. 6,3/4: 93-105.
Busing R. T. 1991. A spatial model of forest dynamics. Vegetatio 92: 167-179.
Dierschke H. 1991. Rasterkarten in verschiedenem Maßstab als Dokumente für Vegetationsveranderungen. Phytocoenosis 3 (N.S.): 37-45.
Faliński J. B. 1986. Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forest. Ecol. stud. in Białowieża Forest. Junk., Dordrecht.
Grzywacz A., Tomiałojć L. 1997. Uchwała Komitetów Polskiej Akademii Nauk - Nauk Leśnych i Ochrony pryrody - w sprawie przyszłości Puszczy Białowieskiej. Parki Nar. i Rez. Przyr. 16, 4: 91-92.
Julve P., Gillet F. 1994. Conceptions and methods of the individual vegetation maps. III. Experiences of French authors (Map 3). Phytocoenosis 6 (N.S.): 45-66.
Koop H. 1989. Forest Dynamics, SILVI-STAR: A comprehensive monitoring system. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
Leidbundgut H. 1959. Über Zweck und Methodik der Struktur- und Zuwachsanalyse von Urwälder. Schweizer. Z. Forstwes. 110, 3: 111-124.
Lindner M., Sievanen R., Pretzsch H. 1997. Improving the simulation of stand structure in a forest gap model. For. Ecol. Manage. 95: 183-195.
Matuszkiewicz W. 1982. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Mayer H., Neumann M. 1981. Struktureller und entwicklungsdynamischer Vergleich der Fichten-Tannen-Buchen-Urwälder Rothwald/Niederösterreich und Čorcova Ivala-Kroatien). Forstwissenschaftliches Centralblatt 100: 111-132.
Miścicki S. 1994. Naturalne fazy rozwojowe drzewostanów - podstawa taksacji leśnych rezerwatów przyrody. Sylwan 138, 4: 29-39.
Oldeman R. A. A. 1990. Forests: Elements of silvology. Springer-Verlag, Berlin.
Paczoski J. 1930. Lasy Białowieży. Państw. Rada Ochr. Przyr., Monografie. Poznań.
Pélissier R. and Riéra B. 1993. Dix ans de dynamique d'une forêt dense humide de Guyane Française. Rev. Ecol. (Terre Vie) 48: 21-33.
Rabotnow T. A. 1985. Fitocenologia. PWN, Warszawa.
RDLP Białystok 1997. Zasady postępowania hodowlanego i ochronnego w ekosystemach leśnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska. Białystok.
Riéra B. 1995. Rôle des perturbations actuelles et passées dans la dynamique et la mosaïque forestière. Rev. Ecol. (Terre Vie) 50: 209-222.
Riéra B., Pélissier R. 1998. Caractérisation d'une mosaïque forestière et de sa dynamique en forêt tropicale humide sempervirente. Biotropica 30 (2): 251-260.
Sokołowski A. W. 1980. Zbiorowiska leśne północno-wschodniej Polski. Mon. Bot. 60: 3-205.
Sokołowski A. W. 1993. Fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Parki Nar. i Rez. Przyr. 12, 3: 5-190.

Czasopismo/Seria/cykl:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Tom:

54

Zeszyt:

6

Strona pocz.:

18

Strona końc.:

31

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:125268

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-12-01

Data dodania obiektu:

2020-05-28

Liczba wyświetleń treści obiektu:

15

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/130358

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji