RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wenanty Tyszkowsk i[Listy do Michała Kazimierza zwanego Rybeńko i Karola Stanisława zwanego Panie Kochanku Radziwiłłów]

Creator:

Mazurkowa, Bożena : Oprac. ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Napis Seria XXV (2019)

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Czeppe M., Sapieżyna Elżbieta, w: Polski słownik biograficzny, t. 35, Warszawa–Kraków 1994.
2. Dąbrowski S.P., Kasztelanka na wydaniu. Małżeńskie perypetie Elżbiety z Branickich Sapieżyny, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 2 (10).
3. Dąbrowski S.P., Wizja przestrzeni eschatologicznych w „Teatrum myśli…” Wenantego Tyszkowskiego, w: Światy oświeconych i romantycznych. Doświadczenia, uczucia, wyobraźnia, red. B. Mazurkowa, Katowice 2015.
4. Dymnicka-Wołoszyńska H., Radziwiłł Michał Kazimierz zw. Rybeńko, w: Polski słownik biograficzny, t. 30, Warszawa 1987.
5. Estreicher K., Bibliografia polska, cz. 3, t. 16 (27), Kraków 1929 (hasło: Sapieżyna Elżbieta z Branickich).
6. Estreicher K., Bibliografia polska, cz. 3, t. 20 (31), Kraków 1936 (hasła: Tysza Wenanty; Tyszkowski Wenanty).
7. Judkowiak B., Franciszka Urszula Radziwiłłowa (1705–1753), w: Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, red. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1992.
8. Kaleta R., Okoliczności powstania 1 części „Powązek” S. Trembeckiego, w: idem, Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorow, Wrocław 1971.
9. Korespondencja W. Tyszkowskiego do Radziwiłłów, 1750–1765, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dział V, nr 16707.
10. Korespondencja ks. Karola Stanisława Radziwiłła, wojewody wileńskiego „Panie Kochanku” 1762–1790, ze zbiorów familijnych wyd. K. Waliszewski, Kraków 1888.
11. Korespondencja księcia Karola Stanisława Radziwiłła, wojewody wileńskiego „Panie Kochanku” 1744–1790, z archiwum w Werkach wyd. C. Jankowski, Kraków 1898.
12. Kowalewska D., Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia, Toruń 2009.
13. List JO Księcia JMci Radziwiłła, wojewody wileńskiego, do siostry swej Jejmość pani Morawskiej pisany, w: Archiwum domowe do dziejow i literatury krajowej, z rękopismów i dzieł najrzadszych zebrał i wydał K.W. Wójcicki, Warszawa 1856.
14. Listy księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku” (1751–1790), z różnych archiwów wyd. E. Łuniński z dwoma portretami, Warszawa 1906.
15. Manyś B., Radości i troski Anny z Mycielskich Radziwiłłowej w listach do męża Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”, w: Kobiece kręgi korespondencyjne w XVIII–XIX wieku, red. B. Popiołek, U. Kicińska, A.S. Słaby, Warszawa 2016.
16. Mańkowski T., Jurydyka Radziwiłłowska we Lwowie, „Przegląd Krajoznawczy” 1938, nr 10–12.
17. Matuszewicz M., Diariusz życia mego, t. 2: 1758–1764, tekst oprac. i wstępem poprzedził B. Królikowski, komentarz Z. Zielińskiej, Warszawa 1986.
18. Mazurkowa B., Pośrednik do specjalnych poruczeń. O kilku listach Wenantego Tyszkowskiego, w: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 8: Literatura, historia, język, red. P. Borek, M. Olma, M. Piątek, Kraków 2019.
19. Michalski T., Radziwiłł Karol Stanisław zw. Panie Kochanku, w: Polski słownik biograficzny, t. 30, Wrocław 1987.
20. Mroczek K., Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako problem stosunku między nadawcą i odbiorcą, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 2.
21. Murawiec W., Tyszkowski Wenanty Andrzej, w: Słownik polskich pisarzy franciszkańskich. (Bernardyni i franciszkanie śląscy, franciszkanie konwentualni, klaryski oraz zgromadzenia III reguły), red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1981.
22. Respons JM pani Morawskiej na list Księcia JMci pisany, w: Archiwum domowe do dziejow i literatury krajowej, z rękopismów i dzieł najrzadszych zebrał i wydał K.W. Wójcicki, Warszawa 1856.
23. Rok B., Wstęp, w: T.K. z Radziwiłłów Morawska, Diariusz podroży europejskiej w latach 1773–1774, wstęp i oprac. B. Rok, Wrocław 2002.
24. Schmitt H., Materiały do dziejow bezkrolewia po śmierci Augusta III i pierwszych lat dziesięciu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, t. 1, Lwów 1857.
25. Sitnik A.K., Bernardyni lwowscy. Historia klasztoru i kościoła pod wezwaniem świętych Bernardyna ze Sieny i Andrzeja Apostoła we Lwowie (1460–1785), Kalwaria Zebrzydowska 2006.
26. Smoleński W., Przewrot umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne, Kraków 1891.
27. Tyszkowski W., Jaśnie Oświeconej księżnie JMci Elżbiecie z Branickich księżnie Sapieżynie, wojewodzicowej mścisławskiej, pani i dobrodziejce, w: idem, Teatrum myśli albo zdań z sobą walczących, w materiach siłu rozrożnionych religii, szukającym prawdy otworzone, przez siedmiu aktorow zagajone. Tomik o miejscach osobliwych razem z światem całym stworzonych, do ukarania wszystkich grzesznych, od samegoż Stworcy wyznaczonych, Lwów 1780.
28. Zielińska T., Szlacheccy właściciele nieruchomości w miastach XVIII w., Warszawa–Łódź 1987.
29. Zielińska Z., Morawski Ignacy Feliks, w: Polski słownik biograficzny, t. 21, Wrocław 1976.

Relation:

Napis

Volume:

25

Start page:

161

End page:

173

Detailed Resource Type:

Source

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:112743 ; 1507-4153 ; 10.18318/napis.2019.1.10

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Feb 7, 2020

Number of object content downloads / hits:

454

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/133866

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information