Object

Title: Matki i córki w polu autobiograficznym

Creator:

Grzemska, Aleksandra

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2018)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Bal M., Afekt jako siła kulturowa, przeł. A. Turczyn, w: Historie afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2015. ; 2. Bal M., Zagubienie: „gruntowna przemiana kwestii naszego «my»”, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, w: Historie afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2015. ; 3. bell hooks, Margines jako miejsce radykalnego otwarcia, przeł. E. Domańska, „Literatura na Świecie” 2008, nr 1/2. ; 4. bell hooks, Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum, przeł. E. Majewska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013. ; 5. Bourdieu P., Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2007. ; 6. Czermińska M., Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu, „Autobiografia. Literatura, Kultura, Media” 2014 nr 1 (2). ; 7. Deleuze G., Proust i znaki, przeł. M.P. Markowski, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2000. ; 8. Domańska E., „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” 2007, nr 5. ; 9. Ettinger B.L., Transkryptum: tropienie śladów pamięci z/w/z myślą o Innym, przeł. A. Chromik, A. Kisiel, „Narracje o Zagładzie” 2016, nr 2. ; 10. Fischer-Lichte E., Estetyka performatywności, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008. ; 11. Glosowitz M., Estetyka afektywna. Zarys metodologii badań literackich, w: Historie afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2015. ; 12. Gusdorf G., Warunki i ograniczenia autobiografii, przeł. J. Barczyński, w: Autobiografia, red. M. Czermińska, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2009. ; 13. Jankowicz G., Marecki P., Palęcka A., Sowa J., Warczok T., Zamiast wstępu. Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu, „Praktyka Teoretyczna” 2014, nr 1 (11). ; 14. Kohany M., Powrót, przeł. E. Kuryluk, „Zeszyty Literackie” 2011 nr 1. ; 15. Krzyk. Zuzanna Janin o Marii Anto, w: R. Grzela Obecność. Rozmowy, Drzewo Babel, Warszawa 2015. ; 16. Kuryluk M., Jędrek i Piotr, Gebethner i Wolff, Warszawa 1946. ; 17. Lachowski M., Granice obrazu Marii Anto, w: Maria Anto. Malarka, red. M. Jachuła, Zachęta − Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2017. ; 18. Luhmann N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, przeł. M. Kaczmarczyk, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2012. ; 19. Luhmann: teoria systemów autopojetycznych, w: J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003. ; 20. Marglit A., Emocje przypomniane, przeł. T. Kunz, w: Historie afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2015. ; 21. Maria Anto, red. E. Olszewska, przeł. K. Lipnicka-Kołtuniak, Muza, Warszawa 2004. ; 22. Maria Anto. Malarka, red. M. Jachuła, Zachęta − Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2017. ; 23. Piękny dzień. Rozmowa Ewy Kuryluk z Agnieszką Drotkiewicz, „Dwutygodnik” 2009 nr 15, http://www.dwutygodnik.com/artykul/525-piekny-dzien.html (9.08.2017). ; 24. Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku, red. A. Grzemska, I. Iwasiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017. ; 25. Rich A., Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, przeł. J. Mizielińska, Sic!, Warszawa 2000. ; 26. Schechner R., Performatyka: wstęp, przeł. T. Kubikowski, red. przekł. M. Rochowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006. ; 27. Sendyka R., Od kultury „ja” do kultury „siebie”. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych, Universitas, Kraków 2015. ; 28. Szaleństwo Majki Skowron, reż. S. Jędryka, scen. A. Minkowski, serial dziewięcioodcinkowy, 1976. ; 29. Taniec dla Marii i Nelly. Z Zuzanną Janin rozmawia Małgorzata Czyńska, w: Zuzanna Janin. Biała kruk / White She-Raven, Fundacja Lokal Sztuki, Lublin–Warszawa 2016. ; 30. W sprawie Susan Sontag (Regarding Susan Sontag), reż. N.D. Kates, scen. N.D. Kates, J. Haptas, USA, HBO, 2014, 95 min. ; 31. Woolf V., Krzywa wieża, w: tejże Eseje wybrane, przeł. M. Heydel, wyb. i oprac. M. Heydel, R. Sendyka, posł. R. Sendyka, Karakter, Kraków 2015. ; 32. Z Marią Anto rozmawia Małgorzata Bocheńska, w: Maria Anto, red. E. Olszewska, przeł. K. Lipnicka-Kołtuniak, Muza, Warszawa 2004. ; 33. Zaleski M., Estetyka zmąconych emocji, czyli estetyka zwykłości – o Dorocie Masłowskiej dwukrotnie, w: Historie afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2015.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

77

End page:

91

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:119865 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2018.6.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2020

In our library since:

Apr 2, 2020

Number of object content hits:

27

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/148887

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information