Object

Title: Nowe stanowisko brodaczki kępkowej Usnea hirta i włostki brązowej Bryoria fuscescens odkryte w Częstochowie ; New site of Usnea hirta and Bryoria fuscescens in Częstochowa

Creator:

Bąbelewska, Agnieszka ; Mączyński, Nikodem

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 147-148 ; ISSN 0009-6172

References:

Bąbelewska A. 2012. Zanieczyszczenie parków krajobrazowych ziemi częstochowskiej metalami ciężkimi (monografia). Wyd. AJD w Częstochowie, Częstochowa. ; Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 2006. Red list of the lichens in Poland. W: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (red.). Red List of Plants and Fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków: 71–89. ; Czyżewska K. 1978. Flora porostów dorzecza Pilicy. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN 6: 89–108. ; Hawksworth D.L., Rose F. 1970. Qualitative scale for estimating sulphur dioxide air pollution in England and Wales using epiphytic lichens. Nature 227: 145–148. ; Hernik E. 1999. Nowe stanowisko brodaczki kępkowej Usnea hirta i struzianki sosnowej Strangospora piniola – rzadkich porostów (Lichenes) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5: 91–92. ; Kiszka J. 1977. Wpływ emisji miejskich i przemysłowych na florę porostów Krakowa i Puszczy Niepołomickiej. Prace Monograficzne WSP w Krakowie 19: 5–137. ; Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa. Leśniański G. 2012. Czerwona lista porostów województwa śląskiego. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice. Raporty Opinie 6: 35–71. ; Lisowska M. 2011. Lichen recolonisation in an urban-industrial area of southern Poland as a result of air quality improvement. Environmental Monitoring and Assesment 179: 177–190. ; Matuszkiewicz W. 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa. ; Motyka J. 1962. Porosty. Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Tom 5, część 2. PWN, Warszawa. ; Nowak J. 1961. Porosty Wyżyny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Monografie Botaniczne 11 (2): 1–126. ; Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunków grzybów. Dz.U. poz. 1408. ; Słaby A., Lisowska M. 2012. Epiphytic lichen recolonization in the centre of Cracow (Southern Poland) as a result of air quality improvement. Polish Journal of Ecology 60 (2): 225–240.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

2

Start page:

144

End page:

148

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:125588

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

May 29, 2020

In our library since:

May 29, 2020

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/156829

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information