Object

Title: Występowanie obrazków alpejskich Arum alpinum w rezerwacie Góra Chełm na Pogórzu Strzyżowskim ; Occurrence of Arum alpinum in the Góra Chełm reserve in the Strzyżowskie Foothills

Creator:

Wójcik, Tomasz ; Ziaja, Maria

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 204-206 ; ISSN 0009-6172

References:

Bober J. 1974. Notatki florystyczne z południowej części Pogórza Dynowskiego. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Botaniczne 2: 175–180. ; Dajdok Z. 2002. Obrazki alpejskie. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Śląskie Wydawnictwo ADAN, Opole. ; Dajdok Z., Kącki Z. 2001. The distribution of Arum maculatum L. (Araceae) in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70 (2): 103–106. ; Deptuch K., Deptuch W., Oklejewicz K. 1998. Notatki florystyczne z Pogórza Dynowskiego i Przedgórza Rzeszowskiego (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 5: 27–30. ; Deptuch W., Oklejewicz K. 1998. Notatki florystyczne z Beskidu Niskiego (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 5: 21–26. ; Dubiel E., Loster S., Zając E.U., Zając A. 1975. Notatki florystyczne z Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich. Fragmenta Floristica et Geobotanica 21 (4): 459–461. ; Dzwonko Z., Loster S. 2001. Wskaźnikowe gatunki starych lasów i ich znaczenie dla ochrony przyrody i kartografii roślinności. Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce. Prace Geograficzne 178: 119–132. ; Fabiszewski J., Kwiatkowski P. 2002. Threatened vascular plants of the Sudeten Mountains. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71 (4): 339–350. ; Gawroński S., Szewczyk M., Zelek R. 2012. Atlas roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich powiatu limanowskiego. Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne, Limanowa. ; Grodzińska K. 1968. Rośliny naczyniowe Pasma Bukowicy (Beskid Niski). Fragmenta Floristica et Geobotanica 14(1): 3–82. ; Gutkowska B. 2014. Flora roślin naczyniowych i stosunki geobotaniczne południowej części Pogórza Dynowskiego. Praca doktorska wykonana w Zakładzie Botaniki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów (mscr). ; Jasiewicz A. 1965. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Zachodnich. Monografie Botaniczne 20: 1–338. ; Jaźwa M., Stadnicka-Futoma A. 2014. Rzadkie, chronione i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Przedgórza Rzeszowskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 21(2): 275–285. ; Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska W: Kącki Z. (red.). Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego, PTPP „pro Natura”, Wrocław: 9–65. ; Kondracki J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; Kornaś J., Medwecka-Kornaś A., Towpasz K. 1996. Rośliny naczyniowe Pogórza Ciężkowickiego (Karpaty Zachodnie). Zeszyty Naukowe UJ, Prace Botaniczne 28: 1–170. ; Kowalczyk T. 2013. Interesujące gatunki roślin naczyniowych Pogórza Leskiego (Karpaty Wschodnie). Roczniki Bieszczadzkie 21: 81–91. ; Kozłowska K. 2009. Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych w SE części Cieśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (Bieszczady Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 16 (2): 297–303. ; Matuszkiewicz W. 2004. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum 3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego. Ochrona Przyrody 29: 17–87. ; Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. W: Mirek Z. (red.). Biodiversity of Poland 1. W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków: 1–442. ; Niedźwiecka J. 2006. Flora Pogórza Dynowskiego i jej aspekty fitogeograficzne. Praca doktorska wykonana w Zakładzie Taksonomii Roślin i Fitogeografii UJ, Kraków (mscr). ; Nowak A., Nowak S., Spałek K. 2008. Red list of vascular plants of Opole province. Opole Scientific Society Nature Journal 41: 141–158. ; Oklejewicz K. 1993. Flora Dołów Jasielsko-Sanockich. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Botaniczne 26: 1–167. ; Oklejewicz K., Janusz A., Durak T. 2007. Uzupełnienia do flory Gór Słonnych. Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 14 (1): 206–208. ; Oklejewicz K., Jóźwiak A., Skrzypek B., Wolak N. 2004. Uzupełnienie do flory Pogórza Strzyżowskiego (SE Polska). Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 11: 199–202. ; Parusel J.B., Urbisz A. (red.) 2012. Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego. W: Parusel J.B. (red.). Raporty Opinie 6. Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030. Raport o stanie przyrody województwa śląskiego 2. Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego: 103–177. ; Pawłowski B. 1925. Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny. Prace Monogrograficzne Komisji Fizjograficznej PAU 1: 1–342. ; Piątek K. 2007. Chronione i zagrożone rośliny naczyniowe okolic Jodłowej na Pogórzu Ciężkowickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (6): 65–74. ; Piątek M. 1994. Walory przyrodnicze projektowanego rezerwatu „Uroczysko Wróblowice” na Pogórzu Ciężkowickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 50 (6): 60–66. ; Piątek M. 1999. Rośliny naczyniowe projektowanego rezerwatu „Uroczysko Wróblowice” (Pogórze Rożnowskie). Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 6: 45–54. ; Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2003. Atlas roślin chronionych. Flora Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa. Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U. z 2014 r., poz. 1409. ; Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1986. Rośliny polskie. Tom II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; Święs F. 1966. Notatki florystyczne z Beskidu Niskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica 12 (2): 123–134. ; Święs F. 1982. Charakterystyka geobotaniczna lasów Beskidu Niskiego. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, Lublin. ; Terpό A. 1973. Kritische Revision der Arum-Arten des Karpatenbeckens. Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 18 (1–2): 215–255. ; Towpasz K. 1987. Rośliny naczyniowe Pogórza Strzyżowskiego. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Botaniczne 16: 1–160. ; Towpasz K., Stachurska-Swakoń A. 2010. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych ze związków: Carpinion betuli i Fagion sylvaticae na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 17 (2): 315–359. ; Witkowska-Żuk L. 2012. Atlas roślinności lasów. Flora Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa. ; Wolanin M. 2014. Rośliny naczyniowe Pogórza Przemyskiego i zachodniej części Płaskowyżu Chyrowskiego. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Botaniczne 47: 1–383. ; Wróbel D. 2007. Nowe stanowisko Arum alpinum (Araceae). Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 14 (1): 200–201. ; Zając A., Zając M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków. ; Zając M. 1996. Mountain Vascular Plants in the Polish Lowlands. Polish Botanical Studies 11: 1–92. ; Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków. ; Zarzycki K., Szeląg Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. W: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (red.). Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków: 9–20. ; Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological values of vascular plants of Poland. Biodiversity of Poland. Institute of Botany PAS, Kraków. ; Zemanek B. 1981. Rośliny naczyniowe Gór Słonnych (Polskie Karpaty Wschodnie). Zeszyty Naukowe UJ, Prace Botaniczne 8: 35–124. ; Zemanek B. 1989. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Niskich i Otrytu (polskie Karpaty Wschodnie). Zeszyty Naukowe UJ, Prace Botaniczne 20: 1–185.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

3

Start page:

199

End page:

206

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:125717 ; oai:rcin.org.pl:125717

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Jun 30, 2020

In our library since:

May 29, 2020

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/157015

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information