Object

Title: Nowe stanowiska dwulistnika muszego Ophrys insectifera w Tatrzańskim Parku Narodowym ; New localities of Ophrys insectifera in the Tatra National Park

Creator:

Binkiewicz, Bogusław

Date issued/created:

2015

Resource type:

Tekst

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 214-215 ; ISSN 0009-6172

References:

Baumann H., Künkele S., Lorenz R. 2010. StorczykiEuropy i obszarów sąsiednich. Multico OficynaWydawnicza, Warszawa.
Bernacki L., Błońska A., Wróbel I. 2014. Dwulistnikmuszy Ophrys insectifera L. na siedlisku antropogenicznymw Pienińskim Parku Narodowym.Pieniny – Przyroda i Człowiek 13: 27–32.
Binkiewicz B., Binkiewicz K. 2011. Interesującerośliny naczyniowe muraw kserotermicznychw Boczkowicach na Wyżynie Miechowskiej.Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (5): 433–440.
Borg-Karlson A., Groth I., Ägren L., Kullenberg B.1993. Form-specific fragances from Ophrys insectiferaL. (Orchidaceae) attract species of differentpollinator genera. Evidenee of sympatricspeciation? Chemoecology 4 (1): 39–45.
Claessens J., Kleynen J. 2011. The flower of the Europeanorchid. Form and function. Publ. Claessens& Kleynen, Voerendaal.
Kaźmierczakowa R., Poznańska Z. 1982. Storczykowaterezerwatu Wały na Wyżynie Miechowskiej.Wszechświat 83: 96–100.
Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. 2014. Ophrys insectiferaL. Dwulistnik muszy. W: KaźmierczakowaR., Zarzycki K., Mirek Z. (red.). Polska czerwonaksięga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe.Wyd. III. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków:790–793.
Kolanowska M., Naumowicz J., Naczk A., ŚwięczkowskaE. 2012. Dwulistnik muszy Ophrys insectifera(Orchidaceae) w Pienińskim Parku Narodowym– nowe stanowiska. Chrońmy PrzyrodęOjczystą 68 (2): 143–145.
Kullenberg B. 1956. Field experiments with chemicalsexual attractants on aculeate Hymenopteramales. Zoologiska Uppsala 31: 253–354.
Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczaniazbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa.
Mirek Z. 1989. Osobliwości florystyczne SiwiańskichTurni w Tatrzańskim Parku Narodowym.Chrońmy Przyrodę Ojczystą 45 (4): 74–77.
Mirek Z. 1990. Występowanie dwulistnika muszegoOphrys insectifera w Tatrzańskim Parku Narodowym.Chrońmy Przyrodę Ojczystą 46 (1):57–62.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M.2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland.A checklist. Biodiversity of Poland 1. InstytutBotaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
Mirek Z., Stawowczyk K. 2008. Dwulistnik muszy.Ophrys insectifera L. W: Mirek Z., Piękoś-MirkowaH. (red.). Czerwona księga Karpat polskich.Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN,Kraków: 474–476.
Nowak T., Delimat A. 1997. Stanowiska trzech gatunkówstorczykowatych w Małych Koryciskachw Tatrzańskim Parku Narodowym. ChrońmyPrzyrodę Ojczystą 53 (3): 72–74.
Piątek G., Vončina G. 1995. Stanowisko dwulistnikamuszego Ophrys insectifera w Tatrach. ChrońmyPrzyrodę Ojczystą 51 (4): 67–68.
Radwańska-Paryska Z. 1981. Notatki florystycznez Tatr i Podtatrza. Fragmenta Floristica et Geobotanica27 (3): 349–357.
Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiskaz dnia 9 października 2014 r. w sprawieochrony gatunkowej roślin. Dz.U. 2014, poz. 1409.
Szlachetko D.L. 2001. Flora Polski. Storczyki. MulticoOficyna Wydawnicza, Warszawa.
Walusiak E., Gawryś W. 2007. Nowe stanowisko dwulistnika muszego Ophrys insectifera L. w TatrzańskimParku Narodowym. Chrońmy PrzyrodęOjczystą 63 (5): 103–108.
plants in Poland. W: Mirek Z., Zarzycki K.,Wojewoda W., Szeląg Z. (red.). Red list of plantsand fungi in Poland. W. Szafer Insitute of Botany,Polish Academy of Sciences, Kraków: 11–20.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

3

Start page:

207

End page:

215

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:125721

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

May 29, 2020

Number of object content hits:

6

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/157016

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information