Object

Title: Porosty epifityczne parku przypałacowego w Opinogórze Górnej (Północne Mazowsze) ; Epiphytic lichens of the manor park in Opinogóra Górna (N Mazovia)

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 264-265 ; ISSN 0009-6172

References:

Cieśliński S. 2003a. Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce Północno-Wschodniej. Phytocoenosis 15 (N.S.). Supplementum Cartographiae Geobotanicae 15: 1–426. ; Cieśliński S. 2003b. Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce Północno-Wschodniej. Monographiae Botanicae 91: 91–106. ; Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 2006. Red list of the lichens in Poland. W: Mirek Z., ZarzyckiK., Wojewoda W., Szeląg Z. (red.). Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 71–89. ; Cieśliński S., Fałtynowicz W. (red.) 1993. Note from editors. W: Cieśliński S., Fałtynowicz W. (red.).Atlas of geographical distribution of lichens in Poland 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 5–67. ; Czarnota P. 1994. Porosty zabytkowego parku dworskiego w Porębie Wielkiej w Gorcach. FragmentaFloristica et Geobotanica Polonica 1: 91–95. ; Drzał M. 1975. Parki W Polsce. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Dokumentacja Geograficzna 1–2: 1–306. ; Fałtynowicz W. 2003. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland – an annotated checklist.W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. ; Index Fungorum 2015 [www.indexfungorum.org]; dostęp: 15.05.2015 r. ; Kamiński R., Maruszewski M. 2014. Zabytkowy Park w Opinogórze [http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/park-]; dostęp: 15.05.2015 r. ; Kiszka J. 1995. Epifityczne porosty ogrodów podworskich jako wskaźniki jakości środowiska naturalnego. Arboretum Bolestraszyce 3: 59–71. ; Kolanko K., Matwiejuk A. 2007. Porosty zabytkowego parku krajobrazowego przy Muzeum Rolnictwaim. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Parki narodowe i Rezerwaty Przyrody 26 (3): 125–133. ; Kondracki J. 2013. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa. ; Kubiak D. 2009. Porosty rezerwatu „Dziektarzewo”. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 28 (2): 45–55. ; Kubiak D. 2013. Znaczenie starodrzewu dla zachowania różnorodności porostów w lasach na przykładzie pozostałości Puszczy Mazowieckiej. Leśne Prace Badawcze 74 (3): 245–255. ; Kubiak D., Kukwa M. 2011. Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) w lichenologii. W: DynowskaM., Ejdys E. (red.). Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka. Wyd. UWM, Olsztyn: 176–190. ; Kubiak D., Sucharzewska E. 2004. Porosty parku wiejskiego w Gogolewie (Południowa Wielkopolska).Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B-Botanika 53: 147–151. ; Matwiejuk A. 2009. Porosty miejscowości Boćki i okolic na Podlasiu (NE Polska). Opole ScientificSociety Nature Journal 42: 49–61. ; Muzeum Romantyzmu 2015. [http://www.muzeumromantyzmu. pl/pl/o-muzeum]; dostęp: 15.05.2015 r. ; Orange A., James P.W., White F.J. 2001. Microchemical methods for the identification of lichens.British Lichen Society, London. ; Piórecki J., Rydzak J. 1970. Flora porostów parku w Krasiczynie. Rocznik Przemyski 24: 369–373. ; Rejestr zabytków 2015. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie [http://www.mwkz.pl/images/Ciechanow/rejestr_zabytkow.pdf]; dostęp: 15.05.2015 r. ; Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Dz.U. 2014, poz. 1408. ; Szwed W., Sikorski P., Rodziewicz A., Wierzba M. 2008. Parki wiejskie ostoją gatunków leśnych.Materiały Zjazdu Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Dendrologia w badaniach środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego. Historia, stan obecny i wizja przyszłości. Szklarska Poręba, 25–27 czerwca 2008: Sekcja Dendrologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań: 275–285. ; Szymczyk R., Zalewska A. 2008. Lichens in the rural landscape of the Warmia Plain. Acta Mycologica 43 (2): 215–230. ; Wołosz A.K.F. 2009. Opinogóra Krasińskich. Spotkania z zabytkami 3: 9–14. ; Zabytkowy Park w Opinogórze 2015 [http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/park-]; dostęp:12.05.2015 r. ; Zając A. 1978. Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL). Taxon 27 (5/6): 481–484.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

4

Start page:

257

End page:

265

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:125737 ; oai:rcin.org.pl:125737

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Jun 2, 2020

In our library since:

May 29, 2020

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/157076

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information