RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Nowe stanowisko chrobotka alpejskiego Cladonia stellaris w Polsce północno-wschodniej ; New site of Cladonia stellaris in North-Eastern Poland

Creator:

Kiercul, Sylwia

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 317-318 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Bystrek J., Kolanko K. 1997. Porosty okolic Gugien w Biebrzańskim Parku Narodowym. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica 4: 245–251.
Cieśliński S. 2003a. Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce Północno-Wschodniej. Monographiae Botanicae 91: 91–106.
Cieśliński S. 2003b. Czerwona lista porostów Puszczy Kozienickiej. Monographiae Botanicae 91: 131–141.
Cieśliński S. 2004. Zanikanie Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vézda w borze sosnowym Cladonio-Pinetum na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60 (5): 41–50.
Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 2006. Red list of the lichens in Poland. W: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (red.). Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków: 71–90.
Cieśliński S., Fałtynowicz W. (red.). 1993. Atlas of geographical distribution of lichens in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków.
Cieśliński S., Łubek A. 2003. Czerwona lista porostów zagrożonych w Górach Świętokrzyskich. Monographiae Botanicae 91: 143–158.
Czyżewska K. 1981. Flora porostów Wzgórz Radomszczańskich. Acta Universitatis Lodziensis Folia Botanicae 1: 225–256.
Czyżewska K. 2003. Czerwona lista porostów zagrożonych w Puszczy Pilickiej. Monographiae Botanicae 91: 107–119.
Czyżewska K., Cieśliński S. 2003. Czerwona lista porostów zagrożonych w Puszczy Białowieskiej. Monographiae Botanicae 91: 107–120.
Fałtynowicz W. 1983 (1986). Porosty Bielawskiego Błota – stan aktualny i zmiany po trzydziestu latach dewastacji torfowiska. Fragmenta Floristica et Geobotanica 29 (3–4): 415–434.
Fałtynowicz W. 2003. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
Fałtynowicz W., Kukwa M. 2003. Czerwona lista porostów zagrożonych na Pomorzu Gdańskim. Monographiae Botanicae 91: 63–77.
Kiercul S. 2013. Materiały do bioty porostów Podlasia. I. Wieś Krynickie, gmina Zabłudów (polska północno-wschodnia). W: Ciereszko I., Bajguz A. (red.). Różnorodność biologiczna od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska. PTB Białystok: 307–318.
Lipnicki L. 1993. Nowe i bardziej interesujące gatunki porostów w Borach Tucholskich. Fragmenta Floristica et Geobotanica 38 (2): 707–714.
Matuszkiewicz W. 2012. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Matwiejuk A. 2009. Porosty miejscowości Boćki i okolic na Podlasiu (NE Polska). Opole Scientific Society Nature Journal 42: 49–61.
Motyka J. 1964. Porosty (Lichenes). 3. 2. Cladoniaceae. Flora polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. PWN, Warszawa.
Ohlert A. 1870. Zusammenstellung der Lichenen der Provinz Preussen. Schriften der physikahschökonomischen Gesellschaft zu Königsberg 11: 1–51.
Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.
Tobolewski Z., Kupczyk B. 1977. Porosty (Lichenes). 4. Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce, ser. III. PWN, Warszawa–Poznań.
Zalewska A. 2012. Ecology of lichens of the Puszcza Borecka Forest. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

4

Start page:

316

End page:

318

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:143215

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 7, 2020

In our library since:

Oct 16, 2020

Number of object content downloads / hits:

108

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/157369

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information