Object

Title: Wysoka liczebność chruścieli Rallidae oraz perkozka Tachybaptus ruficollis na terenie OSOP Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy w latach 2013–2014 i jej przyczyny ; Large numbers of Rails and little grebe Tachybaptus ruficollis in Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy SPA in 2013-2014 and its causes

Creator:

Wiehle, Damian

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 332-335 ; ISSN 0009-6172

References:

Betleja J., Król J., Kohut J., Schneider G. 2014. Ptaki Zbiornika Goczałkowickiego. Ptaki Śląska 21: 5–68.
Borowiec M., Stawarczyk T., Witkowski J. 1981. Próba uściślenia metody oceny liczebności ptaków wodnych. Notatki Ornitologiczne 22: 47–61.
Brambilla M., Rubolini D. 2004. Water Rail Rallus aquaticus breeding density and habitat preferences in northern Italy. Ardea 92: 11–17.
Cempulik P., Betleja J. 2007. Kokoszka Gallinula chloropus. W: Sikora A., Rohde Z. Gromadzki M., Neubauer G., Chyralecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 176–177.
De Kroon G.H.J. 2004. A comparison of two European breeding habitats of the Water Rail Rallus aquaticus. Acta Ornithologica 39: 21–27.
De Kroon G.H.J., Mommers M.H.J. 2002. Breeding of the Water Rail Rallus aquaticus in Cladium mariscus vegetation. Ornis Svecica 12: 69–74.
Dittberner H., Dittberner W. 1990. Ökoethologische Beobachtungen am Nest der Kleinralle (Porzana parva). Bonner Zoologische Beiträge 41: 27–58.
Dombrowski A. 2004a. Rallus aquaticus (L., 1758) – wodnik. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 285–289.
Dombrowski A. 2004b. Porzana parva (Scop., 1769) – zielonka. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 7. Ministerstwo Środowiska. Warszawa: 294–297.
Dombrowski A., Rzępała M., Tabor A. 1993. Wykorzystanie stymulacji magnetofonowej w ocenie liczebności lęgowych populacji perkozka Tachybaptus ruficollis, wodnika Rallus aquaticus, zielonki Porzana parva i kokoszki wodnej Gallinula chloropus. Notatki Ornitologiczne 34 (3–4): 359–369.
Dyrcz A., Okulewicz J., Witkowski J., Jesionowski J., Nawrocki P., Winiecki A. 1984. Ptaki torfowisk niskich Kotliny Biebrzańskiej. Opracowanie faunistyczne. Acta Ornithologica 20: 1–108.
Gwiazda R., Profus P., Flis A., Bisztyga A., Baran M. 2014. Stan, struktura i liczebność awifauny Zbiornika Goczałkowickiego po remoncie zapory i zmianach środowiskowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (6): 483–509.
Janiszewski T. 2004. Tachybaptus ruficollis (Pall., 1764) – perkozek. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 35–38.
Janiszewski T. 2007. Perkozek Tachybaptus ruficollis. W: Sikora A., Rohde Z. Gromadzki M., Neubauer G., Chyralecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 100–101.
Jedlikowski J., Brambilla M., Suska-Malawska M. 2014. Fine-scale selection of nesting habitat in Little Crake Porzana parva and Water Rail Rallus aquaticus in small ponds. Bird Study 61: 171–181.
Kondracki J. 2002. Geografia regionalne Polski. Wyd. III uzupełnione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 336–346.
Kux Z. 1959. Ein Beitrag zur Bionomie der Bartmeise (Panurus biarmicus russicus Brehm) und des Kleinen Sumpfhuhns (Porzana parva Scop.) an südmährischen Teichen. Acta Musei Moraviae 44: 139–170.
Lewartowski Z. 1996. Waloryzacja awifauny lęgowej doliny górnej Narwi i konieczność jej ochrony. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 428: 123–139.
Lewartowski Z., Piotrowska M. 1987. Zgrupowania ptaków lęgowych w dolinie Narwi. Acta Ornithologica 23: 215–272.
Lontkowski J. 2004. Porzana porzana (L., 1766) – kropiatka. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 290–293.
Lontkowski J. 2007a. Kropiatka Porzana porzana. W: Sikora A., Rohde Z. Gromadzki M., Neubauer G., Chyralecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 170–171.
Lontkowski J. 2007b. Zielonka Porzana parva. W: Sikora A., Rohde Z. Gromadzki M., Neubauer G., Chyralecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 172–173.
Lontkowski J. 2009a. Kropiatka Porzana porzana. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa: 313–317.
Lontkowski J. 2009b. Zielonka Porzana parva. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa: 318–323.
Ławicki Ł., Guentzel S., Jasiński M., Kajzer Z., Czeraszkiewicz R., Oleksiak A., Żmihorski M., Marchowski D. 2010. Dolina Dolnej Odry. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki: 91–94.
Kupczyk M., Cempulik P. 2007. Wodnik Rallus aquaticus. W: Sikora A., Rohde Z. Gromadzki M., Neubauer G., Chyralecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 168–169.
Malczyk P. 2009. Dolina Dolnej Skawy PLB 12005 (IBA PL 125). W: Chmielewski S., Stelmach R. 2009. Ostoje ptaków w Polsce – wyniki inwentaryzacji, część I. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 184–192.
Matuszkiewicz W. 2011. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (wyd. 3 zmienione i uzupełnione). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Matuszkiewicz W., Sikorski P., Szwed W., Wierzba M. (red.) 2012. Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Polak M., Wilniewczyc P. 2001. Ptaki lęgowe doliny Nidy. Notatki Ornitologiczne 42: 89–102.
Pugacewicz E. 1995. Awifauna lęgowa doliny górnej Narwi. Ptaki Północnego Podlesia 1: 1–26.
Pugacewicz E. 2010. Awifauna lęgowa stawów rybnych koło Pietkowa w latach 1988–1989 i 2007. Dubelt 2: 25–42.
Ranoszek E. 1983. Weryfikacja metod oceny liczebności lęgowych ptaków wodnych w warunkach stawów milickich. Notatki Ornitologiczne 24: 177–201.
Ruszczyk A. 2004. Nowa herperwirusowa choroba karpi. Życie weterynaryjne 79 (11): 609–612.
Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”. Wrocław.
Wiehle D., Malczyk P., Chrząścik A. 2010. Dolina Dolnej Skawy. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki: 406–408.
Wiehle D., Wilk T., Faber M., Betleja J., Malczyk M. 2002. Awifauna doliny górnej Wisły – część 1. Ptaki Ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej. Notatki Ornitologiczne 43: 227–253.
Winiecki A., Grzybek J., Krupa A., Mielczarek S. 1997. Awifauna lęgowa doliny środkowej Warty – stan aktualny i kierunki zmian. Notatki Ornitologiczne 39: 87–120.
Witkowski J., Orłowska B. 2010. Dolina Baryczy. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki: 322–324.
Witkowski J., Orłowska B., Ranoszek E., Stawarczyk T. 1995. Awifauna doliny Baryczy. Notatki Ornitologiczne 36 (1–2): 5–74.
Wylegała P. 2013. Awifauna lęgowa pradolinowego odcinka doliny Noteci – stan aktualny oraz zmiany liczebności. Ptaki Wielkopolski 2: 3–17.
Zielińska M. 2004. Gallinula chloropus (L., 1758) – kokoszka. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 302–305.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

5

Start page:

323

End page:

335

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:143259

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 16, 2020

In our library since:

Oct 16, 2020

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/157535

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information